Bursa'nın fethinin ve başkent yapılmasının olumlu ve olumsuz yönlerini açıklarmısınız?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bursa'nın fethinin ve başkent yapılmasının olumlu ve olumsuz yönlerini açıklarmısınız? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bursa'nın fethinin ve başkent yapılmasının olumlu ve olumsuz yönlerini açıklarmısınız?
  Soru: Bursa'nın fethinin ve başkent yapılmasının olumlu ve olumsuz yönlerini açıklarmısınız?? lütfen cok lazım sosyal performans ödevim için :) ? 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: Bursa'nın fethi

  Osman Bey 1308 yılında Bursa, Kestel, Kite Ürünlü, Atranos/Orhaneli tekfurlarının birleşmiş ordularını Dimboz/Erdoğan köyü yakınlarında perişan edince, Bursa önlerine gelmişti. Bu tarihten sonra Bursa’yı kuşatarak gözlemek amacıyla biri Kükürtlü Hamamı karşısında, Ak Timur´u komutasında,diğeri eski Mollaarap Okulu yerinde, Balaban Bey komutasında iki kule yaptırmıştı. Bursa’nın arkasını güvenlik altına almak için 1325 yılında Orhaneli Kalesi fethedilince tekfur çaresiz kaldı.
  6 Nisan 1326 tarihinde Bursa’yı Orhan Bey’e teslim etti. Böylece Bursa, bir bakıma kılıçla değil, “vire” olarak anılan biçimde teslim yoluyla Türklerin elinegeçmiştir.O dönemler de top ve tüfek olmadığından, kale ve hisarları düşürmek için kullanılan en önemli taktik,kaleleri kuleler vasıtasıyla gözetim altında tutarak giriş ve çıkışları engellemekti. Böylece kale halkını aç bırakarak, suyunu keserek kan dökmeden kentler ele geçiriliyordu. Bursa’nın ele geçirilmesinde de “vire” denilen bu metot uygulanmış,aç ve susuz kalan halk, Tekfur’a karşı ayaklanmışve şehir kan dökülmeden Osmanlılara teslim edilmişti.
  Bursa’yı Kadın Kılığına Girmiş
  Savaşçılar mı Aldı?
  Kahramanlıklara aşina ve onların hikâyelerini dinlemekten mutluluk duyan halk, Bursa’nın vire ile teslim alındığını içine sindirememiş olacak ki, fetihle ilgili birçok söylence ortaya çıkmıştır. Chalcondyles ve onu izleyen Hristiyan tarihçilerin çoğu Bursa’yı Osman Gazi’nin aldığını ve orada gömüldüğünü yazarlar.Bursa’nın alınışı ile ilgili ilginç de bir hikâye anlatılır: “Bursa kuşatması sırasında bir hile yapılır.
  Bu hileye göre Sultanın öldüğü ve gömülmesi için Manastır’ı isteğini söylenerek, Sultanın Manastıra gömülmesi için izin verilir. Buna göre cenazeyi 40 kişi taşıyacaktı. Tuzağa düşen keşişler, silah dolusu bir tabutun kaleye girmesine izin verir. Osman da kılık değiştirip bu kırk kişinin arasında kaleye girer.Bunlar hemen kapıları açıp kaleyi ele geçirecek kadar askerin içeriye girmesini sağlar.”Bir başka söylenceye göre ise, Bursa tekfuru, korkudan cenazeyi getirecek olan kırk kişinin mutlak silahsız ve kadın olmalarını şart koşmuş. Kaleyi de işte bu kadın kılığındaki Türk savaşçılarının açıp fethettiği veya fethi kolaylaştırdığı rivayet edilir.

  Bursa Osmanlı'ların ilk başkentidir. Bursa 42 yıl süreyle Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır. Bursa 1326'dan (fetihten) 1368'e dek 42 yıl süreyle Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır. Bu tarihte başkentlik Edirne'ye geçmiştir. Bu arada, bazı tarihçiler 1331'de İznik'in 1361'de de Dimetoka'nın kısa süreli başkentlik yaptıklarını ileri sürerler! Bu yüzden, yönetim merkezi olarak Bursa'nın başkent oluşu oldukça kısadır.
  Ama Bursa, Edirne'den sonra İmparatorluk başkenti olan İstanbul'un en görkemli dönemlerinde bile eski bir başkent olarak daima saygıyla anılmıştır. Başkent olsun olmasın, Bursa bir Osmanlı kenti olarak her zaman için Osmanlı kent düzeninin kurulduğu, biçimlendiği bir kent olarak anılmış ve tarihteki saygın yerini almıştır.
  Osmanlı'lar gerek Anadolu'da gerekse de Rumeli'de çok az sayıda yerleşim yeri kurmuşlardır. Bizans'lılar ve Selçuk'lular da olduğu gibi. Osmanlılar kent kuran değil, varolan yerleşim yerlerini değiştiren, yeniden biçimlendiren bir uygarlık olarak tanınır. Bu yüzden Bursa Osmanlı'dan önce de varolduğu gibi bugün Osmanlı sonrası da önemli bir şehir olarak kalabilmiştir.
  Ancak Bursa'da kentsel gelişim, kendine has bir değişim içerir. Bu değişimim içinde hem daha önceden varolan bir kentin yeniden biçimlendirilmesi, hem de yepyeni bir kentin kuruluşu vardır.
  Bursa'yı ayrıcalıklı kılan özelliğin en başında geleni toplumsal değişim sürecinde sürekli olarak mimari yapısının ve kent dokusunun bu değişimle paralel gelişmesidir.Bursa politik başkent olmasa bile Osmanlı döneminde özellikle uluslararası ticaret ve üretim boyutlarında her zaman için bir ipek başkenti ( bugün; tekstil) ve Anadolu'nun kültür başkenti olmuştur.

  Bursa'nın başkent olduğu zaman döneminde Osmanlı Devleti gerek yönetim gerekse de bilim, kültür ve ticaret sahalarında kendi içinde bir yapılanma ve değişim içindedir. Bu sahaların mimarlık kültürü yoluyla tek yapıdan yapı gruplarına değişen yansıması kentsel biçimi belirlemiştir. Ve böylece Bursa ilk Osmanlı kenti olma niteliğini kazanmıştır.+ Yorum Gönder
bursanın başkent oluşu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi