Osmanlı donanması yıkılmasındaki etkenler?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Osmanlı donanması yıkılmasındaki etkenler? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Osmanlı donanması yıkılmasındaki etkenler?

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Osmanlı devletin yıkılış nedenleri nelerdir?

  yıkılış sebepleri
  1.Sınırları çok genişleyen devletin uzak eyaletleri denetlemede büyük güçlük çekmesi.

  2.İlk olarak 1535’te Fransa’ya tanınan ticari ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) daha sonra bütün devletlere de tanınmıştır. Bunun sonucunda yabancı mallar çok az gümrükle Osmanlı ülkesine girmeye başlamıştır. Ayrıca azınlıklar askere alınmadıkları ve Osmanlı ekonomisi de onların elinde olduğundan Osmanlı Ülkesi Avrupalıların serbestçe ticaret yaptıkları açık bir pazar durumuna geçmiştir.

  3.Uzun süren savaşlar ve halkın üzerindeki yüksek vergi yükü ve buna karşılık devlet harcamalarının artması

  4.Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupa’daki askeri gelişmelere ayak uydurulmaması

  5.Avrupa’da yaşanan Rönesans(kültür ve sanat alanında yenileşme) ve reform(dinde meydana gelen bozulmaları önleme ve hurafeleri kaldırma) hareketlerinden olumsuz yönde etkilenilmesi ve olumlu yönlerine ayak uydurulamaması.

  6.Devlet kurumlarında ve idareciler arasında rüşvetin ve iltimasın yaygınlaşması

  7.Taht ve makam mücadeleleri, şahsî çıkarcılık ve bencillik

  8.Liyakatli insanların yanlış intibalar ve bencillik ve çıkarcı ihtiraslarla engellenmeye çalışılması

  9.Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin ve kontrolünün zayıflaması

  10.Üstlerine yaranmaların, yaltaklanmaların artması, fesatçılık, fırsatçılık, sinsîlik ve entrikaların çoğalması, dolayısıyla Türklerin ve Müslümanların birbirleri arasında güvensizliğin ve hatta endişelerin oluşması

  11.Üç kıta üzerinde değişik din, mezhep ve milletlerden oluşması

  12.Dar bir dünya görüşünün ve zihniyetin oluşması, kişiler üzerinde aşırı taassup.

  13.Bilim ve teknik alandaki geriliğin ve batılılaşamamanın toplumun diğer katmanlarını olumsuz yönde etkilemesi

  14.Türk Töresi’nden uzaklaşma, kültürel yabancılaşma

  15.Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabalarının isabetsizliği ve başarısızlığı.

  16.Can, mal, namus emniyeti endişesi.

  17.Aile ve devlet yapısının zayıflaması ve bozulması.

  18.Bilgi, teknoloji ve medenî muasır anlayışın ülkeye aktarılamaması, becerilememesi ve bunun yerini kapatmak için şekilcilik ve görüntünün önem kazanması ve bunda ısrarın getirdiği cepheleşmeler.

  ..

  Osmanlı Devletinin Yıkılma Sebebleri

  -Sultan 2.Beyazıt Döneminde(1492) İspanyadan kovulan Yahudilerin Osmanlı Donanmasıyla kurtarılması ve 150 bin Yahudinin Osmanlı Memleketine yerleştirilmeleri.

  -Kanuni Sultan Süleymanın çok büyük bir gaflet ile oğlu Selimi Yahudi bir kızla evlendirmesi.

  -Buna mukabil Yahudilerin Osmanlı Sarayına sızması Padişah ailesini bozmaya çalışması.Sarayda bir çok entrikalar ortaya çıkması.

  -Eğitim,öğretimin bozulması.

  -Padişahların Yeniçerilere bol harçlık vererek onları şımartması,Buna mukabil harçlıklarını alamayan yeniçerilerin isyan etmesi,Yeniçeri ocağına Hristiyan ailelerin yoğun ilgi göstermesi,Yeniçeri maaşının yüksek olması,Yeniçeri ocağına alınan Gayri Müslimlerin Tam devşirilmeden tam Müslüman edilmeden ocağa alınması,Yeniçeri ocağında rüşvet ve kayırmacanın olması.

  -Yeniçeriler Bektaşi Tarikatına mensubtu.Zamanla Bektaşilikle alakası olmayan ve kendisinede Bektaşi diyen bozuk inançlı kişilerin Yeniçeri ocağına sızmaları.

  -18 yüzyılda ağır yenilgiler alınmasına rağmen Bu dönemdeki Padişahların Ordu bozulmuş olduğu halde savaşa gitmeleri.Orduyu düzeltmeden düşmanla çarpışılması.Yeniçeri Ocağını 200 yıl boyunca ortadan kaldıracak Kudretli bir padişahın ortaya çıkmaması.Nitekim Sultan 3.Selim Döneminde 180 bin kişilik Yeniçeri Ordusunun 30 bin kişilik RUS ordusuna yenilmesi ve Yeniçerilerin kaçarak Savaş Hazinesini yağmalaması bozukluğun zirveye çıktığı dönemdir.2.Mahmut Yeniçeri ocağını kaldıracaktır fakat bütün imkanlar tükenmiş Devletin bağışıklık sistemi mahvolmuş ve artık Hastalığa yakalanan ve 1 asır sonrada ölecek duruma gelmiştir.

  -Yeniçeriler zamanında Kaldırılmadığı için Osmanlı Devletindeki Bilim ve Teknolojinin ilerlemesine engel olmuşlardır.Mesela Yeniçeriler o zamanın yeni teknolojili ateşli silahlarını kullanmamakta ısrar etmişler,Talim ve terbiye edilmelerine karşı çıkıp isyan etmişlerdir.

  -Sultan Abdülmecid döneminde Gayri Müslimlere eşitlik getiren Tanzimat fermanının kabul edilmesidir ki Zaten İslam Dini bütün İnsanlara inanç eşitliğini vermiştir.Devlet Yöneticilerin İslam Hukuku nu bırakıp Roma hukukuna yönelmesi İlk defa bu dönemdedir.Nitekim Liberal düşünceler Osmanlı Devletine bu sayede girmiş Jön Türkler vb.oluşumlar ve bundan türeyen İttihat Terakki Osmanlı Devletinin tabiri caizse ipini çekmiştir.

  -Osmanlı Devletinin kırılma noktası Sultan 2.Abdülhamid Han dönemidir.Sultan Abdülhamid in kendisini indirmeye gelen Hareket Ordusuna karşı Elindeki orduyu Kullanmaması Osmanlı devletinin ömrünü sürdürecekken tam tersi yıkılmasına da neden olmuştur.Üstelik İslam Aleminin büyük bir işgal altına girmesine ve İşgalcilerin Anadolu içlerine kadar gelip Müslüman Halkı kırmasına sebeb olmuştur.

  -Sultan 2.Abdülhamid Kardeş kanının dökülmemesi için Hareket Ordusunu darmadağın etmemiştir fakat Devletin ömrünün Bekası ve İslam alemi için Geçmişteki Padişahlar gerektiğinde Rakiplerini Katletmiştir.Hatta Sultan 2.Mahmut Bu Fetvaya göre Yeniçeri Ordusunu darmadağın edip ortadan kaldırmıştır.Bir nevi Devletin hayatını tehlikeye atan İster padişah kardeşi olsun ister Başka yerden gelen bir ordu olsun Katli caizdir.Bu Hükmü veren geçmiş asırlarda yaşayan büyük Şeyhülİslamlardır. Sultan Abdülhamid burada bir anda duygularını kontrol altına alsa ve Geçmiş Padişahların uygulamalarını düşünse karşısında kendisini indirmek isteyen Bir Yahudi bir ermeni ve Birde nankörden oluşan heyet ile karşılaşmayacaktır.Osmanlı Devletinin toparlanarak Günümüzde Süper bir güç olarak devamı mümkün olacaktı.Avrupalı bir çok tarihçide bunu dile getirmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi