Pnömonili hastada bakım planı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Pnömonili hastada bakım planı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Pnömonili hastada bakım planı

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Pnömoni Hastalığı Nedir

  Pnömoni, akciğer parankimasının akut inflamatuar bir hastalığıdır. Etiyolojisinde çeşitli nedenler rol oyna-maktadır.
  a) Bakteriyel Pnömoniler (Pnömokoklar, streptekokolar, stafilokok-lar, tüberküloz basili ve diğer bakterilerdir).
  b) Virüsler.
  c) Mantarlar
  d) Radyasyon, travma, zehirli gaz irritasyonu gibi fizik etkenler pnö-moniye ne-den olur.

  Pnömoni Tanı İşlemleri

  Göğüs röntgeni
  Balgam kültürü
  Nazofaringeal kültür
  Kan kültürü
  Arteriyel kan gazlarına bakılmalıdır.

  Belirtiler

  Güçsüzlük, kilo kaybı.
  Hızlı ve yüzeyel so-lunum
  Yüksek ateş, titreme, terleme
  Göğüs ağrısı
  Öksürük, koyu pas renkli balgam
  Siyanoz
  Dispne

  Pnömoni Tedavisi

  Yatak istirahati sağlanmalıdır. (Bakım aktiviteleri ve istirahat peri-
  yodları düzen-lenerek oksijen gereksinimi azaltılır).
  İlaç tedavisi uygulanır.
  Antitüsifler, ekspektoranlar, antipirektikler
  Spesifik orga-nizmaya özgü antibiyotikler.
  Analjezikler
  Oksijen tedavisi uygulanır eğer gerekli ise odanın nem-lendirilmesi sağlanır.
  Sıvı tedavisi uygulanır. (Ağızdan, gerekiyorsa İntravenöz yoldan)
  iyi dengelenmiş diyet ile yeterli beslen-me sağlanır.

  Hemşirelik Uygulamaları

  Hayati bulgular gözlenmeli ve rapor edilme-lidir.-Solunum yetmezliği belirti ve bulguları gözlenmelidir. (Dudaklarda ve tırnak diplerinde siyanozun hipoksiyi işaret ettiğini hatırla-yınız, Kan ve balgam kültürü için örnek olabildiğince çabuk alınmalı, labratuvara yollanmalıdır.
  Antibiyotik tedavisi uygulan-malı antibiyotiğin olası reaksiyonlarına uyanık olunmalıdır.
  Üst solunum yolları temiz tutulmalı, aspirasyon işlemi yapı-lıyorsa steril teknik ile çalışılmalıdır.
  Balgam, miktar, kıvam, renk ve içindeki maddeler yönünden gözlenmeli, hasta duru-munun kötüye gittiği durumlarda balgam rengi beyaz-sarı-yeşile döner.
  Hastaya uygun derin solunum egzersizleri yaptırılmaldır. Yeter-li sıvı alınması sağlanmalıdır. (Sıvı sekresyonun solunum yolundan atılmasını kolaylaştırır).
  Hastaya uygun po-zisyon verilmelidir (genellikle semi-favvler pozisyonu).
  Oksijen önerildiği şekilde uygulanmalıdır. Dudak ve dil bakımı içeren ağız te-mizliği sağlayın, kurumuş doku ve mukozayı nemlendirin.

  Pnömonide Hasta Eğitimi

  Hastaya de-rin solunum ve öksürme egzersizlerini öğretin Hasta ve ailesine hastalığın yayılmasını önlemek için sekresyon ile temastan önce ve sonra el temiz-liğinin önemini anlatın. Hasta ve ailesine; tüm ilaçların özellikle antibiyotiklerin önemi konusunda bilgi verin.
  Hastaya ve ailesi-ne; pnömoninin tipi, tedavi, beklenen yanıt, olası komplikasyonlar ve olası hastalık süresi hakkında bilgi verin. Hastaya ve ailesine; balgam-daki renk değişiklikleri, aktiviteye toleransın azalması, antibiyotiğe karşın devam eden ateş, artan göğüs ağrısı gibi sağlık duru-mundaki değişikliklerin hekime bildirilmesinin önemini anlatın.
  Hastaya bol sıvı alımının önemini anlatın. Hastaya istirahat ve egzer-sizin önemini açıklayın.+ Yorum Gönder
pnömoni hemşirelik bakım planı,  pnömoni hemşirelik bakımı,  pnömoni hemşirelik bakım planı örneği,  pnömoni bakım planı,  pnömonide hemşirelik bakımı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi