Ara sınav için iktisat 2. sınıf ders notları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ara sınav için iktisat 2. sınıf ders notları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ara sınav için iktisat 2. sınıf ders notları

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: İktisat Teorisi Ders Notu Ara sınav

  İktisadi olaylar analiz edilirken ortaya konan kurallar yapısına KURAM denir.
  Geçmişte derlenmiş verileri kullanarak kurallar bulmaya ve bunları yorumlamaya İstatistiksel yöntem denir.
  Bir iktisadi olayın en kesin anlatım yöntemi Cebirsel Anlatımdır.

  Ordinalistler:Edgeworth,Antonelli,Fisher
  Özellikleri:Fayda ölçülemez,karşılaştırılamaz,sıralanabilir,subjekti fdir,kişilere göre değişir.
  Kardinalistler:Jevons,Gosson,Walres. Fayda util ile ölçülür.

  Marjinal fayda(+)iken toplam fayda artar.
  Marjinal fayda(-)iken toplam fayda azalır.
  Marjinal fayda sıfır iken toplam fayda maksimumdur.

  Farksızlık eğrilerinin özellikleri: Negatif eğimlidirler,Birbirlerini kesmezler,Orjine göre dış bükeydirler,Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda sağlarlar.

  Tüketici Dengesi: Farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktadır.

  Talep:Ekonomik birimlerin satın alma gücü ile desteklenmiş istek ve arzularına denir.
  Bir malın fiyatında meydana gelen oransal değişme talep miktarında daha büyük bir değişmeye yol açıyorsa E>1 olur.

  Gelir esnekliği sıfırdan küçükse Eg<0 düşük mal
  Sıfırdan büyükse Eg>0 normal mal
  Birden büyükse Eg>1 lüks mal.

  Engel fonksiyonu= QD=f(G)

  Çapraz talep esnekliği Eab>0 ikame mal(hamsi,istavrit)
  Eab<0 tamamlayıcı mal(çay,şeker)
  Eab=İlişkisiz mallar
  Girdi:Üretimde kullanılan her türlü varlığa GİRDİ denir.
  Toplam Fiziki Ürün: Belli miktardaki değişken girdi ile sağlanan üretim miktarına Toplam Fiziki Ürün denir.
  Eşürün eğrisi: Aynı toplam ürün miktarını gösterir.
  Girdi miktarı:Üretim fonksiyonunun bir öğesidir.
  Marjinal Maliyet:Üretimi bir birim arttırabilmek için katlanılması gereken maliyete marjinal maliyet denir
  Hammadde,enerji ve işcilik ücretleri gibi giderlerin toplamına Toplam Değişir Maliyet denir.
  Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri: Atomize olma,mobilite,şeffaflık,homojenlik.
  Mobilite:Serbestlik Atomize:Alıcı ve Satıcı sayısının çok fazla olması.
  Tam rekabette firma kapanma noktası=AVC
  Tam rekabette marjinal gelirrtalama gelire eşit
  Firma Dengesi:MP=0
  Bir firmanın satış fiyatı ile satış miktarının çarpımı ile Toplam Gelir elde edilir.
  MONOPOL:Tek bir satıcı firma karşısında çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüne monopol denir.
  Tersi ise monopson’dur.
  Monopol piyasasında çan eğrisi vardır.
  Monopolcü rekabet piyasasında talep eğrisi negatif eğimlidir.

  OLİGOPOL:Az sayıda satıcı sonsuz alıcı piyasa türü.Dirsekli talep eğrisi görünür.
  Düopol:2 satıcı çok sayıda alıcı.
  Faktör Piyasası:Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasaya Faktör Piyasası denir.
  Kısa dönemde sabit olan girdilerin verimine RANT BENZERİ denir.

  Genel Denge Analizi:Walras,Pareto,Quesnay,Leontuef

  Üretimde her şeyin değiştirilebildiği döneme UZUN dönem denir.

  MR sıfır iken TR maksimumdur.

  Tam rekabette Pareto optimalite koşulu geçerlidir.

  İşgücü arz eğrisinin şekli:Önce pozitif sonra negatiftir.
  Faktör talep eğrisi azalan eğimlidir.
  Firma faktör alımını durdurduğunda MRP=W
  Kartellerde temel amaç karın arttırılmasıdır.
  Tam rekabet piyasasında ortalama gelir Fiyattır.


  ALINTI+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi