Aplastik anemi hastalığı hakkında bilgi ve tedavisi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Aplastik anemi hastalığı hakkında bilgi ve tedavisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Aplastik anemi hastalığı hakkında bilgi ve tedavisi

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Aplastik anemi ve tedavisi


  TANIM

  Kemik iliğinin yeteri kadar periferik kan elamanlarını yapamamasıyla oluşan genel gidişi yavaş olan bir anemi tipidir. Pür eritrosit aplazisi, eritroid elemanların yapımının selektif yetersizliğine bağlıdır. Timoma ile birlikte olabilir. Konstitüsyonel (Fanconi) anemi, konjenital anomalilerle birliktedir.Aplastik anemi ilk olarak 1888 yılında Alman patolog Ehrlich tarafından kemik iliği yetmezliği sonucu ölen gebe bir kadın üzrinde çalışması
  sonucunda tanımlanmıştır. 1904′de de ilk kez aplastik anemi terimi kullanılmaya başlanmıştır.
  ETKİLENEN SİSTEM VE ORGANLAR
  Hematolojik , Lenfatik , Bağışıklık Sistemleri
  GENETİK
  Konstitüsyonel Tip ; Otozomal Resesiftir.
  İNSİDANS/PREVALANS
  ABD’de her yıl 500 yeni vaka olmaktadır. Bir kaç kez de Asya’da oldukça sık rastlanmıştır.Fransa’da milyonda 1.5 olarak bildirilmektedir.
  YAŞ VE CİNSİYET
  Edinsel Tip ;Her yaşta olabilir. Konstitüsyonel Tip ; Çocukluk Çağı ve Gençlerde
  Sıktır. Erkek ve kadın oranı eşittir.
  BELİRTİLERİ

  Nefes darlığı
  Ekimoz
  Peteşi
  Yorgunluk
  Yüksek Ateş
  Kanama, Menoraji, Gaitada Gizli Kan, Melena, Epistaksis
  Solukluk
  Çarpıntı
  Progresif halsizlik
  Retinada alev biçimli kanamalar
  Sistolik ejeksiyon üfürümü
  Kilo kaybı
  Hiperpigmentasyon ( Edinsel Tipte )
  Konstitüsyonel
  Kısa boy
  Mikrosefali
  Radius ve Elbaşparmak anomalileri
  Renal anomaliler
  Hipospadias
  NEDENLERİ
  İdiopatik ( % 50 )
  Plöripotent Kök Hücrelerin zarar görmesi/tahribi
  İmmunolojik zarar
  Benzen, İnorganik arsenik gibi toksik maddelere maruz kalma
  Enfeksiyöz Hepatit
  Radyasyon tedavisi
  İlaçlar- özellikle antibiyotikler, antikonvülsanlar, altın
  Gebelik
  Kalıtsal ( Konstitüsyonel )
  RİSK FAKTÖRLERİ
  Viral Hastalıklar
  Toksinlere maruz kalma
  Timus tümörleri ( Kırmızı Hücre Aplazisi)
  AYIRICI TANI
  Diğer pansitopeni nedenleri
  Miyelodisplastik Hastalıklar
  Akut Lösemi
  Hairy Cell Lösemi
  Sistemik Lupus Eritematosus
  Dissemine Enfeksiyon
  Hipersplenizm
  Çocukluk Çağı Geçici Eritroblastopenisi
  LABORATUVAR
  Pansitopeni
  Anemi
  Lökopeni
  Nötropeni
  Trombositopeni
  Kanama Zamanının Uzaması
  Retikülositlerin Azalması
  Transfüzyona bağlı olarak Serum Demirinin Artması
  Total Demir Bağlama Kapasitesinin normal olması
  Ortalama Eritrosit Hacminin (MCV > 104) sınıra yükselmesi
  Hematüri
  Fetal hemoglobin artışı ( Fanconi )
  Özel durumlarda kromozomal kırılmaların artması ( Konstitüsyonel )
  PATOLOJİK BULGULAR
  Normokromik Eritrositler
  Kemik iliği
  Demir depoları artmıştır.
  Selülarite azalmış (< % 10)
  Megakaryositler azalmış
  Miyelositler azalmış
  Eritrosit prekürsörleri (öncülleri) azalmıştır.
  YAPILABİLECEK DİĞER TESTLER
  Kromozom kırılmaları ( Konstitüsyonel ); Fetal hemoglobin
  RADYOLOJİ / GÖRÜNTÜLEME
  Bilgisayarlı tomografi ; Timoma ile beraber eritrosit aplazisinden kuşkulanılıyorsa timüs bölgesine yönelik
  Radius ve el başparmağının Radyolojisi ( Konstitüsyonel )
  Ultrasonografi ; Böbreğe yönelik ( Konstitüsyonel )
  TANISAL İŞLEMLER
  Kemik İliği Biyopsisi
  BAKIM / ÖNLEMLER
  Özelleşmiş Merkezlerde ve Hastanede tedavi edilir.
  Ciddi destekleyici önlemler
  Oksijen tedavisi
  İyi oral hijyen
  Neden olan ajanlardan kaçınma
  Tüm hastalara ve ailelerine İnsan Lökosit Antijen (HLA) Testi
  Transfüzyon desteği
  Ciddi aplastik anemili ve HLA- identik donorlü hastalara Kemik İliği Transplantasyonu.
  Transplantasyon kısıtlamasının üst yaş sınırı 30′dan 55 yaşa değişkendir.
  Uygun donör bulunmayan hastalara; İmmunosupressif tedavi: 5.Siklosporin, Kortikosteroidler, Antitimosit Globulin (ATG)
  Diğer tedaviler başarısız olduğunda İlgisiz Donör Transplantları
  Timoma için Timektomi
  Daha az ciddi ise; Androjen tedavisi
  Nötropenik Hastalar izole edilmelidir.
  Dengeli beslenme enfeksiyonlara eğilimi azaltır.
  Olası toksik ajanlardan kaçınmalıdır.
  Radyasyon ile çalışıldığında güvenlik önlemleri kullanılmalıdır.
  TEDAVİ
  Antitimosit Globulin (ATG)
  Bu , insan T hücrelerine karşı geliştirilmiş poliklonal antikor içeren at serumudur.Herhangi bir aşırı duyarlılığı saptamak için deri testi
  yapılmalıdır.Yaşlı hastalara ve donör bulunamayan hastalara verilir. 500 ml İzotonik serum içinde dilüe ederek, 10-20 mg/kg dozunda, 4-6 saat süreyle
  infüzyon şeklinde, takiben 8-14 gün boyunca ardarda verilir.Tek başına verilebileceği gibi kortikosteroidlerle kombine edilerek verilebilir.
  Siklosporin
  Başlangıçta 10 mg/kg , sonra 5-10 mg/kg/gün şeklinde azaltılarak verilir.Kan düzeyleri takip edilir, kullanılan ölçüm tekniğe göre normal değerler
  değişir.2-3 aylık uygulama yeterli olabilir.
  Diğer tedavi seçeneklerinin cevap vermediği ve daha az ciddi hastalığı olan hastalara yararlıdır.Oksimetalon- 1-2 mg/kg/gün, oral verilir.
  Cevabın değerlendirilmesi için 2-3 aylık uygulama yeterlidir.
  Prednison (Saf Eritrosit Aplazisinde)
  İmmunosupresif tedaviye alınan ilk cevaplardan sonra nüksler oluşabilir. Büyüme
  hormonu ve kemik iliği transplantasyonu da tedavi seçenekleri arasındadır.
  Supportif tedavide;
  eritrosit ve trombosit içeren kan transfüzyonları, enfeksiyon kontrolü için antibiyotikler ve demir birikimini önlemek üzere şelasyon tedavisi uygulanır.
  PEDİATRİK
  Saf Eritrosit Anemisi ( Diamond-Blackfan Anemisi ) ve Konstitüsyonel Anemi, çocuklukta sık görülür.
  İdiyopatik Aplastik Anemi , adolesan çağda daha sıktır.
  Çocuklarda, Sekonder Aplastik Anemi, iyonize radyasyona maruz kalmış veya sitotoksik kemoterapötik ajanlarla tedavi edilmiş olanlarda görülür.
  YAŞLILARDA
  Yaşlılar çok sayıda ilaca maruz kalmıştır ve dolayısıyla Sekonder Aplastik Anemiye daha açıktırlar.
  GEBELERDE
  Gebelik , Aplastik Anemi’ye neden olabilir.
  KOMPLİKASYONLAR
  Kanama
  Enfeksiyon
  Transfüzyon Hemosiderozu
  Transfüzyon hepatiti
  Kalp yetmezliği
  Akut Lösemi
  Neoplazi, konstitüsyonel anemiye neden olabilir.
  HASTALIĞIN SEYRİ
  Tedavi ve hastanın durumuna bağlıdır.
  Aplastik Anemi yapabilen bazı ilaçlar ;
  amfoterisin, sülfonamidler, fenasetin, trimetadion,klordiazepoksid , tolbutamid, tiourasil, karbamazepin, kloramfenikol, tetrasiklin , oksifenbutazon,arsenik, klorpromazin,
  primetamin, karbimazol,asetazolamid, kolşisin, penisilin, aspirin,mefenitoin, bizmut, promazin, quinacrin,metimazol, klorotiazid, dinitrofenol, ristosetin,indometasin, fenitoin, altın, trifluoperazin,karbutamid, perklorat, klorfeniramin, streptomisin , fenilbutazon, primidon, meprobamat ,klorpropamid,
  tiosiyanat, tripelenamin, benzen
 3. 3
  ENGİN
  Özel Üye
  Aplastik Anemi:
  çocuk hastalıkları:Aplastik Anemi Bu aneminin en ciddi olanlarındandır. Bu ciddi hastalıkta, vücudun kemik ilikleri kırmızı, beyaz gibi kan hücrelerinden yeterli miktarda üretemez. Aplastik aneminin yarıya yakının nedeni bilinemez. Bilinen nedenler kalıtsal kusurlardan radyosyana ve zehirli kimyasal maddelere ya da bazı belirli ilaçların etkisine kadar bir alanda yer almaktadırlar. Bazı virüsler ve kanserler de bu hastalığın altında yatan nedenlerden sayılabilir.

  Aplastik aneminin kendine özel bulguları:
  Sıkça oluşan enfeksiyonlar
  Deri altında görülen kan lekeleri
  Travma olmaksızın oluşan bere ya da çürükler
  Kendiliğinden oluşan burun, ağız, rektum, vajina ve dişeti kanamaları
  Ağız, gırtlak, rektumla ilgili ülserler

  Folik Asit Eksikliğine Bağlı Anemi :
  Vücudun yeterli kırmızı hücreleri yaratmak için folik aside ihtiyacı vardır. Folik asit olmaksızın kırmızı kan hücre üretimi düşer ve anemi ile sonuçlanır. Bu tür anemiler özellikle alkoliklerde çok sık görülür çünkü alkol folik asitin emilimini ve metabolizmasını engeller. Diğer nedenler bağırsak hastalıkları, kötü emilim hastalıkları, ağızdan alınan gebelikten korunma hapları, kanser için alınan çeşitli ilaçlar ve epilepsi.+ Yorum Gönder
aplastik anemi hastasıyım,  aplastik anemi soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi