Okul eğitiminde ailemi yoksa okul mu etkilidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Okul eğitiminde ailemi yoksa okul mu etkilidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Eğitimde Okul Mu Yoksa Aile Mi Daha Önemlidir?

  “Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”

  Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı zamanda herkes için toplumsal bir görevdir. Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı ailede atılır.


  Toplum olarak kalkınmak için; sağlıklı düşünen soran sorgulayan araştıran sorumluluk sahibi gibi bir çok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinin temeli ailede atılır. Aile çocuğa ilk eğitimin verildiği yerdir. Her şeyden önce aile bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul edilir. Çocuk okula başladıktan sonra ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir. Ancak aile hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış olamaz (Şişman 2000:54). Çocuk okul hayatına başladığında da aile çocuğun eğitimi konusunda ona yol göstermek onu yönlendirmek okulla sürekli iletişim halinde olmak zorundadır. Bunun için okullarda bazı örgütler (okul-aile birlikleri gibi) kurulmaktadır (Ancak veli-öğretmen görüşmelerinin sağlıklı ve işlevsel olmadığı görülmektedir). Bu örgütlerde öğretmen ailenin desteğini almak için onlarla iyi ilişkiler kurmalı çocuk hakkında bilgilenmeli ve kendi çalışmaları hakkında velileri bilgilendirmelidirler (Çınar 2002: 96). Yani bu tür toplantılar veli-öğretmen arasında bir diyalog kurmaya yönelik olmalıdır.  Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum aile olduğuna göre sağlıklı toplumların oluşması açısından çocuğun eğitimiyle ilgili olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir (Ertuğrul 2002). Her aile bir okuldur. Anne babalar ise o okulun hem öğrencisi hem de öğretmenidir. Ailenin çocuk eğitimine ilişkin anlayışı içerisinde yaşadığı toplumun kültürüne ve normlarına göre değişmektedir. Ailenin eğitsel ortamı öğrencinin okulda öğrendiklerini ya pekiştirici yada köreltici bir özelliğe sahiptir. (Çelik 2003:11). Çocuğun ailede öğrendikleriyle okulda öğrendikleri birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır. Böyle bir paralellik sonucunda öğrencinin okulda öğrendikleri pekişebilir. Aksi durumda öğrenilenler körelebilir.

  Ana-babalar kendilerini çocuklarının okul yaşamlarının bir parçası olarak hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler (Yavuzer ---?). Aile tarafından öğrenmeye ve başarılı olmaya güdülenir aaaalerinde kılavuzluk edilir çalışma ortamı sağlanan çalışmanın yanında eğlenmeyi de içeren bir çalışma programı hazırlanan düşüncelerine saygı gösterilerek fikirlerini açıkça söylemeye ve böylece yaratıcılığa teşvik edilen çocuğun öğrenmeyi gerçekleştirmesi daha kolay olacaktır. Böyle bir ortam çocuğun kişilik gelişiminde de önemli bir rol oynayacak toplum içinde daha rahat bir yer edinmesini sağlayacaktır. Aksi durumda ise anne-baba tarafından desteklenmeyen rehberlik yapılmayan her koşulda çocuktan çalışması istenen (çocuk başarısız olarak nitelendirilemez başarısızlığına yol açan etkenler araştırılıp düzeltilmeli) ve her şekilde çalışabileceğine inanan eğlenmenin de bir gereksinim olduğunu göz ardı eden merak ve ihtiyaçlarından ötürü utanç duyması sağlanan bir çocuğun öğrenmesinden söz etmek çok güçtür.(Çelik 2003:11)

  Ana-baba çocuğun en uzun süre ve en yakın etkileşimde bulunduğu kişilerdir. Özellikle anneler çocukların eğitiminde son derece etkilidirler. Anne-babaların eğitim düzeylerinin alt düzeyde olması onların çocuklarına gerekse okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap verememelerine yol açmaktadır. Ailenin çocuğun gelişimine ilişkin değerlendirmelerini öğretmenlerle paylaşmaları gerekir. Öğrenci veli ve öğretmen arasındaki olumlu bir iletişim ancak öğrencinin gelişimini tartışarak problemleri ve gereksinimlerini belirleyerek sağlanabilir. Bu iletişimi sağlamanın en önemli kaynağı da sağlıklı ve işlevsel okul-aile toplantılarıdır (Çelik 2003: 111213). Öğrenci ve velilerin aktif olarak eğitimin her aşamasında yer almaları özellikle de öğrencilerin kendilerini ilgilendiren konularda katılımı öğrenci merkezli eğitimin ve de daha da önemlisi demokrasinin gereğidir (Demirbulak 2000: 55).

  Öğretmen velilerle her zaman iletişim halinde olmak istediğini belirtmelidir. Çocukların okul başarısı için gerek duyduğu desteği birlikte çalışmaya bağlı olduğu konusunda veliyi ikna etmelidir. Öğretmen veliyi okuldan uzak tutmamalı okulun bir parçası yapmalıdır. Veliler okulda ne olup bittiğini anladığında güvenlerinin artmasına ve kendilerini okulla ilişkilerinde daha rahat hissederler. Bu çalışmalar için aşağıdaki etkinlikler planlanabilir:

  Aile öğretmen toplantıları
  Ev ziyaretleri
  Telefonla iletişim
  İletişim defterleri
  Belli aralıklarla çocukların ve ailelerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun bilgi ve broşürler hazırlama

  Bu çalışmalar ailelerin aktif katılımını ön plana çıkaran çalışmalardır. Amaç ailelerin okul ve sınıf ortamlarını tanımaları bu konularda bilgilendirilmeleri ve kendi rolleri neler yapabilecekleri konusunda ipuçları almalarıdır. Ailelerin evde ve okulda çocuklarıyla tutarlı bir biçimde etkileşim içinde olmaları ve ev-okul tutarlılığı açısından da bu çalışmalar önem kazanmaktadır. Okulun ilk yıllarından itibaren ailelerin katılımı ile çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi okul-ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi bugün eğitim sürecinin temel hedeflerinden biridir. (Çelik 2003:13).

  Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir. Toplumsal yaşamın her alanında demokratik laik sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi doğrultusunda ailenin demokrasi ve insan hakları düşüncesini ve uygulamasını üreten kurum olarak işlevsellik kazanması sağlanmalıdır.

  Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler onun gelecekteki başarısını belirler.

  ALINTIDIR.
  _________________
  Eğitimde ailenin rolü ve önemi
  Eğitimde başarı , zekanın dışında belli ölçütlerin yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Bunların başında öğrenciye aile ilgisi gelir.
  Öğrenci başarısını ailenin sosyo ekonomik durumu etkiler.
  Aile, çocuk eğitimi ve yetiştirilmesinde anahtar rol oynayan bir unsurdur.
  Aile, öğrenmede çocuğun motive olmasını, ilgi duymasını, öğrenmeyi arzu etmesini sağlar.
  Aile çocuğun olumlu davranış geliştirmesinde önemli bir rol oynar.
  Aile çocukta kişilik ve karakter gelişiminde büyük oranda etkilidir.
  Özellikle ilk ve orta öğretim öğrencisi zamanının büyük bir kısmını ailesi ve okul ile birlikte geçirir.Evde geçirilen uyku süresini saymazsak süreler neredeyse birbirine eşittir.
  Öğrenci başarısında okulun olduğu kadar ailenin de payı büyüktür.

  Çocuk veya genç, okulda öğretmenle yaşarken nasıl öğretmen ilgi ve sevgisine ihtiyaç duyuyorsa , aynı şekilde evde de ailesinin ilgi ve sevgisine ihtiyaç duyar.
  Araştırmalar, öğrencinin eğitim öğretim sürecinde aktif olarak rol alan veli veya ailelerin başarıya büyük katkı sağladığı yönündedir.
  Okuldaki gözlemlerim, ilgili veli ile ilgisiz velinin çocuklarının arasında başarı açısından farklar bulunduğunu doğrulamıştır.

  Rutin işlerin dışında çocukla evde nasıl ilgilenilir?
  Ev ödevleri veya çalışmalarının günlük kontrol edilmesi.
  Okuldaki çalışmaların eve gelince sorulması, varsa yazılı olanlara kısaca bakılması.
  Evde çalışma ve dinlenme sürelerinin ayarlanmasında yardımcı olunması.
  Televizyon izleme sürelerinin sınırlandırılması.
  Aynı şekilde bilgisayarın yararlı kullanılması konusunda yardımcı olunması
  Okuma alışkanlığının kazandırılması için kitap okuyarak örnek davranış içinde bulunulması.

  Ailenin evde ilgisi yanında ayrıca okul ve sınıf düzeyinde ilgisi de son derece önemlidir.
  Sık sık okulu ziyaret ederek öğretmenlerle diyalog içinde olmak;
  Öğrenci öz güveni ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
  Öğrencinin okula hazırlıklı gelmesini sağlar.
  Okula ve öğretmenine güveni artar.
  Olumsuz davranışlardan uzaklaşır, olumlu davranışlar geliştirir.
  Okul konferanslarına katılmak bilgilenmek bakımından yararlıdır.

  Ailede çocuk, sevgi ile yetiştirilmeli daha küçük yaşlarda cesaretlendirip teşvik edilmelidir.
  Şurası unutulmamalıdır ki,
  Çocuğa harcanmış emek, boşa gitmeyen büyük yatırımdır. 3. 3
  Ziyaretçi
  bız okulda bır munazara yarısması yapıyoruz..munazaranın konusu'egıtımde aılemı onemlı yoksa okul mu'..okul tezını savunuyorum..bana okul oldugunaa ıkna edecek bıseylerr yazın acıll lazım.. 4. 4
  Ziyaretçi
  Ne olur okul hakında bir kaç tez yazarmısınız ne olur

+ Yorum Gönder
eğitimde okul daha önemlidir,  okul mu daha önemli ailemi,  egitim ve ailemi daha etkili yoksa okul mu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi