Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hangi kıtadadır?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hangi kıtadadır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Türkiye Kıta Sahanlığı Antlaşması

  Bundan böyle akit taraflar olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

  Mevcut iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini daha derinleştirmek ve genişletmek isteğinden hareketle,

  Tarafların kıta sahanlığının doğal kaynakları araştırmak ve işletmek amacıyla egemen haklarını kullandıkları Akdeniz’de kıta sahanlığının ilgili bölgelerinin sınırının saptanmasını arzulayarak,

  Yapıcı müzakereler ve iyi komşuluk ruhu içerisinde adil ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler sağlanması yolundaki isteklerini göz önüne alarak

  Akdeniz’de kıta sahanlığı sınırlandırmasının hakça ilkeler esasına göre yapılmasını kabul ederek,

  Uluslar arası hukukun ilgili ilkelerini ve kurallarını göz önünde bulundurarak,

  Aşağıda hususlarda anlaşmışlardır:

  Madde 1

  Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kıta sahanlığı sınırı, aşağıda koordinatları belirtilen noktalardan geçer:

  1. 35-33-09.584K 32-16-18.000D

  2. 35-33-41.913K 32-21-12.349D

  3. 35-33-47.278K 32-31-50.801D

  4. 35-35-38.364K 32-37-51.980D

  5. 35-37-58.043K 32-46-34.195D

  6. 35-39-53.677K 32-56-36.616D

  7. 35-40-59.868K 33-02-50.096D

  8. 35-40-55.189K 33-10-19.709D

  9. 35-41-19.465K 33-19-40.157D

  10. 35-40-58.546K 33-23-18.544D

  11. 35-41-14.617K 33-32-33.838D

  12. 35-41-45.874K 33-38-16.025D

  13. 35-42-04.417K 33-45-08.528D

  14. 35-42-29.670K 33-53-00.873D

  15. 35-43-50.531K 34-02-48.043D

  16. 35-45-06.627K 34-06-06.897D

  17. 35.45.44.498K 34-10-13.085D

  18. 35-48-11.903K 34-14-21.393D

  19. 35-49-46.780K 34-18-51.643D

  20. 35-51-41.517K 34-24-51.492D

  21. 35-52-57.081K 34-28-43.550D

  22. 35-54-25.608K 34-33-30.506D

  23. 35-54-42.208K 34-36-28.498D

  24. 35-54-06.978K 34-40-56.920D

  25. 35-52-55.052K 34-44-01.021D

  26. 35-51-19.934K 34-46-40.603D

  27. 35.49.09.889K 34-48-51.634D

  Akit taraflar aralarındaki kıta sahanlığı sınırlandırma çizgisinin doğuda 35-49-09.889K ile 34-48-51.634D koordinatlarında olan nokta ve batıda 35-33-09.584K ile 32-16-18D koordinatları olan noktaya kadar saptama konusunda yukarıda belirtildiği gibi anlaşmaya varmışlardır.

  Bu koordinatların doğudaki 35-49-09.889K ile 34-48-51.634D noktasının doğusuna ve batıdaki 35-33-09.584K ile 32-16-18D noktasının batısına doğru olan yöndeki sınırlandırmanın ve daha uzağa doğru uzatılarak çizilmesinin, ilgili taraflarla uluslararası hukuk kurallarına ve hakkaniyet ilkelerine göre ileride yapılacak anlaşmalarla gerçekleştirilmesi konusunda da mutabık kalmışlardır.

  Madde 2

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında koordinatları yukarıda belirtilen kıta sahanlığı sınır çizgisi, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan 12 Nisan 2008 yılında yayınlanmış olan TR 30 numaralı deniz haritasında da gösterilmiştir.

  İşbu anlaşmada belirtilen coğrafi koordinatlar WGS 84 ile ifade edilmiştir.

  Madde 3

  Kıta sahanlığının deniz yatağında veya toprak altında doğal kaynak rezervinin işbu anlaşmanın 1. Maddesi’nde belirlenen sınırın üzerinde, her iki tarafın da kıta sahanlığı alanına girecek şekilde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, akit taraflar bu rezervin en verimli şekilde nasıl işletileceği konusunu müştereken saptamak üzere görüşmeler yapacaklardır.

  Madde 4

  İşbu anlaşma Kıbrıs Türklerinin, adanın kıta sahanlığının tümü üzerindeki meşru, eşit ve ayrılmaz haklarını haleldar etmeyecektir. Akit taraflar Kıbrıs meselesine kapsamlı çözüm bulunması çabalarını sürdüreceklerdir.

  Madde 5

  İşbu anlaşmanın yorumu ve uygulanması konusunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda bu uyuşmazlık diplomatik yollardan müzakere veya tarafların ortak rızasına dayanacak diğer barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulacaktır.

  Madde 6

  Bu anlaşma taraf devletlerce onaylandıktan sonra, onay belgelerinin değişimi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  Bu anlaşma 21 Eylül 2011 tarihinde New York’ta Türkçe olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.+ Yorum Gönder
kıbrıs hangi denizde,  kıbrıs hangi deniz üzerinde,  kktc hangi kıtadadır,  kibris adasi hangi deniz üzerinde,  kıbrıs hangi denizin üstünde
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi