Atatürk ile güzel sözler arıyorum

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürk ile güzel sözler arıyorum ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz Ve yalnız ve ancak bunun için hayatimizi yok etmeyi göze alırız

  Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Fakat hiç bir zaman sanatkar olamazsınız

  Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, meczuplar memleketi olamaz

  Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapmak lazım geldiğini düşünmek yani meşveret için yapılmıştır Millet islerinde her ferdin zihni başlıbaşına faaliyette bulunmak elzemdir

  Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

  Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa

  Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar

  Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır

  Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır

  Bana bakmayınızBenim hayatim başka türlü düzenlenmiştir

  Basın, ulusun ortak sesidir Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir

  Ben diktatör değilim Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar Evet bu doğrudur Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem Ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim

  Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim

  Ben toprak büyütme meraklısı değilim Barış bozma alışkanlığım yoktur Ancak sözleşmeye dayanan hakkimizin isteyicisiyim Onu almazsam edemem Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim Hatay'ı alacağım Milletim benim dediğime inanır Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam Yerimde kalamam Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem Yenilirsem bir dakika yaşayamam

  Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter

  Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız Doğuşumdaki tek olağanüstülük TÜRK olarak dünyaya gelmemdir

  Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır

  Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir Sizler, onları tamamlayacaksınız Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz

  Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

  Bir adam ki büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma gitmez Bir adam ki memleketi kurtarmak için evvela büyük olmak lazımdır, der ve bunun için mumune intihap eder, onun için olmayınca, memleketin kurtulamayacağı kanaatinde bulunur; bu, adam değildir

  Bir başka çağdan kalma adetlerinizde, alışkanlıklarınızda direnirseniz, cüzzamlılar, paryalar gibi tek başınıza kala kalırsınız Benliğinize bağlı kalın ama, gelişmiş uluslar için gerekli olan şeyleri Batı 'dan almasını bilin Yoksa, bilim ve yeni düşünceler sizi bir lokmada yiyip bitirebilirler

  Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır

  Bir kere memlekette topraksız köylü bırakmamalıdır Bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiç bir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlanması gerekir

  Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır

  Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medeni bir bir millet nazariyle bakılabilir mi?

  Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir

  Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur

  Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz

  Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz

  Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz

  Biz uygarlıktan,ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz

  Milletimizin içinde hakiki, ciddi alimler vardır Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyin Fakat umumiyetle buna da ihtiyaç yoktur Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır Bu ölçü ile hangi şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olamazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı

  Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir

  Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez Tam tersine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor

  Bu memleketin sahibi ve toplumumuzun asil unsuru köylüdür

  Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır

  Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır

  Bütün zorba hükümdarlar hep dini alet edindiler; Hakiki ulema, dini bütün alimler hiçbir vakit bu zorba hükümdarlara boyun eğmediler Fakat gerçekte alim olmamakla beraber, sırf o kılıkta bulundukları için alim sanılan, çıkarına düşkün haris ve imansız bir takım hocalar da vardır Hükümdarlar işte bunları ele aldılar ve işte bunlar dine uygundur diye fetva verdiler Gerektikçe yanlış hadisler uydurmaktan çekinmediler Gerçek ve imanlı ulema her vakit her devirde bunların kinine hedef oldu

  Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir

  Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar Asıl küfür onların bu zannıdır Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır

  Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını söyler Bazı kimseler modern olmayı kafir olmak sayıyorlar Asil kafirlik onların bu inanışıdır

  Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır İşte sen burada direneceksin Önünde sonsuz engeller yığılacaktır Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin

  Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdırSamimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

  Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır

  Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

  Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır

  Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir

  Dünyada ne görüyorsak KADIN'ın eseridir

  Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır

  Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır

  Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez

  Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

  Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir

  Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim

  Öğretmenler, yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır

  Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin, haysiyetin , namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım

  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

  Sarık ve cüppeyle artık dünyada muvaffak olmanın imkanı yoktur Yaptığımız muazzam inkılaplarla medeni bir millet olduğumuzu cihana ispat ettik

  Sayın öğretmenler, hiç bir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hur, vicdani hür, irfanı hür nesiller ister

  Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir

  Şu anda batıl itikatlardan oluşan ikinci bir din mevcutturFakat bu cahiller sırası gelince aydınlatılacaktır

  Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır

  Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temelidir

  Tarihimiz en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır

  Tekkeler de behemehal kapatılmalıdır Türkiye Cumhuriyeti her şubede irşatlarda bulunacak kudreti haizdir Hiçbirimiz tekkelerin irşadına muhtaç değiliz Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz Başka bir şey tanımıyoruz

  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

  Türk kadını dünyanın en aydın ve faziletli ve en ağır kadını olmalıdır

  Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir

  Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür

  Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır

  Türkiye Cumhuriyetinde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder Türk Cumhuriyetinin resmi dini yoktur Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini, zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilemez

  Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır

  Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder

  Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir

  Vazife mukabili olmayan hak mevcut hak değildir

  Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada atıldı Bu meydanda akan Türk kanları, bu gökte dolaşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz bekçileridir

  Yoksul kadın: Hiçbir şeyi olmayan kadın anlamında alınmıştır Halbuki kadın denilen varlık, bizatihi yüksek bir varlıktır Onun yoksulluğu olamaz

  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur

  Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz

  Zafer, zafer benimdir diyebilenindir


  Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir

  Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir Çoluk çocuk sahibi olmalıdır

  Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

  Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektirMuhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur

  Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz

  Fıkıhtaki zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar olunamaz kaidesi adalet siyasetimizin temel taşıdır

  Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz

  Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir

  Halkın sesi hakkın sesidir

  Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca, harp bir cinayettir

  Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir

  Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir

  Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır

  Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür

  Hiçbir iyi inkılap, hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz

  Hiçbir zafer gaye değildir Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi ede etmek için belli başlı vasıtadır Gaye fikirdir Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır Yoksa başlıbaşına zafer boşa gitmiş bir gayrettir

  Hissiyatı ve vicdani telakkiyati, ilim ve fenle besleyip eğiterek toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak ulvi bir görüştür

  Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir

  İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

  İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

  İntisap etmekle bahtiyar olduğumuz İslam dinini, asırlardan beri alışılmış olduğu üzere bir siyaset vasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmek elzem olduğu hakikatini müşahede ediyoruz Mukaddes ve lahuti olan inançlarımızı ve vicdanlarımızı çapraşık ve değişken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak kurtarmak, milletin, dünya ve ahiret saadetinin emrettiği bir zarurettir

  Kadının en büyük vazifesi analıktır

  Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır Gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar

  Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu

  Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır

  Korku üzerine egemenlik kurulamaz

  Masum halka beş vakit namazdan başka, geceleri de fazla namaz kılmayı vaiz ve nasihat etmek belki de ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı tarafından olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu?

  Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

  Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder

  Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet boşunadır O, gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır

  Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir

  Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır

  Millete efendilik yoktur Ona hizmet etmek vardır Bu millete hizmet eden onun efendisi olur

  Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir

  Milleti ve içtimai zemini hazırlamadan inkılaplar yapılamaz

  Milletimi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla gurur duyuyorum

  Milletimiz daha da dindar olmalıdır diyorumAma bütün sadelik ve güzelliği ileDinime,bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorumŞuura aykırı ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor

  Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir

  Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir

  Milletin kaynağı toplum hayatinin esasi olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir

  Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir

  Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur

  Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

  Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

  Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

  Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır

  Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir..+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi