Yaşar nuri öztürk dabbe

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yaşar nuri öztürk dabbe ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yaşar nuri öztürk dabbe

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Kıyamet alameti olarak Dabbetül
  Yaşar Nuri Öztürk Dabbetül Arz ünlü Fizikçi Stephen Hawking'dir
  Kıyamet alâmeti olarak Dabbetül ArzKur’an, bir kıyamet alâmeti olarak Dabbetül Arz’ın çıkışı üzerinde de durmaktadır Neml suresi 80-85 ayetler insanoğlunun, kötülükleri yüzünden uğrayacağı sonu(kıyameti) anlatırken, bu sonun geldiğini gösteren belirtilerden biri olarak yeryüzünden birdabbenin çıkacağına dikkat çekmektedir

  82 ayet şöyle diyor: “O söz, tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da o onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler” İnsanlığın sonunun geldiğine, azap ve hesap döneminin başladığına işaret sayılan ve insanlığı Allah’ın ve evreninyasalarına aykırı davranmakla itham edip uyaran bu dabbe nedir?

  Dabbe kelimesinin sözlük anlamı debelenen şey demektir Kur’an bunu her türlü canlı için kullanır Daha çokhayvanlar için kullanılır Elmalılı’nın deyişiyle, “Hayvan lafzıyla eşanlamlı gibidir” Nûr 45 ayete göre,sürüngen, dört veya iki ayaklı tüm hayvanlar dabbedir Ancak Kur’an’ın bu sözcüğü kullandığı ayetlere baktığımızda(Örneğin, Hûd, 6; Nahl, 49, 61) dabbenin insanı da kapsayacak bir biçimde kullanıldığını görüyoruz Elmalılı bunoktaya değinirken haklı olarak, “Hayvan gibi, insan için de kullanılır” demektedir Demek oluyor ki, Kur’an’ın kullandığı şekliyle dabbe, yerine göre, hayvan türünden bir canlı olabileceği gibi, insan da olabilmektedir Sebe’ suresi 14 ayette, Hz Süleyman’la ilgili bir olay anlatılırken adı geçen dabbetül arzın birkurtçuk olduğu tartışma götürmeyecek biçimde açıktır Konumuzun omurgasını oluşturan Neml 82’de ise dabbenin hayvan olması mümkün görülemez Çünkü o konuşacaktır ve hikmetli, ibretli bir biçimde konuşacak, uyarı yapacaktır

  Hatta insanoğlunun muhataptutulduğu uyarıların en önemlilerinden birini yapacaktır Böyle bir uyarıyı yapan varlığın hayvan olması söz konusu edilemez Nitekim Kur’an’ın, Hz Peygamber’den sonra en büyük müfessiri kabul edilen Hz Ali, Neml 82’deki dabbeden söz ederken şöyle diyor: “O, kuyruğu olan bir dabbe değil, sakalı olan bir dabbedir” Yani kıyamet alâmeti olarak gösterilen dabbe bir insandır Hz Ali’nin bu sözünü de alıntılayan Elmalılı, Neml 82 ayetteki dabbe ile ilgili olarak şu sonuca varıyor: “Açık olan şu ki, bu ayetteki dabbe insandır” Dabbetül arz ile ilgili olarak hadis diye rivayet edilen birçok söz vardır Bunların güvenilir olmadığı eskiden beribirçok hadisçi tarafından söylenmekte idi

  Yüzyılımızın en büyük hadis bilgini sayılan Elbânî (ölm 1999) ise bunların tümünün uydurma olduğunu ispatlamıştır (bk Elbânî; Silsiletü’l-Ahâdîs ez-Zaîfa, 3/233-235) O halde, Kur’an ayetini yorumlarken bu sözlere dayanmamız yanlış olur Kur’an’dan baktığımızda, dabbetül arz hakkında şu tespitleri yapmak mümkün görülmektedir: 1 Dabbetül arz yerküreden çıkacaktır: Kur’an, Neml 82’de bu noktanın altını çizerek, dabbetül arzın gökten, öte âlemlerden beklenmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır Çünkü insanlar bu tip uyarıcı-aydınlatıcıları hep göklerden, ötelerden bekleyen bir anlayışa bağımlıbulunmaktadır Dabbetül arzın yerküreden çıkacağı söylenmemiş olsaydı, onu mutlaka ve mutlaka öte âlemlerden gelecek‘ruhanî- madde üstü bir varlık olarak düşünür ve ona akıl almaz nitelikler yakıştırırlardı Kur’an bu yolu tıkamış ve dabbetülarzın yeryüzünden çıkacağını, yani bir dünyalı olduğunu belirtmiştir 2 Dabbetül arz, bir insandır: Konuşmakta, uyarmaktadır Neden böyle bir varlık, insan olarak değil de dabbe olarak anılmaktadır Bunun böyleolması dabbenin alâmetlerinden biridir O, tüm hikmetli konuşmalarına, uyarılarına rağmen fizik özellikler bakımındantam işlevsel bir insan değildir İnsanın hareketlerini sergilemekten çok, debelenen bir varlığın hareketlerinisergilemektedir Dabbetül arz, beyni ve özü bakımından mükemmel bir insan olmasına rağmen, bedensel açıdan tamişlevsel bir insan değildir İşte onun belirtilerinden biri de budur Dabbetül arzın konuşması da, en azından dünyanın sonuna ilişkin uyarısı, işaretlerle, aracılarla konuşma olacaktırOnun kendisi de zaten normal bir insanın bedensel işlevlerini sergilemekten uzaktır O; bedeniyle değil, beyni, bilgisive ruhuyla öne çıkan bir varlıktır Biz bu Kur’ansal verileri dikkate aldığımızda, dabbetül arzın kimliğini belirleyebilmekteyizDabbetül Arz, çıkmıştır, şu anda yaşamaktadır ve Kur’an’ın sözünü ettiği uyarıları, yine Kur’an’ıngösterdiği tarz ve üslupla insanlığa ulaştırmaktadır İnsanlığa, özellikle dünyanın sonunun yaklaştığınailişkin uyarılar yöneltmektedir Kur’an’ın verileriyle bilim dünyasından yükselen uyarıları birlikte düşünenler, dabbetül arzın kimliğini, yaşadığıülkeyi, meslek ve kariyerini bulabilirler Dabbetül Arz denince, bizim aklımıza, mesela, insanlığı, kıyametin yaklaştığıyolunda sürekli uyaran ve nitelikleri Kur’an’daki tanıtıma uyan ünlü dahi fizikçi Stephen Hawking gelmektedir


  GüçlüHaber+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi