Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçları

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Türkiye'de İç Göçün Mekânsal Etkileri

  Özet

  Türkiye, Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni bir sürece ve modernleşme çabası içerisine girmiştir. Bu amaçla birçok yenilik yapılmış ve yeni bir ulus yaratma çabası içerisinde kalkınma adımları atılmıştır. Bu adımların başında elbette sanayileşmeye verilen önemin arttırılması gelmektedir. Bu da kentlerin çok daha farklı yapılara kavuşmalarına sebep olmuştur.

  Çalışmada ülkemizin girdiği sanayileşme süreci ile kentlerde ve kırsal alanlarda dış yardımlarla uygulanan politikalar bağlamında yaşanan sosyal bir hareket olan iç göçün kent mekânı üzerinde yarattığı etkiler üzerinden temellenmiştir.

  İstanbul Cumhuriyet’in ilanıyla kaybetmiş olduğu politik öneme rağmen, sanayi ve öteki sektörlerde alınan kararların merkezi olması sebebiyle Türkiye’de yaşanan iç göçlerden en fazla etkilenen kent konumuna gelmiştir. Göçün ilk aşamaları göz önüne alındığında, traktör ile başlatılan tarımda mekanizasyonun yaratmış olduğu adaletsiz ortamda topraklarını işletemeyen küçük toprak sahiplerinin göçü göze çarpmaktadır. Bunu toprak sahiplerinin ailelerinin de kentlere göç etmesi izlemiş dolayısıyla İstanbul ve büyük kentler aşırı nüfus baskısı altına girmişlerdir. Hızlı ve ani bir şekilde gerçekleşen bu nüfus hareketine hazırlıksız yakalanan devlet, kentlerde barınma ihtiyacına yönelik politikalar üretmede yetersiz kalmıştır. Çünkü devlet kaynakları modernleşme çabası içerisinde sanayiye aktarılmıştır. Bu durumda halk barınma ihtiyacını “gecekondu”lar ile sağlamış ve kentlerin plansız büyümelerinin önüne geçilememiştir.

  İnceleme alanı olan Üsküdar’da İstanbul içerisinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminden beri konut ve ticaret alanı olarak tercih edilmiştir. Türkiye’de yaşanan iç göç hareketinin etkileri ilk zamanlar burada kendini göstermemiştir. Sanayi kararlarının Avrupa Yakası için verilmesi burada ilk zamanlar etkili olmasa da Boğaz Köprüsü’nün yapılması ile Ümraniye bölgesinde alınan sanayi kararlarına bağlı olarak Üsküdar’da iç göç hareketlerinden yoğun şekilde etkilenmeye başlamıştır. Örnek alanlardan Bulgurlu bu göç hareketinden Ümraniye sınırında oluşu sebebiyle oldukça fazla etkilenirken, Kuzguncuk’un sadece bazı kesimlerinde bu etkinin izlerine rastlanmaktadır.  Giriş: Çalışmanın Rasyoneli

  Göç, toplumsal hayatın her aşamasında eskiden beri kendini gösteren ve birçok sebebe bağlı olarak cereyan eden önemli bir olgudur. Önemli olmasının nedeni insanlık ve kentleşme tarihi içerisinde önemli bir yer tutmasıdır. Çok farklı dönemlerde çok farklı şekillerde gerçekleşmiş olan öçlerin birçok farklı sebepleri bulunmaktadır. Günümüzde bu sebeplerin başında ekonomik açıdan refaha kavuşma arzusu gelmektedir. Günümüzde ekonomik etkilerin göçü tetikleme sebebi tabiî ki de sanayi toplumuna geçiş olmuştur. Sanayileşen şehirler büyük göç akımları almış ve bu şekilde kentlerin makroformu da yeniden şekillenmiştir. Sanayileşme ile kentlerde artan ekonomik ve sosyal imkânlardan faydalanmak isteyen kütleler kentlere akın etmişlerdir. Bunun temelinde tabiî ki yaşam standardını yükseltme arzusu yani daha avantajlı hayat koşullarında yaşama ümidi yatmaktadır.

  Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da önemli ölçüde nüfus artışı olmamıştır. 1940’lı yılların ortalarından itibaren sanayileşme adımlarının atılmaya başlanması, tarımsal organizasyonlarda makineleşmeye geçilmesi, demiryolu ağları yerine karayolu ağlarının güçlendirilmesi, İstanbul gibi büyük ve önemli şehirlerde eğitim, ticaret, alışveriş, eğlence, ulaşım olanaklarının güçlendirilmesi gibi faktörler ülkenin hızla artan nüfusunun yer değiştirmesine yol açmıştır. Bu yer değiştirme daha çok kırsal alanlardan başta İstanbul olmak üzere büyük ve nispeten daha gelişmiş şehirlere doğru olmuştur.

  1950’li yıllardan sonra ülke düzeyinde başlayan yapısal dönüşüm paralelinde İstanbul’da sanayi yatırımları hızla artmış, beraberinde de gecekondu ve diğer kentsel sorunları getirmiştir. Nüfus artışına bağlı olarak önce Marmara kıyısı dolmuş, daha sonra kuzeye doğru ikinci bir yerleşim kuşağı oluşmaya, yeni mahalleler ve belediyeler kurulmaya başlamıştır. Bu yıllardan sonra İstanbul’un fiziki mekân ve nüfus yapısında Anadolu’dan göçle gelen nüfusun belirleyiciliği söz konusudur (Suri, 2002).+ Yorum Gönder
örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçları,  incelemeler yoluyla,  örnek incelemeler yoluyla göçün mekansal etkileri,  örnek incelemeler yoluyla göçün mekansal etkilerini analiz edilmesi,  örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi