Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizlilik kavramları, birbirleriyle ilişkileri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizlilik kavramları, birbirleriyle ilişkileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizlilik kavramları, birbirleriyle ilişkileri

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Özel hayat kavramının tanımı ve içeriğini açıklamaya geçmeden evvel, bu kavramın menşei hakkında bilgi vermenin yerinde olacağı kanaatindeyim;

  Özel hayat kavramı, Anglo-Amerikan Hukukunda 19.Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda ilk olarak Harward Hukuk Fakültesi Dergisinde Warren ve Brandeis tarafından ortaya atılarak topluma mal olmuş kişilere ya da politik şahsiyetlere karşı basının gittikçe artan dedikodu ve skandal üretme çabaları karşısında bu hakkın desteklenmesi ve kabul edilmesi zamanının artık geldiği ileri sürülmüştür. Daha sonra pek çok eyalet gerek çıkardıkları yasalar gerekse mahkeme kararları ile hakkı tanıma yoluna gitmişlerdir. Fakat İngiltere’de bu süreç daha geç olmuştur. Aynı şekilde Almanya 1940 ve 1950’lerde mahkeme kararları ile açıkça bu hakkı tanımaya başlarken, Fransa yasal düzenlemesini ancak 1970’te yapabilmiştir1.

  Her demokratik hukuk devletinde fertlere, maddi ve manevi varlıklarını istedikleri gibi şekillendirebilecekleri özgür bir hayat alanı tanınır. Devletin müdahalesinden korunmuş bulunan ve bireyin küçük dünyası olarak anılabilecek olan bu alan, temel hak ve özgürlükler ve ülkenin siyasi rejimi bakımından hassas bir gösterge işlevini de taşır. Bireyin bu küçük dünyası ne kadar geniş ise ülkede mevcut olan siyasi rejim o kadar özgürlükçü ve demokratik, ne kadar dar ise o kadar baskıcı ve otoriterdir2.

  İnsan hayatının iki temel yönü vardır. Bunlar; hayatın genel yönü ve özel yönüdür. Hayatın genel yönü; kişinin herkese açık olan aleni davranışlarıdır ve konumuzun dışında kalmaktadır. Hayatın özel yönü ise; özel hayat ve hayatın gizli alanı olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmaktadır3. Hayatın gizli alanı kişinin inançları, cinsel yaşamı, vicdani kanaati gibi kendisine özgü dünyası olup müdahalelere karşı etkili bir korumanın konusunu oluşturur. Özel hayatı ise; daha çok aile bireyleri, yakın arkadaş çevresi ve akrabaları ile olan ilişkilerini içerir ve yine müdahalelere karşı koruma altında olmakla birlikte bu koruma hayatın gizli alanındaki korumaya göre daha gevşek bir konumdadır4.

  Günlük yaşamında insan hakları ile iç içe ve birlikte yaşayan, sosyal ve akıl sahibi varlık olan insan, özgür bir şekilde düşündüğünü söyleyebilmek, istediği yere gidebilmek, istediği yerde yerleşmek, yaşam ve geleceği üzerinde düşünüp karar vermek haklarının yanında bireysel hayat kapsamında, özel hayatını, aile hayatını, konutunu ve özel haberleşmesini istediği gibi düzenleyebilmek hak ve yetkisine de sahiptir5. Anayasamızın düzenlemesine göre Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması başlığı altında toplanan bu haklar, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında düzenlenmiş olmasının6 yanında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 12. maddesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesinde, ayrıca Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme’nin 17. maddesinde de hükme bağlanmıştır. Sözü edilen uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş olması sebebiyle bu hakkın artık evrensel bir boyut kazanmış olduğu söylenebilir. 3. 3
  Fashion
  Bayan Üye
  -Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri
  çerçevesinde yorumlar
  -Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama
  özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki
  bağlantıyı fark eder

  Verilen bilgiler
  ÖZGÜRLÜK:Başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.Özgürlükler sınırsız değildir.
  Bir başka deyişle başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz sona erer.
  HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir
  PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur
  Kitle iletişim özgürlüğü bireylerin sağlıklı bilgilenmesi açısından önemlidir.Ancak kitle iletişim özgürlüğü sınırsız olmamalıdır.
  Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır.Bunlar;


  * Özel yaşamın gizliliği
  * Konut dokunulmazlığı
  * Doğru bilgi verme
  *Diğer kişi hak ve özgürlükleri
  Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):
  *Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
  *1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.


  *Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.
  RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı,yayın durdurma ,para cezası verebilir. 4. 4
  Ziyaretçi
  yha hocalarda çok sıkıcı bir konu veriyor önceki sosyalcimi mumla arıyorum ama bulamıyorum :'(

 5. 5
  Ziyaretçi
  yha of hiç bişey anlamadım ben çok zor hiçbir sitede kısaca aradığımı bulamıyorum kısaca sadece kitle özgürlüklerimizi yazarsanız çok mutlu olurum. :)

 6. 6
  Ziyaretçi
  yha arkadaşlar ben sınav için çalışıyorum ama bu yazı çok yazmaya üşeniyorum kısa kısa olsa daha iyi olurdu teşekkürler

+ Yorum Gönder
kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği,  kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği arasındaki bağlantı,  iletişim özgürlüğü ile özel hayat arasındaki denge,  kitle iletişim özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasındaki bağlantı,  iletişim özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasındaki bağlantı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi