Maddenin halleri ve kimyasal bağlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Maddenin halleri ve kimyasal bağlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Maddenin halleri ve kimyasal bağlar

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: MADDENİN HALLERİ VE KİMYASAL BAĞLAR
  KİMYASAL BAĞ
  Bir molekülde atomlar ya da iyonları belirli bir uzaklıkta bir arada tutan , oluşumlarında ve parçalanmalarında enerji değişimi olan kuvvette KİMYASAL BAĞ denir.kimyasal bağlarda maddenin tanecikleri arasında elektriksel yapıdan kaynaklanan itme ve çekme kuvvetleri vardır.
  Atomlar ve iyonlar arası bağlar , moleküller arası bağlardan daha kuvvetlidir.
  Örnek: I.- suyu sıvı fazdan gaz faza geçirmek için harcanan enerjiyi
  II.- Suyu hidrojen ve oksijenine ayırmak için harcanan enerji
  ile mukayese edecek olursak II > I olduğu görülür.

  Kimyasal bağlanma atomlar kimyasal bağı niçin yapar diye bir soru olacak olursak
  * ATOMLAR ASAL GAZ YAPISINA ulaşmak isteğinin sonucudur.
  * atomlar en dış yörüngelerindeki elektron sayılarını soy gazlara benzetmek isterler.
  * OKTET KURALI
  Doğada kararlı yapıda bulunan elementler vardır.bunlar
  He – Ne – Ar - Kr- Xe – Rn
  Soygazların kararlı yapıda olmasının sebebi en dış yörüngelerinde 8 é vardır. ( He hariç )
  · son kabuklarında 8 é ola bu elementler bağ yapmazlar.

  Dublet kuralı en dış yörüngesinde 2 elektron bulunduran He atomu da kararlı bir yapıya sahiptir,
  Bu şekilde kararlı hale geçme durumuna denir.

  İyonlar arası bağlar
  Bazı element atomları kararlı hale geçmek için en dış yörüngelerindeki elektronları ya verirler yada alırlar , böylece kararlı bir yapıya ulaşırlar.

  *- son yörüngelerindeki elektronları veren atomlar ( + ) yüklü iyon haline geçerler.
  *- son yörüngelerine elektron alan atomlar ise ( - ) yüklü iyon haline geçerler.
  Bunun sonucunda zıt yüklü iki iyon arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur.bu çekim kuvvetine ‘’ İYONİK BAĞ ‘’ iyonik bağ içeren bileşiklere de ‘’ iyonik bileşikler ‘’ denir.

  KOVALENT BAĞ atomların elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağa denir.

  Moleküller arası çekim kuvveti ATOMLAR arasındaki çekim kuvvetlerine kimyasal bağ adını vermiştik .moleküller arasında da bir takım etkileşim söz konusudur

  moleküller arası çekim kuvveti < atomlar arası çekim kuvveti


  Farklı maddeler oda koşullarında farklı fiziksel halde bulunur.
  KATI – SIVI – GAZ
  Buna sebep ise moleküller arası çekim kuvvetidir. Çekim kuvvetleri ne kadar büyükse , maddenin erime ve kaynama noktaları o oranda büyüktür.çekim kuvveti büyük olan maddeler oda koşullarında katıdır.
  Maddenin katı hali
  Maddenin katı halinde tanecikler arası çekim kuvvetleri en yüksek değerdedir.
  Katı soğudukça bu kuvvetler daha da artar.
  · çekim kuvvetleri moleküller arası boşlukları en düşük düzeyde tutuğundan , katıyı oluşturan tanecikler arasındaki uzaklık çok azdır.
  · Tanecikler en düzenli bir biçimde sıralanmıştır.
  · Taneciklerin serbest hareketi çok azdır.
  · Tanecikler titreşim hareketi yaparlar.
  ·
  Maddenin sıvı hali

  Maddenin sıvı halinde maddeyi bir arada tutan çekim kuvvetleri azalmış ve tanecikler arası uzaklık artmıştır.
  · Tanecikler arası uzaklık artmıştır.
  · Tanecikler , diğer komşu molekülleri ile temas halindedir, ancak birbirleri üzerinde kayarak yer değiştirirler.
  · Katıya göre daha düzensiz haldedirler, hareketleri katıya göre daha fazladır.
  · Tanecikler titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.

  Maddenin gaz hali

  Maddeyi bir arada tutan çekim kuvvetleri iyice azalmıştır ve birbirinden uzaklaşmıştır.
  · Taneciklerin serbest hareketi çok fazladır.
  · Tanecikler düzensizdir
  · Tanecikler titreşim , yer değiştirme ve dönme hareketi yaparlar .+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi