Popüler müzik türleri nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Popüler müzik türleri nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Pop bildiğimiz üzre "Popular" kelimesinden yola çıkarak zekice türetilmiş bir kelimeciktir. bunun müziğe yansımaları da aynı üretim biçimiyle yani en az popular dan pop u türetmek kadar gereksizce olmuştur.

  Popüler müzikin bu günkü durumunu yorumlamadan önce rönesanstan 20.yy a kadar müziğin tarihsel değişim sürecini incelemek doğru olur görüşündeyim (bineeanenanaleynh)

  6. yy civarlarında Avrupa istilaların altüst ettiği bir durumdadır. Özellikle Roma İmparatorluğunun yıkılışından sonra oldukça başıboş kalan Avrupa Bozkırlarında bundan sonra otoriteyi sağlayacak bir güç gerekmektedir. Bu noktada Kilise tanrısal olarak atfettiği gücünü de arkasına alarak bundan sonraki 10 yüz yıl boyunca Avrupa'nın en büyük hakimi olacaktır. Bu dönemde kilise sadece haçlı seferleri düzenleyip üniversiteler kurmakla yetinmemiş, bunların yanı sıra müzik ve diğer sanat dallarına da ağırlıklı olarak yoğunlaşmıştır. Bu dönemde kilise müziği diyebileceğimiz "Gregorian Chant" olarak adlandırılan müzik türü ortaya cıkmıştır.

  Bu arada Türklerde İslamiyet öncesinde de müzik geleneği yaygındır. Özellikle Şamanizm gibi bir dinin etkisiyle ayinlerde ve cenaze törenlerinde katılımcılar müziği kullanmışlardır. İslamiyet sonrası Türklerde müzik iki biçimde gelişmiştir. Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Musikisi...

  Türkiye'ye dönmeden önce tekrar Avrupa Kilisesinin Müziği hakkında bir kaç noktayı daha belirtmek faydalı olacaktır. Kilisenin hakimiyeti döneminde müzik melodik olarak işlenmiş ve söz yazarlığı henüz günümüzün eltın consal seviyesine hepimizin takdir edeceği gibi erişmemiştir. (veya bir nick cave)

  Daha sonra rönesans dönemi müzikal değişimi söz konusudur. 1400-1600 yılları arası olarak anılan bu dönemde yaşanılan "kültürel uyanışın" yansımaları; mimari, resim ve edebiyat gibi dalların yanı sıra müzikte de görülebilmektedir. Humanizma tutkusunun zirveye oynaması ve müziğin kilisenin tekelinden alınmasını izleyen önemli bir gelişme de Hollanda'da müzik yazarlarının oluşturduğu bir okulun faaliyete geçmesidir.

  İlerleyen dönemlerde müzik sürekli olarak çağın değişim ve evrimlerinden etkilenerek kendi iç gelişimini oluşturmuştur. Örneğin Baroque stilinin etkisiyle oluşan tarz, Klasik Dönem Müzik Tarzları vs..

  Yine paralel olarak Türk Müziği de ilerlemesini sürdürmektedir.

  Amerika'da müzik endüstrisinin gelişimi pop müziğin temelleri olarak gösterilmektedir. Kolonyal çağda Amerika'da Geleneksel İngiliz Müzik akımlarının etkisi görülmektedir.Bu dönemi İç Savaş dönemi politik akımı ve daha sonrasında da İşçi Sınıfı Müzik tarzının belirginleştiği görülmüştür. Özellikle demiryolu çalışanları bu müzik üzerinde önemli bir noktayı temsil etmektedirler.

  Amerika'da bu günkü anlamına en yakın biçimiyle popüler müzik anlayışının ortaya çıkışı olarak "Basılı şarkı Sözleri" veya "printed song sheets" kaynak gösterilebilir. Bunlar şarkı sözlerinin tek sayfalık kağıtlar halinde basılarak herkesin okuyabileceği biçimde yayılmıştır. Sevilen melodilere yazılan şarkı sözleri popülerlik unsurunu artırmıştır. Bunu melodik ağırlıklı müzik yağan ufak çaplı orkestraların oluşması izlemiştir. Jazz ın kökenlerinde de bu tarzı bulmak mümkündür.

  19.yy da "siyah nüfusun" kendini ifade etme biçimlerinden biri olarak jazz müzik ortaya ççıkmıştır. Özellikle siyah nüfusun yoğun olduğu New Orleans tarafından esen jazz rüzgarı daha sonra Dünyanın hemen her ülkesinde ilgi gösterilen bir tür halini alacaktır.

  Bunu izleyen yıllarda hızlı bir endüstriyel ve müzikal gelişim, müziğin iki farklı biçimde ortaya çıkışını da beraberinde getirmiştir. Müzik bu dönemde iyi bir endüstriyel mal olarak görülmeye başlanmış, bir diğer yandan da ezilen kesimlerin kendilerini özgün olarak ifade etme işlevini de üstlenmiştir.

  1900 lü yıllarda artık müzik bir çok farklı türün birarada üretildiği ve tüketildiği bir kimlik alanı halini almıştır. Bu dönemlerde popüler müziğin bu gün hala efsane olarak nitelendirilen bir çok örneği yazılmış ve çalınmıştır. Rock müzik de 1960 larda altın çağını yaşamıştır. Çiçek çocukları döneminde en gözde müzik tarzı olan rock müzik için ayrı bir paragraf yapmak gerekmektedir.


  Rock müzik 60'lı yılların isyankar tavrının çocuğudur. Bu dönemin asi beyinleri toplumsal muhalefet ve düzene karşı harekete geçme gibi konulara ağırlık veren söz ve müzikleri ile tarih defterine siyah bir sayfa açmışlardır. The Rolling Stones, Bob Dylan, Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, the Grateful Dead, The Who gibi gruplar 60 ve 70 lere damgasını vurmuştur.

  Bu altın çağ da her güzel çağ gibi sona ermiş ve günümüzün müzik çöplüğüne doğru evrilmiştir. Bu gün müzik hangi tür için olursa olsun bir tüketim mekanizmasının önemli bir unsuru olarak işlev görmektedir. Elbette bu sistemin dışarısında kalarak kendi değerleri için müzik üretmeyi seçmiş olanlar vardır ve önemlidirler. 3. 3
  Ziyaretçi
  saolun tşkkkkk =D+ Yorum Gönder
popüler müzik türleri,  müzik türleri,  pop müzik türleri ,  pop müzik türleri nelerdir,  popüler müzik türleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 12 kişi