İnsan hakları ve demokrasinin önemi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsan hakları ve demokrasinin önemi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine "insan Hakları" denir. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

  Demokrasi ise; halk egemenliğini koruyan, halk için uğraşan, halk adına konuşan, halkın yönetimidir. Bu yönetimde halk, yöneticilerini ya doğrudan doğruya ya da vekillerinin (milletvekillerinin) aracılığıyla seçer. Seçilen yüksek dereceli devlet yöneticilerine "bakan", bakanlardan oluşan kurula "bakanlar kurulu" veya "hükümet" denir. Bakanlardan her birinin başında bulunduğu devlet örgütüne de "bakanlık" adı verilir.
  Demokraside vatandaşlara eşit haklar tanınmıştır. Vatandaşların düşünce ve inanç özgürlükleri vardır.

  Kişilerin özgürlükleri ancak yargıç kararıyla kısıtlanabilir. Demokraside vatandaş, buyrukları yerine getiren, verilen görevleri yapan bir araç değildir. Toplumu oluşturanlardan biridir. Hakları olduğu gibi görev ve sorumlulukları da vardır. Bunun için demokrasi, günümüz için, devlet şekillerinin en üstün olanıdır.
  İnsanların, insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların verilmesi fiikri ilk kez İngiltere'de ortaya atıldı. 19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa'da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

  10 Aralık 1948 günü toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi" ni kabul etmiştir. Bildirinin aslı ingilizce, Fransızca, ispanyolca, Rusça ve Çince olarak yazılmıştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olan devletler, bu bildiriyi kendi dillerine çevirerek imzalamışlardır.
  Bu bildiriye imza atan devletler, insan haklarına ve insanların temel hürriyetlerine saygı gösterilmesi ilkesini benimsemişlerdir. Bu devletler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği yaparak, başka ülkelerin de bu ilkeleri benimsemelerine çalışırlar.

  Dünyada barışın sağlanması, her şeyden önce, insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesine bağlıdır. Birbirlerinin haklarına ve hürriyetlerine saygı göstermeyen milletler, barışı sağlayamazlar.
  24 Ekim 1945'te kurulan "Birleşmiş Milletler Örgütü" nün öncelikle amacı, dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü "insan Hakları Evrensel Bildirgesi"ni kabul ve ilan etti. İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

  * İnsan Hakları Bildirisinin önemli maddelerinden bazıları:
  - Bütün insanlar hür; haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar.
  - Kimse ırk, renk, cins, dil, din, siyasi ya da herhangi bir düşünüşten dolayı ayrılamaz .
  - Yaşamak ve hürriyet herkesin hakkıdır.
  - Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz.
  - Hiç kimselje işkence ve insanlık dışı hareketler yapılamaz. Haljsiljet kırıcı cezalar verilemez.
  - Kanun önünde herkes eşittir.
  - Herkesin, Analjasalja uljgun olarak, mahkemelje başvurma hakkı vardır.
  - Herkesin eğitim görme hakkı vardır. Eğitim parasız olmalıdır. ilköğretim zorunludur.
  - Herkesin çalışma hakkı vardır.
  - Herkesin dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkı vardır.
  - Hiç kimse keyfi olarak malından ve mülkünden mahrum edilemez.

  İnsan hakları ve demokrasi ilk önce okulda öğrenilir. Bu nedenle hafta boyunca okullarımızda insan hakları ve demokrasinin önemi vurgulanır. Çeşitli programlar düzenlenir. Okuldaki seçme ve seçilme yarışı, pek çok arkadaşıyla ortak araç gereçleri paylaşmak zorunda oluşu, olumlu davranışlarının pekiştirilmesi süreçleri, okulun demokratik ve insan haklarına saygılı bireyler yetiştirme görevini yerine getirmesine yardımcı olacaktır. 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel bir yazı hazırlanmış çok işime yaradı 4. 4
  Ziyaretçi
  siyasi ve tivari görüşlerin ön plana atılması içindir önemi

+ Yorum Gönder
demokrasinin önemi,  demokrasinin insan hayatındaki önemi,  demokraside insanın önemi,  demokraside insan haklarinin yeri ve onemi,  insan haklarının önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi