5 tane atom hakkında araştırma yapan bilim adamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 5 tane atom hakkında araştırma yapan bilim adamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: atom hakkında araştırma yapan bilim adamları

  Albert Einstein
  Niels Bohr
  Ernest Rutherford
  Enrico Fermi
  John Dalton  Atom ile ilgili araştırma yapan Türk bilim adamları, atom üzerine çalışma ve araştırma yapan Türk bilim adamları kimlerdir, atomla uğraşan türkler
  Oktay Sinanoğlu, (d. 25 Şubat 1935, Bari - İtalya) Türk kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog.

  Babasının(Nüzhet Haşim Sinanoğlu) bir başkonsolos olarak görev yapmış olduğu Bari'de doğdu. 1939 yılında İtalya'da II.Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından ailesiyle Türkiye'ye döndü. Oktay Sinanoğlu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yenişehir Lisesi'ne 1953 yılında burslu öğrenci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla kimya okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.

  1957'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü sekiz ayda bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu. "Alfred Sloan" ödülünü aldı. 1959'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kuramsal kimya doktorasını tamamladı. 1960'ta Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi (asistan profesör) oldu.

  1960-61 yıllarında atom ve moleküllerin çok-elektronlu kuramı ile "Doçent" oldu. 1963'te 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 26 yaşında "tam profesör" unvanını aldı. 20. yüzyılda Yale Üniversitesi'nde bu sanı kazanan en genç öğretim üyesidir[1].

  1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti yalnız Oktay Sinanoğlu'na mahsus olmak üzere kendisine Danışman Profesör ünvanını verdi. Yale Üniversitesi'nde ikinci bir kürsüye daha profesör olarak atandı. 1973'de Almanya'nın en yüksek "Aleksander von Humboldt Bilim Ödülü"nü ilk kazanan kişi oldu. 1975'de Japonya'nın "Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülü"nü kazandı; yine 1975 yılında özel kanunla Oktay Sinanoğlu'na ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvanı verildi. 1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak gönderildi. Kendisi Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini atmıştır. Amerika Bilim ve Sanat Akademisinin ilk ve tek Türk üyesidir. Meksika hükümeti tarafından yüksek Bilim Ödülü "Elena Moshinsky" ile ödüllendirildi.

  Dünyada yeni kurulmaya başlayan moleküler biyoloji dalının ilk profesörlerinden biri oldu. DNA sarmalının çözelti içinde o biçimde nasıl durduğuna açıklama getirdi. Dünyanın pek çok yerinde buluşları ve kuramları ile ilgili konferanslar verdi.

  1980'li yıllarda çalışmalarını kimya biliminin basit bir şekilde öğretilmesine yönelik bir kuramsal çerçeve üzerinde yoğunlaştırdı. Ancak 1988'de yayımlanan çalışmaları akademik dünyada ilgi görmedi. 1993'te Yale Üniversitesi'ndeki profesörlük görevlerinden erken sayılabilecek bir yaşta emekliye ayrıldı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde profesörlüğe atandı. 2002 yılında bu görevden de emekliye ayrıldı.

  Türkiye'de bulunduğu dönemde çalışmalarını daha çok Türk ulusal kimliği ve Türk diliyle ilgili milliyetçi görüşlerini yaymaya adadı. Eğitim dilinin resmi dil olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savunmaktadır. Matematiksel yapısından dolayı Türkçe'nin en iyi bilim dili olduğunu söylemektedir[2]

  Yaşamı boyunca Kuantum Mekaniği'ne birçok katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır. P.A.M.Dirac'in de üzerinde uğraştığı ancak çözümleyemediği bir problemi, "Kuantum mekaniğinde Hilbert uzayının topolojisi ve içerdiği yüksek simetrileri çözdü.[3]. Böylece Kimya bilimini bu topolojik inceleme ile sağlam bir temele oturttu.

  Ünlü sanatçı Esin Afşar'ın ağabeyidir.

  Tüm akademik çalışmaları içinde en önemli 5 kuramı şöyledir:

  * Many Electron Theory of Atoms and Molecules (1961) – Atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı[4].
  * Solvophobic Theory (1964) – Çözgen-iter kuramı[5].
  * Network Theory (1974) – Kimyasal tepkime mekanizmaları kuramı[6].
  * Microthermodynamics (1981) – Mikrotermodinamik
  * Valency Interaction Formula Theory (1983) – Değerlik kabuğu etkileşim kuramı.[7]. 3. 3
  Ziyaretçi
  daha fazla bilgiiiii lütfen!!! 4. 4
  Ensar
  Özel Üye
  Atomla Uğraşan Bilim Adamlarının Adları Ve Hayatları Hakkında Bilgi


  Sir Joseph John Thomson


  Aynı kütle-yük oranlı benzer tanecikler morötesine tutulan metaller ve akkor derecede ısıtılan karbon tarafından da salınıyordu Morötesi ışık altında «fotoelektrik» deşarj olayıyla yük ölçülebiliyordu Böylece elektron kütlesinin en hafif atomlardan bin kez daha hafif olduğu ortaya çıktı Katot ışını tanecikleri hep aynı özellikleri gösterdikleri için Thomson bunların maddelerin yapı taşları olduklarını ve artı elektrikli küre içinde belirli bir biçim ve sayıda dizilerek elementlerin kimyasal özelliklerini belirlediklerini' öne sürdü Katot ışınları konusundaki araştırmaları nedeniyle 1906'da Nobel fizik ödülünü kazandı  Thomson'un atom modeli sonradan Rutherford tarafından değiştirilmesine karşılık atom numarası kavramının (elementin özelliği bir nötr atomun elektron sayısı) temelini oluşturmuştur Thomson iyonlaşma konusunda araştırma yaparken katot ışınlarını tamamlayan artı ışınlarla da ilgilenmiş (bunlar magnetik ve elektrik alanda biçimi kaynaklandıkları elementin atom ağırlığına bağlı paraboller oluşturmaktaydı) böylece 1913'te neonun «İZOTOP» adı verilen yalnızca ağırlıkları farklı iki türü olduğunu bulmuştur  James Chadwick
  Atomun parçalarından nötronu bulmasıyla tanınır  İyi bir ilk ve orta eğitimden sonra Manchester üniversitesi fizik bölümünden 20 yaşında mezun oldu Verilen bir burstan yararlanarak ve Geiger ile çalışmak amacıyla Almanya’ya gitti Almanya savaşa girince bir at ahırına kapatıldı Fakat çeşitli Alman fizikçilerinin yardımlarıyla 1919 yılında İngiltere’ye dönüp araştırmalarına başladı Rutherford ile birlikte çeşitli elementlerin alfa parçacıklarıyla bombardımanı üzerinde çalıştı  Bu deneylerden elde ettiği verileri atomların çekirdekleri üzerindeki artı yükün hesabında kullandı Aldığı sonuçlar Moseley’in geliştirdiği atom numaraları kuramına uyuyordu  1920 yılında atomun iki parçacığı olduğu biliniyordu: JJ Thomson’un bulduğu elektron ve Rutherford’un keşfettiği proton Protonların tamamı çekirdekteydi Ama çekirdek atom kütlesinin çoğunu oluşturacak sayıda proton içeriyorsa yükü büyük bir artı değerde oluyordu Örneğin helyumun dört protonluk bir kütlesi vardı fakat yükü iki proton karşılığı idi O halde çekirdekte geri kalan iki protonluk yükü giderecek birkaç elektron bulunmalıydı Fakat elektronlar çok hafif parçacıklar olduklarından kütleyi etkileyemezlerdi Hatta elektronlar protonları bir arada tutan “çimento” gibi düşünülüyordu Çünkü elektron olmadan aynı yükteki protonların bir arada duramayıp ayrılacakları sanılıyordu Bu görüşe göre helyum çekirdeğinde dört proton ve iki elektron bulunmalıydı ki kütlesi dört ve yükü net artı iki olsun

  Aristoteles


  Aristotales: Milattan önce 384-322 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı bilim adamı ve filozof Mantığı metafiziği fiziği ve biyolojisiyle modern çaga kadar tek ve en büyük otorite olmuş olan düşünür  Aristoteles'in temel eserleri mantık ve bilgi kuramı üzerine altı incelemeden oluşan Organon doğa felsefesini açıkladığı Gökler Üzerine Fizik ve Varlığa Geliş ve Yokoluş Üzerinedir Psikoloji konusundaki iki temel eseri Hayvana Dairle Parva Naturalia olan Aristoteles'in varlık konusundaki ünlü eseri Metafiziktir Siyaset felsefesi alanında Politikayı estetik alanında Poetika ve Retoriki yazmış olan filozofun ahlak alanındaki temel kitabı Nikomakhos'a Ahlaktır  Temel İlkeleri: Aristoteles'in bir filozof olarak en önemli özelligi onun sağduyuya olabildiğince yakın bir düşünür olmasıdır Hem Platon'un İdealarına ve hem de Demokritos'un maddi atom görüşüne karşi çikan Aristoteles hem ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve hem de bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram bilime ve ahlaka hakkını verebilmek için atomlar veya İdealar benzeri gözle görülemez varlıkların varoluşunu öne sürmeyecek bir teori arayışı içinde olmuştur Onun bulduğu çözüm töz ögretisidir Buna göre tözler tüm özellikler için dayanak olan nihai gerçeklik ve öznelerdir Söz konusu nihai gerçeklikler somut şeylerdir ve somut şeyler için de Aristoteles'in gözde örnekleri biyolojik bireylerdir Tözler nihai gerçekliklerdir zira tözler varolmadığı takdirde başka hiçbir şey tözün özellikleri olarak tümeller de varolmayacaktır  John Dalton


  John Dalton’un 1808’de yayınladığı New System of Chemical Philosophy (Kimyasal Felsefenin Yeni Sistemi) kitabı modern atom teorisinin anlatıldığı bir başlangıç sayılır Bu kitap 2400 yıl önce Anadolu’nun bilim merkezi Milet’te doğan ve Güney Trakya’da Abdera şehrinde çalışmalarını sürdüren Leucippus ve örgencisi Democritus tarafından ortaya atılan “Atomos” maddenin bölünemeyen en küçük parçası fikrinin deneye dayalı bilimsel sonuçlarını veren en önemli eserdir  Leucippus ve Democritus'un MÖ 440’ta felsefi olarak ortaya attıkları atomos fikri Dalton’a kadar çok az değişikliğe uğramıştır ”Dünyanın yeni durumu” adlı yazısında Democritus atom için “maddenin temel taşı” demekte ve maddenin cinsi ve özelliklerine göre değişik atom olacağını ileri sürmektedir Daha da ileri giderek canlıların küçük yuvarlak atomlardan ruhun ise hava ve ısı atomlarından olduğunu ileri sürmektedir Bütün bu çalışmalar felsefi olup bir deneye dayanmamaktadır Fakat maddenin yapısı hakkında yıllarca kalan ve “atom” kelimesini bugünlere taşıyan önemli bir çalışmadır  1582de İtalyan bilgini Giordeno Bruno “doğada bulunan her şeyin bölünümü bölünemeyen bir parça ile son bulur” demekte Pierre Gassendi (1592-1655) ise Bruno’yu desteklemekte ve atom fikrini “atomlar yeniden yaratılamazlar ve yok edilemezler katı ve ağırlığı olan bellidir büyüklükte çok küçük parçacıklardır" şeklinde tarif etmektedir Sonraki yıllarda Robert Boyle (1627-1691) corpuscular (parçacık) Isaac Newton (1642-1727) Primitive particles (ilkel parçacıklar) deyimini kullanan bilim adamlarıdır  Modern kimyanın doğuşu genellikle Lavosier’in 1789’da yazdığı Traite Elementarie de Chemie kitabıyla anılır Lavosier (1743-1794) çalışmalarını deneylerle yürüten ve teraziyi kullanan ilk kimyacılardandır Lavosier Prestly’nin keşfettiği oksijenin yanma için şart olduğunu göstermiştir Benzer şekilde Dalton atom teorisi çalışmalarına başladığında kimyanın felsefi yönle değil de deneysel yönle çalışılması gerektiğini anlamış ve kantitatif çalışmalara başlamıştır  Ernest Rutherford


  Ernest Rutherford (30 Ağustos1871 - 19 Ekim1937) Yeni Zelandalı-İngiliz nükleer fizikçi 1908 yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi

  Yeni Zelanda'ya göç etmiş İskoçya'lı bir ailenin 12 çocuğundan dördüncüsüydü Babası tekerlek yapımcısıydı Liseyi burslu olarak okudu Yine burslu olarak devam ettiği Christchurch'teki Canterbury College'tan 1892'de lisans ertesi yılda üstün başarıyla yüksek lisans derecelerini aldı Bir yıl daha okulda kalarak demirin yüksek frekanslımanyetik alanlardaki mıknatıslanma özzellikleri üzerinde araştırmalar yaptı Hertz'in yalnızca birkaç yıl önce bulmuş olduğu elektromanyetik dalgaları sezebilen bir dedektör yapmayı başardı

  1895' te İngiltere'ye giden Rutherford Cambridge Universitesi'ndeki Cavendish Laboratuarı'nda JJ Thomson'ın yanında çalışmaya başladı Burada elektromanyetizma üzerindeki deneylerini sürdürdü ve Hertz dalgalarını 3 km uzaklıktan gönderip almayı başardı Aralık 1895'te Wilhelm Conrad Röntgen'in X Işını'nı bulduğunu açıklamasının ardından JJ Thomson ve Rutherford bu konuda çalışmaya başladılar ve X Işını'nın gazlar içinden geçerken çok sayıda artı ve eksi elektrik yüklü parçacık ortaya çıkmasına yani iyonlaşmaya yol açtığını bu parçacıkları yeniden birleştirerek nötratomlar oluşturduğunu buldular Rutherford ayrıca bu iyonların hızını ve birbirleriyle birleşerek yeniden gaz molekülleri oluşturma süresini belirlemeye yönelik bir yöntem geliştirdi İyonlaşma gücü yüksek olan ama kolaylıkla soğurulabilen ışın türünü alfa ışınları daha az iyonlaşmaya yol açan ama girim gücü daha yüksek olan ışınları da beta ışınları olarak adlandırdı

  19 yüzyılın sonuna gelinirken pek çok bilim adamı artık fizikte gerçekleştirilecek bir yenilik kalmadığı kanısındaydı Ama Rutherford üç yıl gibi kısa bir süre içinde tümüyle yeni bir fizik dalı ortaya çıkardı: Radyoaktiflik Radyoaktifliğin bir elementin atomlarının başka bir elementin atomlarına kendiliğinden dönüşme süreci olduğu sonucuna vardı Maddenin değişmezliği kavramına sıkı sıkıya bağlı birçok bilim adamı bu görüşe karşı çıkacak ama Rutherford'un görüşlerinin doğruluğu kısa sürede anlaşılacaktı

  Bu büyük başarı üzerine Rutherford 1903'te Royal Society üyeliğine seçildi Ertesi yıl aynı kurumun üstün başarılı bilim adamlarına verdiği özel bir ödül olan Rumford Madalyası ile ödüllendirildi Alfa ışınlarının elektrik ve magnetik alanlarda sapmaya uğradığını 1903'te belirleyen Rutherford sapmanın yönünü inceleyerek bu ışınların artı elektrik yüklü parçacıklardan oluştuğu sonucuna vardı Ayrıca bu parçacıkların hızını ve elektrik yükü/kütle oranını ölçmeyi başardı

  Rutherford'un 1911'de geliştirdiği "Atom Modeli" onun bilime en büyük katkısıdır Alfa parçacıklarının ince metal levhalardan geçişini inceleyen Rutherford alfa parçacığı artı yüklü olduğundan levhadan geçişi sırasında metal atomlarındaki artı yüklerin itici etkisiyle sapmaya uğrayacağını ama parçacığın kütlesi çok büyük olduğu için bu sapmaların çok küçük olacağını düşünüyordu Yapılan deneylerde alfa parçacıklarının gerçekten de genel olarak çok küçük sapmalar gösterdiği(%90 oranında) ama arada büyük açılarla sapan parçacıklarında bulunduğu hatta bazen bir parçacığın hareket yönünü değiştirip geriye döndüğü gözlendi Böylesine büyük kütleli alfa parçacığını bu kadar saptırabilmesi için atomdaki bütün artı yüklerin ve kütlenin çok küçük bir hacme yoğunlaşmış olması gerekiyorduBuna dayanarak atomun boşluklu bir yapıdan oluştuğunu keşfettiRutherford'un bu görüşten yola çıkarak oluşturduğu model Rutherford Atom Modeli ya da Çekirdekli Atom Modeli olarak adlandırılır

  1908'de Nobel Kimya Ödülü' nü alan 1914'te kendisine Baron unvanı verilen Rutherford 1922'de Royal Society'nin en büyük ödülü olan Copley Madalyası' ile ödüllendirilmiştir 1925'te ise bu kurumun başkanlığına seçilmiştir

  Empedokles


  İonia'da Abdera'da yetişmiş olan Demokritos (IÖ 460-370) ise Elea okulu ile Herakleitos'un felsefelerini «atomculuk» diye ün salan görüş içinde uzlaştırmaya çalışmıştır Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız Leukippos'un Demokrîtos'a öğretmenlik ettiği söylenir Atomculuk anlayışına göre varlığın aslı belli bir zamanda ortaya çıkmamıştır yok olamaz değişemez ve her zaman nasılsa öyle kalır Bu temel varlık yani anamadde sayıları sonsuz olan ve nitelik bakımından aralarında fark bulunmadığı halde nicelik bakımından farklı olan parçacıklar yani atomlardır Atomlar yer kaplarlar ama bölünemezler

  Birbirlerinden sadece hacim biçim ve ağırlık bakımından farklıdırlar Atomların niteliksel bir değişmeye uğramaları mümkün değildir Bundan ötürü evrendeki varlıkların çokluğu ve çeşitliliği bu atomların kendi içinde gerçekleşen dinamik bir değişme ile açıklanamaz Evren içindeki çokluk ve çeşitlilik bu atomların biçimleri duruşları ve yanyana geliş düzenleri ile yani çeşitli birleşme düzenleri ile açıklanabilir Dikkat edilecek olursa atomcular da Miletos'lu filozoflara ve Herakleitos'a karşıt olarak tıpkı Empedokles gibi mekanik bir tabiat görüşü ileri sürmektedirler


  Atomlar mekân içinde çeşitli hızlarla ve kendiliklerinden hareket ederler Birbirleriyle karşılaşmalarından ve yığılmalarından çeşitli unsurlar ve nesneler meydana gelir Evren atomların çarpışmalarından ve birbirleri üzerinde gösterdikleri etkilerden ortaya çıkmıştır ve bu zorunlu olarak böyle olmuştur Demek ki evrende mekanik kanunlar ve zorunluk hâkimdir Ruh da atomlardan yapılmıştır Bu açıklamalar Demokritos'un ilkçağda yaşayan en tutarlı ve bilinçli maddeci (materyalist) olduğunu gösteriyor Çünkü Demokritos bütün varlığı maddî parçacıklarla ve bunların mekanik bir şekilde birleşmesiyle açıklıyor ve bu birleşmenin kendi içinde bir zorunluk taşıdığını dıştan herhangi bir amaca ya da etkiye göre olmadığını yani kendiliğinden gerçekleştiğini söylüyor Bu bakımdan Demokritos'un görüşleri felsefe ve bilim tarihinde birçok kere yeniden ele alınarak değerlendirilmiş ve etkili olmuştur

 5. 5
  Ziyaretçi
  teşekkürler:D:D

 6. 6
  Ziyaretçi
  teşekkürler bunun sayesinde 100 aldım

 7. 7
  Ziyaretçi
  inşallah bende 100 alırım :D

 8. 8
  Ziyaretçi
  bunun sayesinde 100 aldım :)

 9. 9
  Ziyaretçi
  bilmiyorum
  bende onu arıyorum

 10. 10
  Ziyaretçi
  çok güzel bilgi sayenizde öğrendim

 11. 11
  Ziyaretçi

  Dalton
  Thomson
  Rutherford
  Bohr
  Democritus

+ Yorum Gönder
atom ile ilgili çalışma yapan bilim adamları,  atom hakkında araştırma yapan bilim adamları,  atomla ilgili çalışma yapan bilim adamları,  atom hakkında çalışma yapan bilim adamları,  atom hakkında araştırma yapan bilim adamları ve görüşleri kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 16 kişi