Gemi ile ilgili ilginç efsaneler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Gemi ile ilgili ilginç efsaneler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Nuh as ın Gemisi'nin
  Çözülemeyen Esrarı (3)

  Tarık Dursun K.


  ...VE GEMİ BİR DAĞ'A OTURDU

  Tekvin bölümünün 6. bab'ında başlayan tufan olayı, 9. bab'a kadar sürer.
  Nuh, tanrının buyruğuyla ve onun verdiği ölçülere göre kocaman bir gemi
  yapar, içine en yakınları ile birlikte bütün öbür yaratıklardan dişili, erkekli
  birer çift alır ve sabırla bekler.

  "... ve üzerinde kırk gün tufan oldu ve sular çoğalıp gemiyi kaldırdı
  ve (gemi) yerden kalktı, suların yüzü üstünde yürüdü. Yer yüzünde
  sular pek çok yükseldiler ve bütün gökler altında olan yüksek
  dağlar örtüldüler. Sular onbeş arşın daha yükseldiler ve yer
  yüzünde hareket eden, sürünen her şeyle insan da öldü, her şey
  silindi ve yalnız Nuh ve kendisiyle beraber gemide olanlar kaldılar
  ve yüz elli gün sular yer üzerinde yükseldiler."

  Ama her şeye karşılık, Tanrı, Nuh'a verdiği sözü anımsayacak, yeryüzünden
  rüzgarını geçirecek ve sular giderek alçalacaktır. Süre, tam yüzelli gündür;
  Nuh'un gemisi "yedinci ayda, ayın onyedinci gününde Ararat (Ağrı)
  dağları üzerine" oturacaktır.
  Nuh da tıpkı Sümer bilgesi Utnapiştim
  gibi karayı bulmak amacıyla önce
  kuzgunu, sonra da güvercini
  göndermiştir. Gidenler, ayak basacak
  bir toprak parçası bulamadıklarından
  geri dönerler.
  "... ve diğer yedi gün daha bekledi
  ve (Nuh) güvercini tekrar gönderdi
  ve akşam vakti güvercin onun
  yanına girdi ve işte, ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağı vardı ve
  Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduklarını bildi."

  Kutsal kitapların anlattığına göre; Nuh'un gemisi bu günkü Ağrı dağının sular
  altında kalmış olan tepesine oturmuştu. Bundan da tufan nedeniyle bütün
  dünyayı sellerin basmış olduğu anlaşılıyordu. İnsanların tümü yok olmuş,
  geride Nuh oğullarıyla kızları kalmıştı. Bu sonucu birçok ilkel efsane de
  destekliyor. Özellikle Berossos adlı Babilli bir rahip, M.Ö. 300 yılında
  yazdığı bir kitapta bu sel felaketinden söz etmekteydi.

  Rahip Berossos'un hikayesi pek doğrulanmamıştır, ama Sümer bilgesi
  Utnapiştim'in başına gelen tufan olayının doğruluğu, yapılan kazılar sonucu
  kanıtlanmıştır. 1929 yılında Ur kentinde kazılar yapan Sir Wooley, kırk beş
  metre derinliğe indiğinde ansızın tertemiz bir toprak parçasına rastalmıştı.
  Bunun hemen yukarsında katışıksız Sümer uygarlığı başlıyordu. İki metre
  kırk santim kalınlığındaki tabakanın altında da karışık bir kültürün kalıntıları
  vardı. Çamurun türü bunun tatlı suyun taşımış olduğunu gösteriyordu. Nehrin
  her zamanki olağan taşkınları bu kadar çamur bırakmazdı.Çamurları taşıyan
  selin o bölgenin tarihinde daha önce görülmemiş bir felaket derecesinde
  olduğu açık seçiktir. Konumuzla ilgili efsaneler günümüze dek gelmeseydi,
  yine de bu kanıtlardan o bölgenin bir sel felaketine uğramış olduğu
  anlaşılırdı.

  Tufanın İ.Ö. 4250'de olduğu sanılıyor. Bu tarih, hem çamur tabakalarının
  kalınlığından, hem de yörede tufandan sonra yaşamaya devam ettikleri
  bilinen krallıkların sırasının hesaplanmasından çıkarılmaktadır.

  Nuh'un gemisinin Ağrı dağı üzerinde olduğundan ilk söz eden kişi,
  Hollandalı gezgin Jan Struys'tur. 1684 yılında yayınladığı kitabında
  geminin Ağrı dağına oturmuş bir resmi de vardır. Jan Struys, 1670 yıllarında
  Anadolu'ya gelmiş, Ağrı dağı eteklerinde inziva da yaşayan bir keşişle
  görüşmüştü; keşiş, kendi anlattığına göre, gemiye girmiş ve hatta
  omurgasından da bir parça koparmıştı. Bu tahtadan yaptığı haç, şimdi Jan
  Struys'daydı. İkiyüz yıl sonra, 1876'da İngiliz devlet adamı LordByrce,
  Ağrı'ya tırmanıyor ve 4 bin metre yukarlarda o da bir tahta parçası
  buluyordu. 1883 yılında, bu kez Türk yetkililer geminin Ağrı dağı üzerinde
  keşfedildiğini açıkladılar. 10 Ağustos 1883 tarihli Chicago Tribune
  gazetesi, olayı okurlarına şöyle aktarmıştı;

  "İstanbul'da yayınlanan bir gazete, Nuh'un gemisinin keşfedildiğini
  ilan ediyor. Anlaşıldığına göre, bazı Türk hükümet görevlileri, Ağrı
  dağı üzerindeki toprak kayması durumunu araştırmak üzere
  görevlendirildiler. Ansızın, ucu bir buzuldan çıkmış son derece
  koyu renkli bir tahtadan yapılma dev boyutlu bir yapıya rastladılar.

  "Görevliler bölgede yaşayanlar arasında soruşturma yaptılar. Yerel
  halkın bu yapıyı altı yıldan beri gördüklerini fakat üst
  pencerelerinden dışarıya bakan korkunç yüzlü bir hayaletten
  sözedilmesi nedeniyle yaklaşmaya kortuklarını öğrendiler. Yapının
  Ağrı dağındaki dar vadilerden birine sıkışıp kalmış olmasından
  ötürü, bulunduğu yere ulaşmak gerçekten zordu. Bunu güç de
  olsa başardılar sonunda. Yapının kenarından bir delik açarak
  içeriye girdiler.

  "Yapının yaklaşık 4.5 metre yüksekliğide bölümlere ayrıldığını
  gördüler. Diğerleri buzla kaplandığından bu bölmelerden yalnızca
  üçüne girebildiler. Geminin buzul içersinde ne kadar uzun
  olduğunu saptayamadılar. Ancak ortaya çıkarılması halinde, eğer
  (kutsal kitabın Tekvin bölümünde belirtildiği üzere) 300 kübit
  uzunluğunda olduğu belirlenirse, Nuh'un gemisinin varolduğuna
  inanmayanlar zor durumda kalacaklardır."

  Ağrı dağı Türkiye'nin doğusunda, Ermenistan ve İran sınırına çok yakın ve
  bu yörenin en yüksek dağıdır. Ağrı dağı yüceliği ve türlü özelliklerinin yanı
  sıra, insanoğlunun geçmişi ile ilgili en büyük sırlarından birini de
  doruklarında taşıdığına inanılan kutsal bir dağdır. İlk yazılı anlatımlardan
  bu yana Nuh'un gemisinin tufan sonrasında bu dağın tepesinden
  karaya oturduğu sanılıyor.

  Peki, bu gerçek ortaya çıkar ya da hikayelerle efsanelerin doğrulukları
  kanıtlanırsa, ne olacaktır? Bir bilimsel kanıtlanma da kutsal kitapların ta
  başlarındaki "yaradılış" bölümüne kadar şiir ya da efsane olmayıp, tarihsel
  gerçeklerden kurulu olduğu anlaşılacaktır elbette.

  Günümüzde yaşayan insanların bir buçuk milyardan fazlası (Yahudi'si,
  Hıristiyan'ı ve Müslüman'ı) Nuh ve gemisi hikayesini çok iyi bilmektedir.
  Kuşkuculara göre, hikaye, İncil'de anlatıldığı biçimiyle bir efsaneden öte bir
  şey değildir. Kimilerine göre de kutsal kitapları kanıtlamaya kalkmak, bir
  "küstahlık"tır. Ama tarihçilerle arkeologlara bunlar vız gelmişlerdir ve hemen
  her gün kutsal kitapların tarihsel "veche"sine ışık tutan yeni bulgulara
  gidilmektedir. Yaradılış bölümü bize dünyanın o dönemler için başkenti
  sayılabilecek kentte (Babil'de) bir kulenin kurulduğundan söz etmektedir.
  Arkeologlar uzun süreler bu kulenin kalıntılarını arayıp durdular ve sonunda
  da buldular ya da bulduklarına inandılar. Mezopotamya vadisinde, eski
  Babil kenti yakınlarında Zigurat biçiminde çok yüksek bir kulenin
  kalıntılarına rastlandı. Kutsal kitaplar, uzun süre bilimsel biçimde
  kanıtlanamayan bir imparatorluğun varlığından söz eder. Bunun gün ışığına
  çıkarmasını Hugo Winkler'e borçluyuz. Winkler, 1908 yılında Anadolumuzun
  ortalarında çeşitli tabletler bulmuş, bunlar aracılığında Hitit imparatorluğunun
  varlığı bilinebilmiştir. Şaşırtıcıdır; Yaradılış bölümü bu imparatorluğu uzun
  uzadıya konu ediniyordu. Bilim, nice sonra bu olguyu onaylamıştır.

  Kutsal kitaplar ayrıca İbrahim peygamberin nasıl Yahudiler'in atası
  olduğunun hikayesini de aktarır bize. İbrahim peygamber, anlatılanlara göre
  M.Ö. 2000 yılında, Sümerlilerin Ur kentinde doğmuştur. Kenan eli'ne geçişi
  ise, çok daha sonradır. Burada arkeologlar tıpkı kutsal kitapların dediği gibi,
  uzun bir uygarlığın yaşamış olduğunu ortaya çıkarmışlardır. İbrahim
  peygamberin mezarı bugün Hebron'dadır ve hikayesi kutsal kitaplarda
  anlatıldığı türden kelimesi kelimesine doğrudur.
  Yirmibeş yılı aşkın bir süredir Ortadoğu'da çalışan arkeologların önde
  gelenlerinde doktor Philip Hammond, konu üzerinde şunları
  söylemektedir:

  "Arkeolojini işi ve amacı, kuşkusuz, kutsal kitapları kanıtlamak
  değildir. Ama buna karşılık, Ortadoğu'daki çalışmalar başladığından
  bu yana ortaya çıkarılan birçok buluntular, kutsal kitaplarda
  anlatılanları bilimsel olarak destekler görünmektedir. Birkaç yıl önce
  Hebron'da bulunan, gerçekten de o yöre ,de kutsal kitapların
  anlattıkları gibi bir uygarlığın yaşamış olduğuna işaret etmiş ve
  tanımlanan yerde kent surları da bulunmuştur. Tarihi de, kutsal
  kitaplardaki tarihe uymaktadır.

  "Yıllar yılı, arkeologlar, Ortadoğu'da toprağın en alt tabakalarına
  indikçe kutsal kitapları destekleyen yeni bulgularla karşılaşmışlardır.
  Birçok eski kent buluntuları ele geçmiştir. Bunlar nicedir yalnız
  kutsal kitaplarda anlatılmaktadır ve gerçek olup olmadıkları
  kuşkuyla karşılanmaktaydı. Hepsi de bizim inanç ve geçmişimizin
  yansımalarıdır şimdi."

  Buradan çıkan şudur; Kutsal kitapların Yaradılış bölümü dikkate değer
  tarihsel bir belgedir. Nuh'un hikayesi de yine bu Yaradılış bölümündedir.

  Fakat aynı noktada şu sorulara da cevap aranmamalı mıdır?

  Kutsal kitapların anlattığı Nuh ve gemisi doğru mudur? Onca zaman sular
  üzerinde kalıp yüzebilecek bir gemi yapımı, gerçekten mümkün müdür?
  Sonra o kadar sayıdaki hayvanı alabilecek büyüklükte bir gemi
  yapılabilir mi?
  Dünyamız, tümüyle suların altında kalmış mıdır?
  .............
  Bir hayalet gemi efsanesi:


  4 Aralık 1872' de Kaptan David Dead Morehouse komutasındaki Dei Gratai adlı İngiliz gemisi New York ile Cebelitarık boğazı arasında seyrederken, tuhaf ve başıboş bir şekilde hareket eden bir gemi gördüler. Gemiye yanaştılar, seslendiler kimse cevap vermedi, Kaptan adamlarına sandalları indirip, ne olduğuna bakmalarını emretti, adamlar gemiye çıktılar, görünüşe göre gemide kimse yoktu..kamaradaki altı pencere tahtalarla kapatılmıştı, elbiseler kuruydu ve jiletler paslanmamıştı, belli ki gemi su almamıştı, bir dikiş makinası yağı kutusu dikey olarak duruyordu, bu da gösteriyor ki, gemi dalgalarla sarsılmamıştı yeterli yiyecek ve su vardı, bir kamaradaki masada, 'sevgili eşim Fanny...." diye başlayan bir mektup kağıdı duruyordu...
  Saat bozulmuş, pusula kırılmıştı, cankurtaran sandalları yoktu, sekstant ve kronometre kayıptı, yerde bir kadın elbisesi ve bir çocuk oyuncağı vardı, sanki herkes çok aceleyle gemiyi terketmiş gibiydi, ayrıca esrarengiz kan lekeleri vardı, en tuhafı da Kaptan'ın yatağının altına kanlı bir kılıç gizlenmişti, seyir defteri hariç tüm belgeler, konşimento kayıptı, enson 24 Kasım'da tutulan gemi seyir defterinde, enlem, boylamlarla, Kaptan'ın Benjamin Briggs olduğu ve gemide eşi ve bebekleri ile ayrıca yedi kişilik bir mürettebatın olduğu yazıyordu, peki geminin terk edilişinden bulunuşuna kadar geçen on gün içerisinde ne olmuştu?

  Bu ilginç olayla ilgili hepsi birbirinden ilginç teoriler ortaya atıldı: Korsanlar, Bermuda Şeytan Üçgeni, isyan, UFO'lar vs. ve bu konuda romanlar yazıldı, filmler çekildi. Ama gemi Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bölgesinde seyretmemişti, korsanlar da gemiyi kargosuyla bırakıp kaçacak kadar aptal olamazlardı, isyan içinse sebep yoktu, çok ilginç bir başka teori gemideki gizli bir yolcuyla ilgili. Olay gerçekten çok esrarengiz...+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi