Sanayi devrimi ve osmanlı imparatorluğu

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sanayi devrimi ve osmanlı imparatorluğu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: Sanayi İnkılabı ve Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri
  XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da büyük bir değişim kendini gösterdi.Bu buhar gücünün makinalarada uygulanması idi. Buharlı makinaların sanayide kullanılması, o güne değin kol gücü ile çalışan makinaların, tek işçi çalıştıran işyerlerinin fabrikaya dönüşmesine ve üretimde işbölümü sisteminin uygulanmasına yol açtı.Üretim pazar için ve sürekli bir şekil yapılmaya başlandı.Avrupa küçük sermayeden büyük sermayeye-kapitalizme- geçmek zorunda kaldı.Sanayi devrimi ile önce Avrupadaki küçük sanayi örgütleri yıkıldı.Ucuz ve bol mal üretimi dünya ticaret dengesini değiştirdi.Avrupada hammadde ve pazar sorunu yarattı.Bu sorunlar sömürgeci ülkeleri hem ulusal sınırları içinde hem de sömürgelerinde koruyucu önlemler almaya, yeni pazarlar bulmaya zorladı.

  Kalabalık nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir pazar niteliği taşıyan Osmanlı Devleti; Sanayi Devriminden en çok etkilenen ülkeler içinde yer almıştır.Zira Osmanlı Devleti’nin Avrupada’ki bu gelişmelerden etkilenmemesi için başvurulacak yol, Avrupa’nın büyük fabrikalarında ucuz üretilip Osmanlı pazarında satılacak Avrupa mallarına yüksek gümrük uygulayarak sanayiyi korumaktı.Bunun yanında, var olan yeni sanayiyi çağdaş teknolojiyle güçlendirmekti.Üretimde yeni teknoloji kullanmaktı.Bu mümkün olamamıştır.Çünkü biraz önce belirttiğimiz kapütüler haklar, Osmanlı Devleti’nin kollarını bağlamıştır.

  Mal üretimi çoğaldıktan sonra, artık kapitülasyonların getirdiği ayrıcalıklar da yeterli olmamıştır.Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ticaret yasaklarından, gümrüklerden, tezkere usulünden, tekel uygulamalarından, iç gümrüklerden şikayetler artmıştır.

  Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanının yarattığı ortamdan yararlanmaya çalışan İngiltere, 1838 yılında ünlü ünlü ticaret antlaşmasıyla bu şikayetlerden kurtulma olanağına kavuşmuştur.İngiltere’yi diğer batılı büyük devletler izlemiş ve ülke adeta yarısömürge ağı içine düşmüştür.Avrupa malı daha ucuz Osmanlı pazarına girerken, Osmanlı’nın ürettiği hammaddeler daha ucuz yurtdışına çıkarılmıştır.Bu durum yerli sanayinin mahvolmasına yol açmıştır.

  Osmanlı Devleti’nin izlediği yanlış ekonomi politikası onu batılı devletlerden borç almaya zorlamıştır.Alınan paralar üretken yatırımlarda kullanılmadığı için, devlet bu paraların faizini bile ödeyememiş sonunda iflas ettiğini açıklamıştır.Bunun üzerine 1881′de Duyun-u Umumiye idaresi adı altında bir örgüt kurularak devlet gelirinin büyük bir bölümü bu örgütün denetimi altına verilmiştir.Yabancı alacakların denetimi altında bulunan ve onlara karşı sorumlu olan bu örgüt, adeta ikinci bir Maliye Bakanlığı konumunda idi.Böylece devletin mali bağımsızlığı büyük bir darbe yemiştir.Borçlanma yabancı sermaye akımına yol açmıştır. Kapitülasyonlar, gümgürk vergilerinin azlığı, hammadde bolluğu, tüketim olanaklarının uygunluğu batılı sermayedarları Osmanlı Devleti’nde yatırım yapmaya teşvik etmiştir.Bunlar ulaştırma, madencilik, tarım, bankacılık vs. alanlarında yatırım yapmışlardır.Türk sanayicileri devletin yabancılara tanıdıkları ayrıcalıklara sahip olmadığı gibi, onlar kadar güçlü sermayeye ve yeni teknolojiye de sahip olamadığı için Batılılarla yarışamamıştır.Bunun sonunda da demiryolu, limanlar, elektrik-havagazı ve su, maden ocakları hep Avrupalı işletmeciler tarafından işletilmiştir. Amacı kar olan bu şirketler, ulusal kaynakları rasyonel olmayan bir şekilde kullanarak, kendi ceplerini doldurmuşlar, ülke kaynaklarını kurutmuşlardır.1 3. 3
  Ziyaretçi
  muhteşem bir site ismi de çok güzel çok işime yaradı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi