Bilimsel araştırma yaparken hangi basamakları kullanırız

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilimsel araştırma yaparken hangi basamakları kullanırız ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: öncelikli olarak farklı kaynakları incelerim daha sonra bunları karşılaştırırım son olarakta kendi sentezimi ortaya çıkarırım

  ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ AŞAMALARI

  Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir.
  1-Araştırmanın Konusu
  2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
  3-Araştırmanın planlanması
  4-Problem Cümlesi
  5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
  6-Varsayımlar
  7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
  8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

  Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

  -Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
  -Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
  -Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
  -Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
  -Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
  -Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
  -Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
  -Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
  -Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir. 3. 3
  Ziyaretçi
  saolun yardımcı oldunuz 4. 4
  Ziyaretçi
  1 konunun tespit edilmesi
  2 konunun sınırlandırılması
  3 çözüme yönelik varsayımların (hipotez) belirlenmesi
  4 araştırma yapılması
  5 bilginin düzenlenmesi
  6 konunun yazımı


  HİPOTEZ:tahmin

+ Yorum Gönder
araştırma yaparken aşamalar,  araştırma yaparken neler kullanabiliriz,  araştırma yaparken hangi basamakları kullanırız
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi