Esas hakkında savunma dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Esas hakkında savunma dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Esas hakkında savunma dilekçesi örneği

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Esas Hakkında Savunma Dilekçesi


  ………………CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

  DOSYA NO : ……/…..Esas.
  SANIK/(LAR) :1)
  2)

  VEKİLİ :Av.
  Adres:
  KONUSU :Esas hakkındaki savunmalarımızdan ibarettir.


  A Ç I K L A M A L A R :

  I- OLAY:……günü müvekkil sanık …. 'un …….(NOT:olay kısaca izah edilecek) .Buna göre yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz oluşta;
  1)
  2)
  …………..
  (NOT:Kısaca özetlenen olaylarda yasal savunma,haksız tahrik,takdiri indirim sebeplerinin uygulanmasını ve cezanın alt sınırdan uzaklaşmadan verilmesini gerektiren v.s cezada indirim gerektiren savunmalarımız bakımından önemli gördüğümüz,ceza indirimini gerektirici olay kısımları maddeler halinde sıralanacak)

  II-SAVUNMAYI DOĞRULAYAN DELİLLER:

  Yukarıda maddeler halinde arz ve izah ettiğimiz ve sanık hakkında verilecek cezada indirim uygulanması için önemli gördüğümüz olayları doğrulayan delilleri aynı madde sıralamasına göre arz edecek olursak;
  1)
  2)
  ………….
  (NOT:Yukarıda madde sıralamasıyla ceza indirim nedenlerinin uygulanmasını gerektiren olay kısımlarının dosya kapsamındaki delillerle aynı sıralamaya uyularak anlatılması.Örneğin yukarıda OLAY kısmında 1.maddesinde mağdurun sanığı haksız yere …günü…yerde darp ettiği,küfür ve hakaret ettiği vs anlatılmışsa,burada SAVUNMAYI DOĞRULAYAN DELİLLER kısmında yine 1. maddesinde
  sözü edilen olayı dosya kapsamında doğrulayan deliller seçilerek anlatılmalıdır,örneğin ….. tarihli adli tıp raporuna göre müvekkil sanıktaki darp-cebir izi,…..tanıkların ……aşamasındaki ….tarihli anlatımları …..biçimindeki olay savunmasını doğrulamaktadır….gibi)
  III-HUKUKSAL DEĞERLENDİRMELER:

  (NOT:Bu kısımda anlatılan ve savunulan ve dosyada mevcut olup savunmayı doğrulayan delillerle desteklenen ve Mahkemece de kabulünü istediğimiz oluşa göre ulaştığımız hukuksal sonuç ve talepleri açıklamalıyız,ayrıca hukuksal değerlendirmelerimizi destekleyen doktrinel ve yargısal kararları anlatmalıyız.Örneğin ;….yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve dosyadaki delillerle de doğrulandığı üzere mağdur olay günü sanığa karşı …….eyleminde bulunmuştur,bu eylemi TCK.51 anlamında haksız tahrik oluşturur,nitekim ekte sunulan……..tarih ve no lu Yargıtay…..dairesinin içtihadları da aynı doğrultudadır….gibi…..

  SONUÇ VE İSTEK:Yukarıda arz ve izah ettiğimiz savunmalarımızın kabulü ve re'sen görüp gözetilecek sebepler karşısında

  1)Müvekkil sanık hakkında TCK.“……..” hükümlerinin uygulanmasını,

  2)Müvekkil sanık hakkında verilecek sonuç ceza bakımından sanığın suçunu ikrar ederek yargıya saygılı tutum ve davranışlarının göz önüne alınarak sanık hakkında TCK.59 gereğince takdiri tahfif hükümlerinin uygulanmasını,

  3)…..sebeplerle cezada asgari hadden uzaklaşılmamasını,

  4)………vs

  …….karar verilmesini sanık vekili olarak saygılarımızla savunur ve talep
  ederiz…/…./2002  EKİ: ESAS HAKKINDA SAVUNMALARINI SUNAN SANIK VEKİLİ
  Dilekçede zikredilen Yargıtay Kararları.vs+ Yorum Gönder
esas hakkında savunma dilekçesi örneği,  savunma dilekçesi örneği,  savunma dilekçesi nasıl yazılır örnek,  esas hakkinda savunma dilekçesi örneği,  savunma yazısı nasıl yazılır forum
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi