Atatürk'ün türk milletine yaptığı önemli hizmet hangisidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürk'ün türk milletine yaptığı önemli hizmet hangisidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: atatürk'ün türk milletine yaptığı önemli hizmet hangisidir

  ATATÜRK’ÜN BİZE KAZANDIRDIĞI HAK VE ÖZGÜRLÜKLER


  Cumhuriyet
  Cumhuriyet Nedir?
  Cumhuriyet başta devlet başkanı olmak üzere devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir.

  Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk yönetimini beğenmediği yöneticileri belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.Bu nedenle yöneticiler toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. Bir başka deyişle yöneticilerin iradesi mutlak değil halk iradesi ile sınırlıdır.

  Aslında cumhuriyet bir yönetim biçimidir.Türk insanı için cumhuriyet bir rejim ama Atatürkçü düşünce sistemine dayanan bir rejimi ifade etmektedir.Bugün her Türk'ün sorumluluğu Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini iyi bilerek onu korumak ve geliştirmek olmalıdır.Eskiden ülkeleri tek kişi yönetirdi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah şah kral hakan sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi.Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir.Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.Cumhuriyet'i korumak kollamak yaşatmak her yurttaşın ödevidir.


  Türkiye'de Cumhuriyet Nasıl İlân Edildi?
  Türkiye'de Cumhuriyet yönetimine 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan 1920 tarihinin Cumhuriyet yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.23 Nisan 1920'de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM'nin denetimindeki hükümet ulusun kaderini belirlemek üzere çalışmaya başlamıştır.Bu gelişmelere karşın Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına kadar beklemek gerekmiştir.TBMM 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır.

  B)KAZANDIRDIĞI HAKLAR
  Yapmış Olduğu İnkilaplar’ı Örnek Verebiliriz.

  I-Siyasi alanda yapılan inkılaplar:

  1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

  2- Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923)

  3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  II-Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:

  1- Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

  2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

  3- Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırılarak yerine Miladi Takvim alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.

  4- Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kullandıkları metre kilogram ve litre kabul edilmiştir.

  5- Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

  6- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının hangi dine mensup olurlarsa olsunlar mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

  7- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

  8- Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

  9- Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:
  a- Medeni Kanun’la sağlanan haklar
  b- Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)
  c- Anayasa’da yapılan değişiklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)

  III- Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

  1- Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1934)

  2- Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. 3. 3
  Ziyaretçi
  çok iyi bilgiler ödevimi yaptım+ Yorum Gönder
atatürkün en büyük hizmeti nedir,  atatürkün türk milletine yaptığı en büyük hizmet hangisidir,  ataturkun turk milletine yaptigi hizmetler,  atatürkün yaptığı en büyük hizmet nedir,  atatürkün hizmetleri nelerdir kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi