Yaşadığımız yerin karşı karşıya olduğu çevre sorunları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yaşadığımız yerin karşı karşıya olduğu çevre sorunları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yaşadığımız yerin karşı karşıya olduğu çevre sorunları

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: ÇEVRE KİRLİLİĞİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
  ÇEVRE

  Genel Olarak Çevre Nasıl Kirleniyor?
  Hızlı gelişme ile beraber meydana gelen “çevre kirlenmesi”nden söz edildiği zaman önemini dimağına yerleştirmiş kimseler derin derin düşünmektedirler, zira gelecekte çok önemli ekolojik değişikliklerin görülebileceğini tahmin edebilmektedirler. Çevre kirlenmesinin önemi sanayileşme faaliyeti ile orantılı olarak insanlar, hayvanlar ve bitkiler için durmadan artmakta ve dünyamızdaki hayat zincirin ciddi şekilde tehdit edilmektedir. Bugün dünyamızın her hangi bir bölgesinde canlı varlıklar dengesi bozuluyorsa, yani üreme miktarı tahrip olandan az ise “çevre sorunu” var demektir. O bölgedeki çevre kirlenmesi sürekli ve aynı zamanda etrafa durmadan yayılıyor ise, oradaki çevre sorunu vahimdir. Acil önlem almak gerekir.
  İnsanların etkisi olmadan da canlı varlıklar arasında var olan dengeler az veya çok bozulabilir, yani çevre sorunu vahimdir. Bu olaylar genellikle o kadar yavaş meydana geliyor ki, çoğu zaman insan ömrü bunları görmeye yetmiyor. Nedeni insan olmayan pek çok çevre sorunu yani hayat zincirindeki bozulmaları doğa tarafından kısa veya uzun sürede düzeltebilir. Başka türlü ifade edelim: Doğa alışık olduğu yaralarını rahatlıkla tedavi edebiliyor. Tahribat yaparak yıldırımlar, yıldırımların sebep oldukları orman yangınları, depremler, kasırgalar, kuraklıklar, büyük sıcaklık değişimleri vs. sayılabilir. Bunlar veya bunlara benzeyen çevre sorunlarında pek çok önlem almalıyız.
  Bu gibi değişiklikler insan iradesi dışındadırlar. İnsanların sayısız etkinliklerinden dolayı dünyadaki suları toprak ve diğer katı maddeler ile bunları çevreleyen atmosfer hızla kirlenmektedir. Dünyamızdaki mevcut olan hayat zinciri, çeşitli etkinlikler sonucunda meydana gelebilen pek çok madde daha önce mevcut olmadıklarından, doğa bunları ya hiç yok edemiyor veya uzun yıllar sonra yok edebilecektir. Bu gibi değişiklikler sun’i maddelerin çevreyi gittikçe daha fazla kirletmelerinin nedeni budur.
  Denebilir ki; güzel dünyamızın, insanların faaliyetlerinden dolayı şimdiye kadar maruz kaldığı bütün kirlenme veya bu kirlenmenin büyük kısmı çağımız dediğimiz son bir buçuk yüzyıl içinde meydana gelmiştir. Yani, dünyadaki çevre kirlenmesinin tek sorumlusu çağımızda yaşamış ve yaşamakta olan birkaç insan jenerasyonudur. Dünyamızda mevcut olan milyarlarca ton fosil madde (petrol, doğal gaz, çeşitli maden kömürü (v.s) milyonlarca yıldan beri hemen hemen hiç azalmadan oldukları gibi duruyorlardı. Parçalanınca bol miktarda enerji verebilen uranyum ve radyum gibi radyoaktif maddelere de çağımıza kadar iltifat eden kimse yoktu. Dünyamızda bunların kullanılmasında parçalanmasından dolayı herhangi bir kirlenmeye maruz kalmıyordu. Bu gün ise bir çok kıymetli yer altı hazinelerinin ne zaman biteceğinin hesabı yapılmakta ve insanları ciddi şekilde düşündürmektedir. Bu gibi maddelerde gerçek enerji üretiminde kullanılması ve gerekse diğer amaçlar için işlenmesi, çevre kirlenmesi en önemli kaynağını teşkil etmektedir.
  Kuşkusuz çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne olmaktadır. Beşeriyetin sanayileşme ve tekniğin her alandan gelişmenin azami noktası yaşamakta olduğumuz zaman içindedir. Bu hızlı gelişme hızla artmaktadır. Bu arada, insanların doğal zenginlikleri kaynaklarını hızla tüketmeleri ve çevreyi pek çok yer ve şekilde hızla kirlenmelerine hızla rastlanmaktadır. Etkili ve geniş kapsamlı önlemler alınmaz ise dünyamızdaki tüm canlı varlıklar için yaşama şartları durmadan bozulmaya mahkumdur. Çevre kirlenmesinin önemli hızla sanayileşme ile beraber (ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarasından itibaren) anlaşılmış ve taktir edilmiş, dolayısıyla gerekli önlemler alınmış olsaydı, dünyamız bugün bu çapta büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulunmazdı. Hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin hızla kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlike, ancak son çeyrek yüzyılda yeterince anlaşılabildi. Gerekli etkili çalışmalara da bundan dolayı çok geç başlanıldı. Bir madde veya enerji üretilirken çevrenin kirlenmemesine çaba göstermek, kirlenmiş çevreyi temizlemek insanların ve tüm canlı yaratıkların geleceği için şarttır.
  Madde üretmek ve yeni yeni ürünler alıp insanların hizmetine sunmak, bu ürünlerin elde etmek için çeşitli yollarda değişik şekillerde enerji elde etme insanların refah ve saadetlerini ve konforlarını arttırıcı gelişmelerde bulunmak bütün insanların başlıca uğraşlarıdır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi