Canlılarda bulunan kromozom sayıları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlılarda bulunan kromozom sayıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Canlılarda bulunan kromozom sayıları

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Kromozom, (Yunanca, chromos(renk),soma(vücut); DNA'nın "histon" proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimler. Mikronla ölçülüp ancak elektron mikroskobuyla görülebilirler.

  Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Kromozomlar hücre çekirdeği içinde bulunurlar ve ipliksi yapıdadırlar. Kromozomlar, molekül yapıları çok iyi bilinen DNA (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile histon denilen protein zincirinden oluşur. DNA zincirleri de özgül proteinleri sentezlemekle görevli gen adı verilen birimlerden oluşur.

  Kromozomlar, canlılarda kalıtımsal bilgiyi taşıyan molekülleri içeren yapıları belirten terim. Bakterilerde kromozom bulunmaz; daha yalın yapılı DNA molekülü sitoplazmada yer alır. Gelişmiş organizmaların aşağı yukarı tümündeyse, DNA hücre çekirdeğindedir ve mîkaskopla görülebilir. Her kromozom, nükleik asit ile proteinlerin karışımından oluşur. Proteinlerin bir bölümü DNA molekülünün yapısını desteklerken, bir bölümü de çeşitli işlevleri katalizleyen enzimler olarak görev yapar.

  Canlıların kromozom sayıları birbirinden farklı olabileceği gibi aynı da olabilir. Mesela insana ait kromozom sayısı 46 iken yaban tavşanı da 46 kromozom taşır. Bu nedenle kromozom sayıları canlıların gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez.

  Eşeyli üreyen canlılarda yarısı anneden, yarısı babadan gelen kromozomlar 2n ile gösterilir. Bu yüzden kromozom sayısı daima çift sayı olmak zorundadır.

  Örnek olması amacıyla bazı canlılara ait kromozom sayıları aşağıda verilmiştir.
  •At: 64
  •Soğan: 16
  •Eğrelti Otu: 500
  •Köpek: 78
  •Deniz Yıldızı:94
  •Güvercin: 16
  •Keçi: 60
  •moli Balığı: 46
  •İnsan: 46
  •Sirke Sineği: 8
  •Patates: 48
  •Fasulye: 22
  •Domuz: 38
  •Kedi: 38
  •Mısır: 20
  •Panda: 52
  •Bezelye: 14
  •Sivrisinek: 6
  •Aynalı sazan: 104+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi