Canlıların sınıflandırılması kavram yanılgıları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlıların sınıflandırılması kavram yanılgıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: canlıların sınıflandırılması kavram yanılgıları  CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI KONUSU İÇİN WEB DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARI VE ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOLARININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  İngilizce Başlık

  INVESTIGATION OF THE WEB-BASED CONCEPT MAPPINGS AND SEMANTIC FEATURES ANALYSIS’ S EFFICIENCY ON LEARNING ACTIVITY FOR THE SUBJECT OF ‘‘CLASSIFICATION OF LIVING THINGS’’  Yazar Adı

  Murat ÇETİNKAYA  Belge Türü

  Tez / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü  Tez Danışmanı

  Yrd. Doç. Dr. Erol TAŞ  Metin Dili

  Türkçe  Anahtar Kelimeler

  Web Destekli Kavram Haritaları, Anlam Çözümleme Tabloları, Canlıların Sınıflandırılması, Kavram Yanılgıları, Tutum, Başarı
  Özet (Tr)


  Bu çalışmanın temel amacı, fen bilgisi 4.sınıf öğrencilerinde “Canlıların Sınıflandırılması” konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tabloları geliştirmek, uygulamak ve bu öğrenme öğretme araçlarının öğrencilerde görülen kavram yanılgılarına olan etkilerini araştırmaktır. Bunun yanında öğrencilerin bu derse ve kavram haritalarına karşı olan tutumlarındaki değişikliği incelemektir.

  Bu çalışmanın örneklemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfa giden toplam 50 öğrenciden oluşturmuştur. Çalışma 2008–2009 bahar yarıyılında iki haftalık bir süre boyunca yapıldı. Web destekli materyallerin etkinliğinin kontrol edilmesi için deneysel bir yaklaşımla iki grup rastgele seçildi. Kontrol grubunda ders işlenirken klasik kavram haritaları ve anlam çözümleme tabloları, deney grubunda web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tabloları kullanıldı. Çalışmanın başında veri toplama araçları olarak geliştirilen kavram başarı testi, fen bilgisi tutum ölçeği ve kavram haritası tutum ölçeği her iki gruba ön test olarak uygulandı. Aynı araçlar her iki gruba son test olarak çalışmanın sonunda tekrar uygulandı. Veri toplama araçlarından elde edilen verilere SPSS paket programı kullanılarak t testi uygulandı. Uygulamanın sonunda başarı deney grubu lehine %12 oranında arttı (p<0.05). Deney ve kontrol grubu öğrencilerinde cinsiyet faktörünün başarı ve tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edildi.

  Bu sonuçlardan, web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarının birlikte kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin kavram yanılgılarını azaltmada daha etkili olduğu tespit edildi.
  Özet (Yabancı)


  The main purpose of the study is to develop and apply web-based concept mappings and semantic features analysis on the subject of ‘‘Classification of living things’’ for 4th grade preservice teachers and to investigate the effects on misconceptions in students mind. In addition, is to research changes on concept maps and science lesson towards attitudes of preservice teachers.

  The sample of the study consists of 50 4th grade Science and Technology preservice teachers studiying at 19 Mayıs Unıversity, Faculty of Education, Department of Primary Science Education. The study was applied in 2008-2009 education year spring term, during two weeks. To control the efficiency of the web-based materials, two groups, were randomly chosen, In control group, classical concept mappings and semantic features analysis were used during the study. In experiment gruop, web-based concept mappings and semantic features analysis were used. At the beginning of the study, concept achievement test, science attitude scale and concept mapping attitude scales were applied to the two groups as a pretest. At the end of the study, the same tools were applied both two groups again as a post test. By using SPSS, t test was applied to datas obtained by data collection tools. At the end of the application, the achievement increased 12 % in favour of experiment group. But, gender has no significant effect on success and attitudes of the experiment and control group students.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi