İşletmenin pazarlama işlevi ile üretim işlevi arasındaki bağlantı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İşletmenin pazarlama işlevi ile üretim işlevi arasındaki bağlantı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İşletmenin pazarlama işlevi ile üretim işlevi arasındaki bağlantı nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: işletmenin pazarlama işlevi ile üretim işlevi arasındaki bağlantı

  İşletmelerin başarısı büyük ölçüde işletme birimleri arasında etkin bütünleşmenin sağlanmasına bağlıdır. Birimler arası birlikte çalışmanın etkinliği konusu genellikle işletmelerin en önemli iki birimi olan üretim ve pazarlama bölümleri arasında gündeme gelmektedir. İşletmelerin üretim ve pazarlama (satış) birimleri arasındaki etkileşimler, çatışmalar ve uyumsuzluklar çoğu araştırmanın konusu olmuştur (örneğin, Ellinger vd., 2000). Bu iki birimin birbiri ile uyum içinde çalışmasını engelleyen çeşitli sebepler olabilmektedir. Örneğin, pazarlama birimi promosyonlar ve fiyat indirimleri yolu ile müşteriye daha fazla satış yapmayı amaçlarken, üretim birimi üretilen malın kalitesini artırmak için kalite faaliyetlerine önem vererek maliyetleri artırabilmektedir. Bu gibi durumlarda birimlerin amaçları arasında farklılık olabilmektedir. Her ne kadar, işletmelerin diğer bölümleri arasında da uyuşmazlıklar olabilse de, birimler arası amaç farklılıklarının en belirgin olarak görüldüğü iki birim genellikle üretim ve pazarlama (ya da satış) birimleridir.
  Üretim ve pazarlama fonksiyonları arasındaki önemli bağ lojistiktir. Lojistik, üretici, dağıtıcılar, müşteriler ve dış tedarikçiler arasındaki koordinasyonu ve eşzamanlılığı sağlayan güçtür. Dolayısıyla hem üretim birimi ile hem de pazarlama birimi ile yakın etkileşim içindedir ve fonksiyonel birimler arasındaki yeri önemlidir. Lojistiğin üstlendiği bu önemli pozisyondan dolayı, işletmelerdeki üretim, pazarlama ve lojistik birimleri arasındaki ilişkilerin incelendiği geçmiş çalışmalar mevcuttur (örneğin, Morash vd., 1996).
  Mevcut çalışmamızın çıkış noktası; lojistik fonksiyonunun üretim ve pazarlama birimleri ile olan ilişkilerinde koordinasyonu sonucunda elde edilecek genel işletme performansının, üretim, pazarlama ve lojistiğin ayrı ayrı çalışmaları sonucu elde edilecek genel işletme performansından daha etkili ve daha yüksek olup olmayacağının test edilmesi düşüncesidir. Diğer bir deyişle, eğer lojistik birimi çalışanları ile üretim (veya pazarlama) birimi çalışanları her iki birimi de ilgilendiren işlerde daha koordineli bir şekilde çalışabilirlerse, bu birliktelikten oluşan performansın işletme performansına etkisi, birimlerin ayrı çalışmaları sonucu elde edebileceklerinden daha iyi olmalıdır.
  Bu düşünceden yola çıkarak, işletme faaliyetleri genel hatları açısından 1) sadece üretimi ilgilendiren, 2) sadece pazarlamayı ilgilendiren, 3) sadece lojistik bölümünü ilgilendiren, 4) lojistik ve pazarlamayı aynı anda ilgilendiren, ve 5) lojistik ve üretimi aynı anda ilgilendiren faaliyetler olmak üzere alt gruplara ayrılmış ve her gruba ait faaliyetler sıralanmıştır. Bu kavramsal temele dayalı olarak hazırlanan bir anket çalışması Türkiye’nin Marmara ve Ege bölgelerindeki otomobil ve yan sanayi firmaları üzerinde uygulanmış ve elde edilen veriler doğrultusunda yukarıdaki faaliyet gruplarının performansları ile işletme genel performansı arasındaki etkileşimleri incelenmiştir.+ Yorum Gönder
işletmenin pazarlama işlevi ile üretim işlevi arasındaki bağlantı,  işletmenin pazarlama işleviyle üretim işlevi arasındaki bağlantı,  pazarlama işlevi,  pazarlama islevi,  işletmenin pazarlama ve üretim işlevi arasındaki ilişki
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi