Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nelerdir

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: yeryüzündeki sıcak su kaynakları nelerdir

  Yer altı Suyu (Taban Suyu)  Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.  Yer altı Sularının Bulunuş Biçimleri  Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde ise yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum çakıl kumtaşı konglomera kalker volkanik tüfler alüvyonlar geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil marn şist granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller. Yeraltında biriken sular

  Taban suyu

  Araaayen

  Karstik Yeraltı Suyu

  olarak bulunur.  Taban Suyu  Altta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılan geçirimli tabaka içindeki sulardır. Bu sular genellikle yüzeye yakındır. Marmara Bölgesi’ndeki ovalar Ege Bölgesi’ndeki çöküntü ovaları Muş Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı suları bu gruba girer.  Araaayen  Bu tür sular basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde bulunan sulardır. Tekne biçimli ovalar ve vadi tabanlarında bu tür sular bulunmaktadır.

  İç Anadolu Bölgesi araaayen suları bakımından zengindir.  Karstik Yer altı Suyu  Karstik yörelerdeki kalın kalker tabakalar arasındaki çatlak ve boşluklarda biriken yer altı sularıdır. En önemli özelliği birbirinden bağımsız taban suları oluşturmasıdır. Karstik alanların geniş yer kapladığı Akdeniz Bölgesi karstik yeraltı suları bakımından zengindir.  Kaynak  Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye’de kaynaklara pınar eşme bulak ve göze gibi adlar da verilir.

  Kaynaklar yer altı suyunun bulunuş biçimine yüzeye çıktığı yere ve suların sıcaklığına göre gruplandırılabilir. Sularının sıcaklığına göre kaynaklar soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki gruba ayrılır :  Soğuk Su Kaynakları  Yağış sularının yeraltında birikerek yüzeye çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. Soğuk su kaynakları yeraltında bulunuş biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır :  Tabaka Kaynağı : Geçirimli tabakaların topoğrafya yüzeyi ile kesiştikleri yerden suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara tabaka kaynağı denir.  Vadi Kaynağı : Yeraltına sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi tarafından kesilmesi ile oluşan kaynaktır. Genellikle vadi yamaçlarında görülür.  Karstik Kaynak (Voklüz) : Kalın kalker tabakaları arasındaki boşlukları doldurmuş olan yer altı sularının yüzeye çıktığı kaynaktır. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağışlarla beslendikleri için karstik kaynakların suları soğuktur. Toroslar üzerindeki Şekerpınarı en tanınmış karstik kaynak örneklerinden biridir.  Sıcak Su Kaynakları  Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca ılıca içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.  Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.  UYARI : Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür.  Türkiye’de Sıcak Su Kaynaklarının Dağılışı  Türkiye kaplıca ve ılıca bakımından zengin bir ülkedir. Bursa İnegöl Yalova Bolu Haymana Kızılcahamam Sarıkaya Erzurum Sivas Balıklı Çermik Afyon Kütahya Denizli çevresindeki kaplıca ve ılıcalar en ünlüleridir.

  Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı(BM verilerine göre) Kıtalar Nüfus % olarak Su Kaynağı % olarak


  Kuzey Amerika 8 15
  Güney Amerika 6 26
  Avrupa 13 8
  Afrika 13 11
  Asya 60 36
  Avustralya ve Adalar 1 5+ Yorum Gönder
sicak suyun ciktigi yerler nedir,  sıcak suyun çıktığı yer
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi