Edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdi yazılardan örnekler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdi yazılardan örnekler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdi yazılardan örnekler

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Toplumsal konuların edebi türlere girmesini sağlaması
  SORU: ŞİNASİ,ZİYA PAŞA VE NAMIK KEMAL’İN YETİŞME TARZLARI VE ALDIKLARI EĞİTİM NASILDIR?
  I. dönem Tanzimat edebiyatını oluşturan sanatçılar Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami’dir.
  Bu dönem sanatçıları, genel olarak toplumun zengin kesiminden çıkmış, iyi yetişmiş kişilerdir. Halk kökenli değillerdir; ama halkı bilinçlendirip uyandırmaya çalışmışlardır.
  “Toplum için sanat” düşüncesini benimsemişlerdir.
  Bu sanatçıların yetişmeleri tümüyle eski kültürle olmuştur.
  Tanzimatçıların idealleri ile uygulamaları, inançları ile yaşantıları arasında büyük farklılıklar vardır. Bu yüzden Tanzimat döneminde hep bir “ikilik” söz konusudur.
  Dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır; ancak bu düşünce uygulanamamıştır.
  Divan şiirini şiddetle eleştirmişler, ancak özellikle biçim yönünden Divan şiiri örneği sayılacak şiirler yazmışlardır (Gazel, kaside, terkib-i bent). Hece ölçüsünü ve Halk ede¬biyatını savunmuşlar, ama bu düşüncelerini de -birkaç örnek dışında- uygulamaya geçirememişlerdir.
  Tanzimat şiirinde söyleyiş değil, fikirler önem kazanmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi şiirlerde yeni konulara yer vermişlerdir.
  Bu dönem sanatçıları aynı zamanda birer devlet adamıdır, idarecidir, siyasetçidir. Özellikle şiirleriyle toplumu etkilemeye ve yönlendirmeye çalışmışlardır. Toplumsal sorunlara çözüm arayışına yönelmişlerdir.
  SORU: TANZİMAT EDEBİYATI NE ZAMAN VE HANGİ OLAYLA BAŞLAMIŞTIR?
  Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendinin birlikte çıkardıkları İLK ÖZEL GAZETE Tercüman-ı Ahval Tanzimat edebiyatının başlangıcı olmuştur.
  SORU: TANZİMAT DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN EDEBİ TÜRLER HANGİLERİDİR?
  Makale,roman,öykü,tiyatro,eleş tiri,fıkra,anı(hatıra)…


  .....................
  TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI
  (1860-1896)
  1. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Oluflumu
  2. Ö¤retici Metinler
  3. Coflku ve Heyecan› Dile Getiren Metinler
  4. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler
  A. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler
  - Roman
  B. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler
  - Tiyatro Metni
  5. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Genel Özellikleri

  Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.
  * Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  * Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
  * Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)
  * Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.
  * Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
  * Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.
  * Divan edebiyatındaki "bölüm güzelliğine" karşın "konu bütünlüğüne, güzelliğine" önem vermişlerdir.
  * Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.
  Tanzimat döneminden bir şiir  Vatan Mersiyesi

  Ah yaktık şu mübarek vatanın her yerini
  Saçtık eflake kadar dudunu ateşlerini
  Kapadı gözde olanlar çıkacak gözlerini
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini
  (Ah şu mübarek vatanın her yerini yaktık, dumanını ve ateşlerini de göklere kadar saçtık, gözde olanlar çıkacak gözlerini kapadı. Düşman vatanın bağrına hançerini dayadı, yazısı kara annesini kurtaracak yokmuş.)
  Kendimizden niçün olduk bu kadar biz me’yus
  Gidelim dadına Allah içün ehl-i namus
  Sönüyor şem-i emel işte kırıldı fanus
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini

  ...
  (Biz kendimizden niçin bu kadar ümitsiz olduk; ey namuslu insanlar, Allah için onun feryadına gidelim; işte fanus kırıldı, umut ışığı sönüyor. Düşman vatanın bağrına hançerini dayadı, yazısı kara annesini kurtaracak yokmuş.)+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi