Türkiye nüfusunun coğrafi dağılışını etkileyen faktörler nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye nüfusunun coğrafi dağılışını etkileyen faktörler nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: türkiye nüfusunun coğrafi dağılışını etkileyen faktörler

  1 Fiziki Faktörler

  a İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol-duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı-man iklimin büyük etkisi vardır Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de-ğildir

  b Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir

  c Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu-ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B Menderes) nüfus-ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır

  2 Beşeri Faktörler

  a Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür-kiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir

  b Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu-dur Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi

  c Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay-naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol-duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır Zongul-dak, Soma, Elbistan buna örnektir

  d Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında-ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş-mıştır

  e Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille-rimizin nüfusu artmıştır Eskişehir, Ankara, Kayse-ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur

  Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir+ Yorum Gönder
türkiyede nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi