Barajlar biyoçeşitliliği nasıl etkiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Barajlar biyoçeşitliliği nasıl etkiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Barajlar biyoçeşitliliği nasıl etkiler

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: barajlar biyoçeşitliliği nasıl etkiler

  Baraj gölünden temin edilen su ile ekili arazilerin sulanması ürün miktarını artırsa da beraberinde zaman içinde ortaya çıkan önemli bir sorun da getirmektedir. Özellikle kurak iklimlerde tarım alanlarının sulanması, drenaj sisteminin olmaması durumunda, toprağın giderek tuzlulaşıp çoraklaşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bilinçsiz ve aşırı sulama benzer problemler ortaya çıkardığı gibi. fazla su kullanımı aynı nehirden faydalanan komşu ülkeleri rahatsız ettiğinden diplomatik sıkıntılar yaşanmasına sebep olmakladır.

  Baraj yapıları menba (nehir akış yönüne göre baraj yukarısı) ve mansap (aşağısı) eko-sistemini tamamen değiştirir. Balıkların tabiî yetişme alanlarını tahrip eder, nehirdeki tabiî geçişlerine engel olur ve bilhassa göçmen balık türlerinin azalmasına hattâ nesillerinin tükenmesine yol açar; meselâ, Çin'de inşa edilen ve dünyada hâlen yürütülen en büyük inşaat olan "Three Georges" barajı 300 balık türünün yarısını etkilemiştir.

  Nehirlerin denize döküldüğü yerlerde oluşan deltalar pek çok yaban hayvanının, özellikle kuşların göç alanlarıdır. Nehir sularını dizginleyen barajlar mansap tarafındaki akış rejimini tamamen değiştirdiğinden ve tuzluluk oranını artırdığından bu deltalar tahrip olmakta ve kıyı ekolojisi değişmekte, hattâ bazı hayvan türlerinin yok olmasına sebep olmaktadır.

  Büyük barajlar dolaylı olarak çevre ve insan üzerinde bir başka potansiyel tehlikeye de yol açabilmektedirler. Kimi zaman barajlar, balıklar gibi suda yaşayan organizmalarda cıva seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır.

  Taşkınlar sırasında toprak ve kayalarda bulunan inorganik cıva suyu karışmakta ve neticede göl tabanında birikmektedir. Burada metilasyon denilen bir süreç sonunda, inorganik cıva, (büyük oranda mikroorganizmalar ile) suda çözünebilen organik metilcıvaya dönüşür. Suda yaşayan canlılar tarafından alınan metilcıva biyolojik canlılar için gayet zehirli bir madde olup, bu maddeyi bünyelerine almış balıkları yiyen insanlar için de ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.

  Barajların sebep olduğu bir başka sağlık problemi ise özellikle tropik barajlarda, sinekler için uygun üreme yeri oluşturup sıtma gibi salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamalarıdır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Barajların Olumlu Yönleri

  Barajların faydalarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Tarım alanlarının zamanında ve yeterli olarak sulanmasını sağlar.
  2. Hidroelektrik enerji üretir.
  3. İçme, kullanma ve endüstri için gerekli suyu düzenli ve sürekli sağlar.
  4. Yerleşim ve tarım alanlarını taşkınlardan korur.

  Barajların yukarıda sayılan doğrudan faydaları yanında aşağıda sayılan dolaylı faydaları da vardır:

  1. Su üzerinde ulaşıma olanak sağlar,
  2. Su ürünleri üretimi, özellikle balıkçılığın gelişmesini sağlar,
  3. Avcılığın gelişmesini sağlar,
  4. Mesire yerleri sağlar,
  5. Toprak erozyonunun önlenmesi veya azaltılması sureti ile toprak muhafazasını sağlar,
  6. Milli güvenlik üzerinde olumlu etki yapar,
  7. İklim üzerinde olumlu etkisi vardır,
  8. İstihdama olumlu etkisi vardır,
  9. Gelir dağılımının düzeltilmesine yardımcı olur,
  10. Su kalitesinin ve kirlenmenin kontrolu sağlanabilir,
  11. Su sporları yapılmasına olanak verir,

  Barajların Olumsuz Yönleri

  Bu sayılan yararları yanında baraj yapımında özellikle dikkat edilmesi gerekli konularında olacağı doğaldır. Bunlar:

  1. Doğal dengenin bozulması,
  2. Göl sahası içinde kalan tarım alanlarının ve doğal kaynakların kullanılamaması,
  3. Göl sahası içinde kalan yerleşim merkezlerinin nakli,
  4. Göl sahası içinde kalan yol, köprü vb. yatırımların yerine yeni yatırım yapma ihtiyacı,
  5. Yer altı su seviyesinin yükseltilmesi dolayısı ile maydana gelen olumsuz etkiler,
  6. Su yükünün artması dolayısı ile meydana gelebilecek tehlikeli heyelanlar ve diğer jeolojik olaylar,
  7. Artan su buharlaşması dolayısı ile kullanılabilecek su miktarının azaltılması,
  8. Akarsuların taşkın mevsimlerinde birlikte getirdikleri toprak gücünü artıran besleyicilerden bilhassa delta ovalarının mahrum kalması,
  9. Suyun içinde taşınan maddelerin azalması nedeni ile baraj mansabında daha fazla yatak oyulması,
  10. Kıyı erozyonunun artması,
  11. Göl alanında kalan tarihi eserler,

  gibi konular ile çok özel konular olabilir. Ancak sayılan bu hususlardan dolayı meydana gelebilecek mahzurlar baraj planlaması veya proje sırasında gözönünde bulundurulursa ortadan kaldırılabilir veya en aza indirilebilir. Örneğin Keban Barajı göl alanı içinde kalacak tarihi eserler baraj devreye girmeden önce Başka yere taşınmıştır. Balıkların yaşamının yitirip doğal dengenin bozulmaması için gerektiğinde, balıkların akarsuyun kaynağına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla balık geçitleri yapılabilir.+ Yorum Gönder
barajlar biyoçeşitliliği nasıl etkiler,  barajlar biyoçeşitliliğe nasıl etki eder,  barajlar biyoçeşitliliği nasıl etki eder,  barajların biyoçeşitliliğe etkisi,  barajlar biyoçesitliligi nasil etkiler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi