Polar ve apolar çözücü ne demektir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Polar ve apolar çözücü ne demektir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Polar ve apolar çözücü ne demektir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: polar ve apolar çözücü ne demektir

  *Çözücü ve çözünen arasındaki molekül yapısı benzerliği ne kadar fazla ise çözünürlük o kadar fazladır
  *Polar yapılı maddeler polar çözücülerde, apolar yapılı maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünürler
  -Su polar bir çözücüdürİyonik bileşikler de polar yapılı oldukları için suda az yada çok çözünürler
  -Su ve alkol polar yapılı olduklarından birbirleri ile her oranda karışırlar
  -Apolar yapılı organik maddeleri ya da Br2,I2 gibi elementleri çözmek için ise apolar çözücüler kullanılır
  -Şeker organik bir madde olduğu halde yapısındaki –OH grupları şekere polar nitelik kazandırırlarAynı gruplar suda bulunduğundan şeker suda bolca çözünür
  2Sıcaklık
  *Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi tüm maddeler farklıdırSıcaklığın katı ve sıvıların çözünürlüğe etkisi gazlardan farklıdır
  *Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi Le Chatelier ilkesi ile açıklanır

  a-)Katıların Çözünürlüğüne Sıcaklığın Etkisi

  *Genellikle katıların çözünmesi endoterm (ısı alan )olaydırBöyle tepkimelerde sıcaklık artırıldığında çözünen katı miktarı artar
  *Genellikle katıların çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir
  *Ancak çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalan ya da sıcaklık artışından çok az etkilenen katılar da vardır
  *Çözünürlüğü sıcaklıkla artan bir maddenin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği devamlı artar

  b)Gazların Çözünürlüğüne Sıcaklığın Etkisi

  *Tüm gazların çözünmesi ekzoterm(ısı veren) olaydırBöyle tepkimelerde sıcaklık arttırıldığında suda çözünmüş olan Y,gaz haline geçerO halde suda daha çok Y gazı çözebilmek için ortam soğutulur(Ortamdan ısı alınır)
  *Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir
  Ancak çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılı olarak değişen azımsanmayacak sayıda katı madde vardır
  *Çözünürlüğü sıcaklıkla azalan bir maddenin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği devamlı azalır

  3Basınç
  *Katıların ve sıvıların çözünürlüklerine basıncın etkisi yok denecek kadar azdır
  *Gazlarda basınç artışı çözünürlüğü arttırır
  Doymamış bir çözeltiyi doygun hale getirmek için aşağıdaki işlemler uygulanabilir
  1Sabit sıcaklıkta çözünen madde eklemek
  2Sabit sıcaklıkta su buharlaştırmak
  3Sıcaklık yardımı ile çözünürlü azaltmak
  Bunun için,
  a)Endoterm çözünmede ortam soğutulur
  Sıcaklık↓ Çözünürlük↓
  b)Ekzoterm çözünmede ortam ısıtılır
  Sıcaklık↑ Çözünürlük↓

  4Ortak İyon Etkisi

  *Bir maddenin saf sudaki çözünürlüğü ile kendisine ait iyonlar içeren bir çözeltideki çözünürlüğü farklıdırBuna ortak iyon etkisi denir
  *Ortak iyon,çözünürlüğü azaltırOrtak iyonun derişimi arttıkça çözünürlük azalır

  ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN ETMENLER
  Çözünürlüğe etki eden etmenler dolaylı olarak çözünme hızına da etki ederler
  Bunlar:
  1Çözücü ve çözünenin iç yapısı(Benzerlik hızı arttırır)
  2Sıcaklık(Katılarda hızı arttırır)
  3Basınç(Gazlarda hızı arttırır)
  4Ortak iyon(Hızı azaltır)
  Bunlara ilaven çözünürlüğe etki etmediği halde çözünme hızına etki eden etmenlerde vardır
  5Temas yüzey: Katılarda çözünen maddenin tanecik boyutu küçüldükçe çözücü ile temas yüzeyi artar,bu da çözünmeyi hızlandırır ama çözünürlüğe etki etmez
  6Karıştırma,çalkalama: Karıştırma çözücü ile etkileşimi arttırdığından çözünme hızını arttırır,çözünürlüğü etkilemez

  DERİŞİM BİRİMLERİ
  Derişim, genel olarak çözünmüş madde miktarının çözelti kütlesine ya da hacmine oranıdır

  KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM
  100 gr çözeltide bulunan çözünmüş maddendin gr cinsinden miktarıdır

  *Kütlece yüzde derişim = %derişim= grX/100 gr çözelti
  * % derişim= mçözünen /mçözücü+ mçözücü x 100=mçözünen/ mçözelti x100
  *Çözelti ortamına eklenen çözünen made hem çözünen hem de çözeltiye ilave edilirÇözelti ortamına eklenen su ise yalnız çözeltiye ilave edilir
  *Çözelti kütlesi=m
  Çözelti yüzdesi=y olsun
  m1 y1 +m2 y2 =mkar ykar bulunur+ Yorum Gönder
apolar çözücüler,  apolar suda çözünür mü,  polar çözücüler,  polar ve apolar çözücüler,  apolar maddeler suda çözünür mü
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi