İklim Değişikliklerinin Canlıların Yaşamına Tozlaşmaya Ve Tohumların Taşınmasına Neden Olan Etkileri Nelerdir

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İklim Değişikliklerinin Canlıların Yaşamına Tozlaşmaya Ve Tohumların Taşınmasına Neden Olan Etkileri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İklim Değişikliklerinin Canlıların Yaşamına Tozlaşmaya Ve Tohumların Taşınmasına Neden Olan Etkileri Nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: İklim değişikliklerinin canlıların yaşamına tozlaşmaya ve tohumların taşınmasına neden olan etkileri nelerdir

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TOZLAŞMAYA VE TOHUMLARIN TAŞINMASINA NEDEN OLAN ETKİLERİ

  1-Küresel ısınmaya bağlı olarak kış sıcaklıkların artması, ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi .Hayvanların göç zamanını değiştirir.Göç eden hayvanlar ise tozlaşmada büyük rol oynar.

  2-İklim değişikliği sonucu tozlaşmada görev alan arı türlerinin azalmasına neden olcaktır.Bu ise felaket demektir. Arılar tozlaşmada en önemli görevi üstlenirler.Arı olmasa nerdeyse tozlaşma sadece rüzgara kalır o da iklim değişmesiyle değişeceği için tozlaşmayı nerdeyse imkansız hale getirecektir.Buda birçok bitki türünün yok olmasına neden olacaktır.

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN CANLILARIN YAŞAMINA OLAN ETKİLERİ
  Ekosistemlere etkileri: Küresel ısınmaya bağlı olarak kış sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor. Kısacası iklimler değişiyor. İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri azalma ya da tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeryüzünde yaşayan türlerin yüzde 35’i, toplamda bir milyondan fazla tür, 2050’ye kadar yok olma tehlikesi altında. Özellikle Güney Afrika’daki Cape bölgesi gibi pek çok nadir ekosistem ve onların barındırdığı türlerin kaybolması gündeme gelecek. Kuzey Akdeniz’de ise örneğin 3.6◦C oranında küresel ısınma, bitkilerin yüzde 50’sinin kaybına yol açacak. Bu durum İspanya ve Fransa’da bitki türlerinin yüzde 80 oranında kaybına neden olabilir.

  Gıda sıkıntısı: Isınma sonucu Afrika’da ve diğer yerlerde daha sık kuraklık yaşanacak. Bu yüzden, buharlaşmadaki artış sebebiyle, tropikal bölgelerden ılıman orta enlemlere kadar uzanan bölgelerdeki tahıl hasatında genel bir düşüş yaşanacak.

  Su sıkıntısı: Sıcaklığın artmasıyla birlikte küresel ölçekte yaşanacak su sıkıntıları sonucunda üç milyardan fazla insan risk altında olacak. Erime sularının kaybı, örneğin yalnızca Hindistan’da 500 milyon insan için ve sulama alanlarının yüzde 37’si için su sıkıntısına neden olacak.


  Sağlık sorunları: Küresel ısınma insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bilimadamları iklim değişikliklerinin kalp ve solunum yolu rahatsızlıklarını, bulaşıcı ve alerjik hastalıkları tetikleyebileceği görüşünde. Dünya çapında üç yüz milyon insan, sıtma ve benzeri hastalık riskiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca 2020 yılına kadar, kısmen sıcaklık artışından kaynaklanan stres nedeniyle, özellikle da düşük gelirli ülkelerde ishal ve kötü beslenme nedeniyle, sağlık harcamaları ikiye katlanacak. 3. 3
  Ziyaretçi
  İklim değişikliklerinin canlıların yaşamına tozlaşmaya ve tohumların taşınmasına neden olan etkileri nelerdir

  İklim değişiklikleri çeşitli hastalıkların yaygın ve etkili olarak ortaya çıkmasını da tetiklemektedir En olumsuz etkilerinden birisi de canlı yaşamının var olmasını sağlayan temel bazı kaynakların (su, toprak) azalmasına ve/veya kullanılamaz hale gelmesine neden olmasıdır
  İklim değişikliklerinin ana nedenlerinden birisi ve en önemlisi küresel ısınmadır Küresel ısınma bütün canlıların yaşam ortamını ve iklimi değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam etmektedir

  Sıcaklıklardaki artış özellikle fakir, yaşlı, hasta ve çocukların sağlıklarını olumsuz etkilediği gibi yaban hayatını ve hem kültür hem de yabani bitki türlerinin yetişmesini çok olumsuz etkilemektedir Bütün bitki ve hayvanların yüzde 40 kadarı kutuplara ve dağ yamaçlarına doğru hareket halindeler, yaklaşık yüzde 60 ında ise çiftleşme, göç, çiçek açma zamanlarında değişimler olmuş durumda Yeni iklim tipleri ve özellikle sıcaklık artışları bazı türlerin hareket kabiliyetini, çoğalma ve zarar verme potansiyellerini güçlendirmektedir
  Bunlardan birisi olan çekirgeler hızlı çoğalıp, yaygınlaşabilmekte ve yeşil olan her şeyi tüketmektedirler Bazı zararlı böcekler ise normal olarak yılda bir döl verirken sıcaklık arttığında iki döl verebilmekte ve büyük ürün kayıplarına neden olmaktadır iklim değişikliklerini önlemenin ya da en aza indirmenin çarelerini bulmamız gerekmektedir 4. 4
  Ziyaretçi
  İklim değişikliklerinin canlıların yaşamına tozlaşmaya ve tohumların taşınmasına neden olan etkileri nelerdir

  Dünya kurulduğundan bu yana bazıları az bazıları çok etkili iklim değişiklikleri (ör buzullar ve buzul arası devreler vb) olduğunu bilmekteyiz Bu değişikliklerin geneli doğal bir süreç olarak uzun bir zaman dilimi içinde meydana gelmiştir Hala yaşanmakta olan bir doğa olayı sonucu ortaya çıkan iklim değişikliklerine en güzel örneklerden birisi El Nino etkisidir Peru’nun Pasifik okyanusundaki kıyılarında 2-7 yılda bir, güneye doğru akan bir sıcak su akıntısı olmaktadır Bu akıntı ( El Nino) zamanlarında dünya genelinde iklim etkilenmekte ve büyük değişiklikler meydana gelebilmektedir El Nino dünya’nın iklim dengesini bozmakta, bazı yerlerde aşırı yağışa ve kasırgalara neden olmaktadır
  Ancak bu günkü değişikliklerin önemli bir kısmı doğrudan insandan kaynaklanan etkiler sonucu meydana gelmektedir Bunlar kısa bir zaman diliminde ortaya çıktıkları için canlılar üzerinde geri dönüşü zor uyum sorunları oluşturmaya başlamıştır İklim değişiklikleri çeşitli hastalıkların yaygın ve etkili olarak ortaya çıkmasını da tetiklemektedir En olumsuz etkilerinden birisi de canlı yaşamının var olmasını sağlayan temel bazı kaynakların (su, toprak) azalmasına ve/veya kullanılamaz hale gelmesine neden olmasıdır
  İklim değişikliklerinin ana nedenlerinden birisi ve en önemlisi küresel ısınmadır 1850 li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte enerji tüketiminde büyük artış olmuş ve ihtiyacı karşılamak için fazlasıyla fosil yakıtlar kullanılmıştır Buna yoğun tarım uygulamalarının dünya genelinde hızla yaygınlaşması, hızlı ve yanlış kentleşme gibi süreçler de eklenmiş ve bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan büyük boyutlu çevre kirliliğinin etkileriyle küresel ölçüde ısınma görülmeye başlamıştır Küresel ısınma bütün canlıların yaşam ortamını ve iklimi değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam etmektedir
  Fosil yakıt tüketimi (kömür, petrol, doğalgaz), çöp yakma ve radyoaktif ışınlar nedeniyle dünyanın sıcaklığı 1900-2000 yılları arasında 10 C artarak 150C den 160C ye çıkmış bulunmaktadır Bu büyük bir artıştır çünkü her bir derecelik artış, başta tahıllar olmak üzere bitkisel üretimi %10 lara varan oranlarda azaltacak etkiye sahiptir Konu uzmanları sadece 4 derecelik bir artış sonucu tarımsal üretimin neredeyse durma noktasına gelebileceğini ifade etmektedirler
  Sıcaklık artışı nedeniyle buharlaşmada meydana gelen yükselme, ani gelişen hava akımlarıyla bazı yerlere aşırı yağmurların yağmasına ve sellerin meydana gelmesine sebep olurken, bazı yerlerde hiç yağış olmamakta ve kuraklık yaşanmaktadır Aşırı sıcak ve kurak periyotlar bazı bölgelerin topraklarında çoraklaşmalara da (tuzlanma) neden olabilmektedir Sıcaklık artışlarına bağlı olarak meydana gelen yüksek oranlı buharlaşma ile birlikte su kaynaklarında azalmalar meydana gelmekte ve çok su isteyen ürünlere yeterince su verilemediğinde, rekoltelerinde büyük düşüşler olabilmektedir Kuyulardan aşırı su çekimi yer altı su rezervleri çok azalmaktadır Böyle devam ederse toprak çökmeleri sıklaşacak, daha fazla sayıda obruk oluşacaktır Bu olaylarla 2030 lu yıllarda daha fazla karşılaşacağımız kanısı gittikçe kuvvetlenmektedir
  Sıcaklıklardaki artış özellikle fakir, yaşlı, hasta ve çocukların sağlıklarını olumsuz etkilediği gibi yaban hayatını ve hem kültür hem de yabani bitki türlerinin yetişmesini çok olumsuz etkilemektedir Bütün bitki ve hayvanların yüzde 40 kadarı kutuplara ve dağ yamaçlarına doğru hareket halindeler, yaklaşık yüzde 60 ında ise çiftleşme, göç, çiçek açma zamanlarında değişimler olmuş durumda Yeni iklim tipleri ve özellikle sıcaklık artışları bazı türlerin hareket kabiliyetini, çoğalma ve zarar verme potansiyellerini güçlendirmektedir
  Bunlardan birisi olan çekirgeler hızlı çoğalıp, yaygınlaşabilmekte ve yeşil olan her şeyi tüketmektedirler Bazı zararlı böcekler ise normal olarak yılda bir döl verirken sıcaklık arttığında iki döl verebilmekte ve büyük ürün kayıplarına neden olmaktadır Kendi elimizle neden olduğumuz küresel ısınmanın sonucu olan iklim değişikliklerinin yol açtığı zararları azaltmak ve mevcut olumsuz koşulları düzeltmek ve dünyamızı yaşanması çok zor hale getirmemek için iklim değişikliklerini önlemenin ya da en aza indirmenin çarelerini bulmamız gerekmektedir

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim ellerin dert görmesin

 6. 6
  Ziyaretçi
  çok güzel sayende 100 aldım çok tşk. :D

 7. 7
  Ziyaretçi
  çiçek bitkilerinin üreme ve büyümesii

 8. 8
  Ziyaretçi
  Çok işime yaradı Sayenizde fen ödevimi yapabileceğim çok teşekkür ederim

 9. 9
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler lazımdı ben ali erentürkden samet g.

 10. 10
  Ziyaretçi
  Tozlaşmayı ve tohumların taşınmasına needen olan etkileri yazılmamış.Ama yinede biraz işime yaradı :)))

 11. 11
  Ziyaretçi

  çok saol abi yaaa öğretmen + puan verdi ALLAH razı olsun.

 12. 12
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler
  bu sitede çok güzel bilgiler vaR
  ELLERİN DERT GÖRMESİN .....

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
yaşam alanlarındaki değişimlerin canlılar üzerindeki etkileri nelerdir,  iklim değişikliklerinin canlıların yaşamına tozlaşmaya ve tohumların taşınmasına neden olan etkileri,  yaşam alanlarındaki değişimlerin canlılar üzerindeki,  yaşam alanında yapılan olumsuz bir değişikliğin canlıların hayatını nasıl etkiler,  yaşam alandaki değişimler canlıları nasıl etkiler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 25 kişi