Atatürkün görüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürler kimlerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürkün görüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürler kimlerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürkün görüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürler kimlerdir

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: atatürkün görüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürler kimlerdir

  Ziya Gökalp ve Atatürk:

  Kemalizm`e bir ideolog arayanlar, en çok Ziya Gökalp üzerinde durmuşlardır. Bu konuda kısaca aktarımlarda bulunan yazar, değişik görüşlerin ortaya atıldığını belirtip kimi inceleyicilerin, Gökalp`i "Türk devriminin düşün mimarı" olarak değerlendirdiğini, kimi araştırmacıların da Gökalp`i Atatürk devriminin filozofu olarak görmenin "yanlış" olduğunu belirtiyor.

  Turan`a göre, Gökalp`in fikirleri ve görüşleri ile Atatürk`ün düşünceleri ve uygulamaları arasında genelde bir benzeyiş olsa da Gökalp`i Kemalizm`in biricik "ideolog"u "mimarı" kabul etmeğe de olanak yoktur.

  Pozitivizm, uluculuk, halkçılık, laiklik, uygarlık, dilde özleşme, kadın hakları vb… konularda Göklap`in düşünceleri ile M. Kemal `in görüşleri ve eylemleri arsında önemli ayrılıklar göze çarptığı her şeyden evvel Gökalp`in ulus tanımı ile Atatürk`ün ulus anlayışının birbirinden farklı olduğunun altı çiziliyor. (Ki bu tespit doğrudur. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı kitabında belirttiği gibi ırkçılığa karşıdır ve ulusu kültürel temelde tanımlamaktadır. Mustafa Kemal`in ulus tanımı ise ilk önce İttihad Terakki`nin ırk temelli Orta Asya`ya, sonra da Hititlere dayanan beyaz ırka dayanmaktaydı.)

  Ayrıca Atatürk`ün öncülüğünü yaptığı dilde devrim ile Gökalp`in Lisani Türkçülük görüşü arasında da derin ayrılıkların olduğu Z. Gökalp`in yabancı kökenli sözcükleri dilden atılmaması, üstelik batı kaynaklı sözcüklere de Arapça ve Farçadan yararlanılarak karşılıklarının bulunması gerektiğini savunurken, buna karşın Atatürk Türkçenin "yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması" gerektiğine inandığı önemle vurgulanıyor.

  M. Kemla`in öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i tedrisat)` ne yönelirken "Halk, medreseliler, mektepliler" diye `3` e bölünmüş olan eğitim ve öğretimin birleştirilmesi konusunda Gökalp`ten etkilendiği ancak Yeni Türk Alfabesi gibi bir devrim yapılması, Gökalp`in düşüncesinde yer almadığı belitilmektedir.

  TARİHSEL DAYANAK

  I- Türk Tarihinin Eskiliği: Mustafa Celalettin – Leon Cahun:

  M. Kemal`in olaylara tarihsel açıdan bakma konusunda ilk etkileri Manastır İdadisi`ndeki bilgileri dışında, Mustafa Celalettin ile Leon Cahun `un kitapları ve Cumhuriyet`in ilk yıllarında Türkçeye çevrilen Deguigne`nin ünlü yapıtı yer aldığı belirtiliyor.

  Aslen Polonyalı olup 1848 ihtilallerinden sonra Türkiye`ye göç eden ve Müslümanlığı kabul ederek Türkleşen M. Celalettin, "Türklerden başlı başına bir halk olarak söz eden bir yazar" olarak tanınmış ve 1870`de yazdığı Eski ve Modern Türkler adlı kitabında, Türklerle Ariani kavimler arasındaki ırk yakınlığı konusunu işlemiştir.

  Turan, M. Kemal`in yazı devrimi ile tarih ve dil çalışmalarının yanısıra, Halifeliğin kaldırılması konusunda kendisinin – ayrıntılarda olmasa bile – M.Celalettin`inin yazdıklarında da bir dayanak bulduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.

  Leon Cahun`a gelince, Türk tarihi, Türkçe ve özellikle Orta Asya Türkleri ile ilgili araştırmaları ile ün yapan bu Fransız tarihçinin 1896`da yayımlanan ve Timur dönemine gelinceye kadar Asya`daki Türk tarihini içeren kitabını M. Kemal `in gençlik yıllarında okuduğu ve bu yapıttan Cumhuriyet `in ilk döneminde de yararlandığı, özel kitaplığındaki nüshaya koyduğu işaretlerden anlaşıldığı söylenmektedir.+ Yorum Gönder
atatürkün görüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürler kimlerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi