1. dünya savaşında osmanlının yaptığı antlaşmalar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 1. dünya savaşında osmanlının yaptığı antlaşmalar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: 1. dünya savaşında osmanlının yaptığı antlaşmalar nelerdir


  * 1915 Boğazlar Antlaşması : Rusya’yı kendi yanlarında tutabilmek için İngiltere ve Fransa tarafından İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya’ya vaadedilmiştir.


  * 1915 Londra Antlaşması : 12 Ada ve Güneybatı Anadolu İtalyanlara vaadedilerek itilaf Devletlerinin yanında savaşa çekildiği antlaşmadır.


  * 1916 Sykes-Picot Antlaşması : İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını paylaştıkları anlaşmadır. Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılacak, diğer bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacaktır.


  * 1916 Petrograd Antlaşması : Doğu Anadolu ve Trabzon’a kadar olan Karadeniz kıyıları daha önceki bölgelere ek olarak Rusya’ya bırakılmıştır.


  * 1916 Mac - Mahon Antlaşması : İngilizlerin Mısır valisi Mac-Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı Devletine isyan etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti vaadedilmiştir.


  * 1917-Saint Jean de Maurienne Antlaşması : Rusya’nın savaştan çekilme ihtimali üzerine İtalya’nın önemi artmış ve önceki bölgelere ek olarak Batı Anadolu da İtalyanlara vaat edilmiştir.

  Not : Rusya’da Bolşevik İhtilali sonunda kurulan yeni rejim tarafından gizli antlaşmalar dünya kamuoyuna duyurulmuş, böylece uygulama alanı bulamamışlardır  Osmanlı Devletini Paylaşma tasarıları (Gizli Antlaşmalar)
  Gizli Antlaşmaların Yapılma Sebepleri:
  1-Şark meselesi (Osmanlı ülkesini paylaşma meselesi) ni halletmek.
  2-İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak
  3-Savaştan sonra Osmanlı’yı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek
  4-İtalya’yı İtilaf bloğuna katmak.
  5-Rusya’yı İtilaf bloğunda tutmak

  1-Boğazlar Antlaşması (Mart-Nisan 1915):
  Çanakkale Savaşı esnasında Rusya boğazlar konusunda tedirginleşince; İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan antlaşma ile boğazlar ve çevresi Rusya’ya bırakılmıştır.
  Antlaşmanın Önemi:
  1-Rusya’nın Almanya tarafına geçmesi önlendi
  2-Gizli antlaşmalar başladı
  3-İngiltere ve Fransa ilk defa Rusya’nın boğazlar konusundaki isteklerini kabul etti.
  NOT: Rus Çarlığı yıkıldıktan sonra; tekrar yapılan gizli antlaşmalar sonucunda boğazlar bölgesinin yönetiminin İtilafların ortak kontrolünde olmasına karar verildi.

  2-Londra Antlaşması (26 Nisan 1915):
  Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı.
  İtalya’ya On İki Ada ve Antalya bırakıldığı gibi; İtalya’ya,Osmanlı’nın Libya üzerindeki halifelik haklarının da kaldırılacağı vaat edildi. Bu antlaşma sonucunda İtalya İtilaf bloğuna geçti.

  3-Sykes-Pıcot (1916):
  Bu antlaşma İngiltere ile Fransa arasında imzalanmıştır.
  1-Musul hariç, Irak İngiltere’ye bırakıldı
  2-Adana, Antakya, Lübnan ve Suriye kıyıları Fransa’ya bırakıldı.
  3-Musul, Ürdün ve Suriye’nin bir kısmında Arap krallığının kurulması ve bu devletin Fransa ile İngiltere’nin ortak denetiminde olması kararlaştırıldı.
  4-Filistin’de, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Şerif Hüseyin tarafından kararlaştırılarak, uluslar-arası bir yönetimin kurulması kararlaştırıldı.
  5-Hicaz’ın serbest bölge olması kararlaştırıldı.
  Önemi:
  1-Arap bölgeleri (Orta Doğu) paylaşıldı

  4-Petrograt Protokolü:
  Bu antlaşma Rusya, Fransa ve İngiltere arasında imzalandı.Rusya'ya, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu çıkarlarını kabul etmesine karşılık boğazlar bölgesine ek olarak Trabzon’a kadar Doğu Karadeniz, Erzurum, Van ve Bitlis verildi.

  5-Mc Mahon (1916):
  İngiltere’nin Mısır valisi ile Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. Şerif Hüseyin’e bağımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir. Arapları Osmanlı’ya karşı savaştırmak isteyen İngilizler bu tür gizli ant-laşmalarla amaçlarına ulaşmıştır.

  6-Saint Jean de Maurıenne (19 Nisan 1917):
  Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  On İki Ada, Antalya, İzmir,Aydın ve Muğla İ-talya’ya bırakılmıştır. İngiltere; İzmir’in İtalya’ya verilmesini Rusya istemeyeceğinden dolayı; bu antlaşmanın geçerli olabilmesini, Rusya’nın antlaşmayı imzalamasına bağlamıştır. Rusya kısa bir süre sonra savaştan çekildiği için bu antlaşma Rusya tarafından imzalanamamıştır.
  Paris Konferansında İzmir’i Yunanistan’a bırakmak isteyen İngiltere’ye İtalya karşı çıkınca; İngiltere Sen Jön dö Möryen antlaşmasının geçersizliğini ileri sürmüştür.

  Gizli Antlaşmaların Önemi:
  1-İtilaf devletleri aralarında çıkar birliği sağlamışlardır.
  2-Savaş daha bitmeden, Osmanlı toprakları paylaşılmıştır.
  3-Bu antlaşmalar Mondros Mütarekesinin ağır şartlar taşımasında etkili olmuştur.
  4-İtilaf devletleri aralarındaki birlik ve bütünlüğü güçlendirmişlerdir.
  5-Gizli antlaşmalar İtilaf devletlerinin zaferden e-min olduğunu gösterir.

  Gizli Antlaşmaların Özellikleri:
  1-Şark meselesini halletmeye yöneliktirler
  2-Osmanlı toprakları paylaşılmıştır.
  3-İtilaf Devletleri çıkar birliği sağlamıştır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi