Halk kültürü nedir kısaca

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Halk kültürü nedir kısaca ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Halk kültürü nedir kısaca

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: HALK KÜLTÜRÜ
  Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşa-yan bir halkın kendisine has hayat anlaşıyı-na, dünya görüşüne, örf ve âdetlerine, ge-leneklerine, yaşayış tarzına, dini-ahlaki değerlerinin hepsine birden halk kültürü denir. Halk kültürünün sosyal yönden çok önemli olduğu bugün herkesçe kabul edilmektedir. Çünkü toplumu oluşturan bireyleri birbirine bağlayan, kaynaştıran, onlara kendi halkının şahsiyetini kazandı-ran, kısaca, halkın devamlılığını sağlayan odur. Yabancı kültürler tarafından baskı altında tutulur veya genç halk kitleleri ara-sında yayılması önlenirse, gelişemez, hat-ta gerileyebilir. Bu nedenle gelişmeleri ge-nellikle serbest ortamlarda olur. Bazı ya-zarlar, halk kültürünü gecekondu yahut yoksulluk kültürü ile karıştırarak onun sa-nayi toplumları ve şehirlerde oluştukları kanısındadırlar.

  Eğitimin yaygınlaşması, kitle basın-ya-yın araçlarının gelişmesi, halk kültürünün gelişme ve yaygınlaşmasını daha da arttı-rır. Sosyal öneminden dolayı devletler,

  eğitim kurumlarında olsun, yayınlarında olsun, kendi halkının kültürünü korumak ve geliştirmek için yoğun çaba gösterir-ler. Bunun için pek çok ülkede Kültür Ba-kanlıkları kurulmuştur. Bu bakanlıklar eğitim bakanlıklarına paralel kültürel ya-yında bulunurlar. 3. 3
  Ziyaretçi
  güzel bir soz 4. 4
  Ziyaretçi
  süper çok teşekkürler

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler

 6. 6
  Ziyaretçi
  1. Halkbilim Araştırma Yöntemleri:
  Halkbilim çalışmalarını sınıflandırmak, çözümlemek ve yorumlayarak bir sonuca ulaşabilmek amacıyla günümüzde üç değişik yöntem kullanılmaktadır. Bunlar:
  a.Tarihsel Yöntem,
  b.Coğrafya Yöntem,
  c.Psiko-Sosyal Yöntem

 7. 7
  Ziyaretçi
  kısa ve öz bence süper

 8. 8
  Ziyaretçi
  Çok güzel sınavımı çalışmış oldum

+ Yorum Gönder
halk kültürü nedir,  halk kültürü nedir kısaca,  halk kulturu nedir,  Halk Kültürü ,  halk kültürü nedir özet
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 17 kişi