Kurtuluş savaşımız niçin mazlum milletlere örnek olmuştur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kurtuluş savaşımız niçin mazlum milletlere örnek olmuştur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: Türk Kurtuluş Savaşının Mazlum Milletlere Örnek Olması

  Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli özelliği Milli Dev­let fikrinin hedeflenmesiydi. Yâni esaret altında yaşanamayacağı dünyaya adeta ilân ediliyordu. Türk dev­rimi sadece emperyalizme karşı değil, geri kalmışlığa, saltanata karşı da yapılmış bir mücadeleydi. Hatta batılı bazı yazarlar Türk Kurtuluş Savaşı için "Doğu dünyasının kader ve alınyazısını değiştiren hareket" olarak yorumlamışlardır. Türkiye'nin takip ettiği yol bütün milletlere örnek olmuştur. Batı ortak bir mede­niyet olarak görülmüştür. Atatürk bir sözünde bunu çok güzel özetlemektedir. "Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir. Ve bir milletin terakkisi için de bu yegane medeniyete iştirak etmesi lâzımdır."
  Yine 1938'de yazılan bir eserde Türk Devrimi'nin sa­dece Türkiye'yi kalkındırmakla kalmadığı, uyuyan bü­tün Doğu milletlerinin (Üçüncü Dünya) silkinmelerine neden olacak bir hareket olduğu belirtiliyordu. Böyle­ce bu devrim, batılı olmayan topluluklara tutacakları yolu göstermiş ve insanlığın gelişmesine katkı sağla­mıştır.
  İnsanlara hürriyet vermek ve şahsiyetlerini değerlen­dirmek Türk Devrimi'nin amacı idi.
  Türk Kurtuluş Savaşı, milletlere kurtuluş aşkı aşılıyor­du. Aslında batılıda bu hareketi taktirle karşılıyordu. Emperyalizme karşı mücadele yapacak olan doğu dünyası gönlünde bir milli kahraman arıyordu ki bu da Mustafa Kemâl'dir. Çin'li lider Çan Koy Şek, "Ata­türk'ün bu mücadelesi sadece Türkiye için değil, dün­yanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir." demiştir.
  Hindistan'ın kurucusu Nehru ise: "Biz, o tarihlerde O'nun bağımsızlık hareketiyle son derece meşgul­dük" demiştir.
  Kuzey Afrika, Hindistan, Pakistan gibi devletlerin ba­ğımsızlıklarını kazanmasında Türkiye adeta bir model olmuştur. Tunus Başkanı Burgiba bu konuda "O asır­larda bir gelebilecek devlet adamlarından biri idi" de­miştir.
  Kısacası, Atatürk'ün esaret altındaki milletler üzerin­deki ilk etkisi, işgalcilere tattırdığı yenilgi olmuştur. Bu zaferde onları adeta kamçılamış ve II. Dünya Savaşı sonrası bu milletler birer birer bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi