Teknolojik ürünler zaman içerisinde nasıl gelişir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Teknolojik ürünler zaman içerisinde nasıl gelişir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: teknolojik ürünler zaman içerisinde nasıl gelişir

  Teknolojik Ürünlerin Zaman İçindeki Gelişimleri Nasıldır ? Teknolojik Ürünlerin Gelişimi

  Yaratıcılık insanın en temel özelliklerinden biridir. İnsanın kendi
  doğasından beslenen bu yaratma isteği mühendislik mesleğinin ve bunun
  sonucu olarak teknolojideki gelişmelerin ana sebebidir. Hemen her
  fırsatta kullandığımız teknoloji sözcüğü, sanat ya da beceri anlamına
  gelen yunanca "Techne" ve bilim ya da çalışma anlamına gelen "Logia"
  sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. İngilizcedeki mühendis
  anlamında kullanılan Engineer kelimesi ise latince "İngeniatorem"
  kelimesinden türemiştir ve icat etmede ya da günümüze uygun bir diğer
  deyişle teknoloji tasarımında yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir.
  Türkçede kullanılan mühendis sözcüğü ise eski osmanlıcada (arapçadan)
  'Geometri bilen' anlamındaki hendese sözcüğünden türetilmiştir.

  M.Ö 3000 civarında Mısırda pramitlerin yapımında çalışan mühendisler
  matematiğin bilinebilen kurallarını büyük bir ustalıkla kullanarak
  pramitin yapımını binde birlik bir hata payıyla tamamlamış ve bunu
  birçok gizemli buluşla süslemeyi başarmışlardır. (Örneğin İlk radyoaktif
  meteryallere firavun mezarlarında rastlanmıştır, Mumyalama teknikleri
  hala tam çözülememiştir. Pramitin ışıklandırma sistemi ciddi bir
  muammadır, pramitin coğrafi konumu ve Pi sayısının gizemi bugüne kadar
  cevapsızdır vs) Babilde ilk toplama makinası olan abaküs bu yıllarda
  icad edilmiştir.  teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimleri

  M.Ö 2000 yılı civarında kaleme alınan Hamurabi yasalarında belirtilen
  inşaat yapım kuralları, belgelenen en eski mühendislik kuralları
  sayılmaktadır. Anadoluda yaşamış olan Thales, M.Ö 550'lerde geometrinin
  temellerini atan Pisagor okulunu kurmuştur. Ayni dönemlerde yaşayan
  Arşimed (M.Ö 287) birleşik makaraları, hidrolik vidaları, büyüteci
  bulması ve kaldıraç kanunlarının uygulandığı savaş makinalarının icadı
  modern mühendisliğin ilk adımları sayılabilir. Bulduğu kaldıraç
  kanunları Fen bilimlerindeki gelişmenin de başlangıcı sayılmaktadır.


  teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimleri


  Mısırlılar ve Yunanlıların bu icad etme yetenekleri tarihsel olarak
  bilinmekle birlikte teknolojik olarak ilk uygulayıcılar Romalılardır.
  Romalılar mühendislikte gösterdikleri başarıların yanında satandart
  ölçütlerin geliştirilmesine ve örgütlenmeye büyük önem vermişlerdir.
  Bilim ve tekniğin birleştirilmesi olarak belirtilen bu çalışmalar
  mühendisliğin temeli sayılmaktadır. M.Ö 10 yılında romalı mimar
  Vitruvius ilk vinci tasarlamıştır.

  Hakkında bilgi sahibi olunan ilk mühendislik ders kitabı M.Ö15 yılında
  Marcus V.Pollio tarafından kaleme alındığı tahmin edilen "De
  Architectura" dır.

  Toplumlar arasında ticaret geliştikçe edinilen bilgilerde hızla
  yayılmıştır. Yayılan bu bilgilerin Çinliler tarafından büyük bir
  maharetle ve batıdan çok daha önce teknolojiye dönüştürüldüğü bilinir.
  Örneğin demir kalıpçılık, dümen, kağıt, ipek dokumacılığı, barut (1000
  civarı), matbaacılık (1045 civarı) gibi buluşların Avrupada keşfedildiği
  14.yy dan yüzlerce yıl önce Çinde uygulandığı saptanmıştır.

  Özellikle 16.yy sonrasında Copernicus, Kepler, Newton,
  Galileo,Toricelli, Laplace, Fourier, Lavosier, Avagado, Carnot, Maxwell,
  Watt, gibi bilimle uğraşan insanlar günümüz teknolojisinin gelişmesinde
  çeşitli disiplinlere bağlı bilimsel temellerin oluşmasına neden
  olmuşlardır.

  Günümüze en uygun modern ve popüler mühendisliğin babası olarak Leanardo
  da Vinci kabul edilmektedir. (1452 -1519).
  6.yy da Slavlar tarafından geliştirilen saban, 8.yy da uzak doğudan
  getirilen üzengi, 11.YY da ilk ateşli silahın icadı (M.S1050) ve19.yy da
  at nalı ve koşum takımı devrimsel niteliktedir ve batıdaki toplumsal
  yapının zaman içinde tümüyle değişmesine neden olmuştur.


  teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimleri


  Sanayileşme sürecindeki Avrupada teknolojinin gelişimi vazgeçilmez hale
  gelince insanların şehirlerde yaşamaya başlamaları sonucu yeni çalışma
  şartları ortaya çıkmıştır. Bu yeni toplumsal yapılanma sürecinde ilk
  başlarda yeni gelişmelere karşı tepki de büyük olmuştur. Buna ilk örnek
  19.yy başlarında çıkan luddite isyanıdır. İsyanın adı çalışma
  koşullarından memnun olmadığı için bir çorap tezgahını parçalayan Ned
  Lud adlı işçiden geldiği sanılmaktadır. (Luddite , günümüz
  İngilizcesinde makine düşmanı anlamına gelmektedir.) Bu isyancıların
  başlattıkları eylemde giydikleri saboları (Takunyaya benzer terlik)
  çıkrıkların dişlileri arasına sokmaları sonucu tezgahlar zarar görerek
  üretim durmuştur. Günümüzde benzer olaylar için kullandığımız "sabotaj"
  kelimesinin kökeni bu olaydır.

  Batıda sanayi devriminin 19.yy dan itibaren James WATT tarafından
  gerçekleştirilen buharlı lokomotifin icadıyla başlamış olduğu
  varsayılır. 1876 da Alexande Graham BELL'in bir deney sırasında üzerine
  dökülen asitin temizlenmesi için yeni icad ettiği telefonun öbür
  ucundaki yardımcısını " Bay watson buraya gelin, çabuk olun " sözüyle
  çağırması iletişim teknolojisinin kesin başlangıç tarihidir. Bu
  olayların hemen sonrasında Edison 1879 da Elektrik ampulünü ve 1888 de
  gramafonu icat etti. 1902 de Limuere kardeşler ilk sinama filmini icat
  etti. 1903 de Wright kardeşler ilk motorlu uçak denemesini
  gerçekleştirdi. 1904 de elektronik vakum tüp icad edildi. 1908 de
  Sanayici Henry Ford "T" adını verdiği otomobili için sanayide devrim
  sayılan ilk üretim bant sistemini yarattı. Markoni ilk radyo yayınını
  gerçekleştirdi. 1911 de Rutherford atomun parçalanmasınıgerçekleştirdi. 1915 de Einstein genel relativite teorisini keşfetti.

  1926 da R.Goddat tarafından ilk roket denemesi yapıldı.1926 da ilk TV
  cihazı, 1946 da ENIAC adıyla ilk elektronik bilgisayar, 1954 de
  transistörlü radyo,1958 de ilk mikrochip keşfedildi. Ruslar ilk insan
  yapımı cisim olan sputnik1 i uzaya fırlattı. 1962 de Telstar adıyla
  uzaya ilk haberleşme (Comminication) uydusu fırlatıldı. SSCB de (
  Bugünkü Rusya) Y. Gagarin adındaki astronot 12 Nisan 1961 de uzaya giden
  ilk insan oldu. 1967de G.Afrikalı Dr bernard tarafından ilk kalp nakli
  ameliyatı gerçekleştiridi. 1969 da N. Armstrong aya ilk ayak basan adam oldu. 1974 de mikroişlemcili ilk bilgisayar geliştirildi. Ve nihayet 2000 de genetik şifre çözülmeye
  başlandı ve ilk canlı kopyalaması başarıldı.

  Bütün bu sayılan teknolojik gelişmelerin tümü batıda olmasada büyük bir
  çoğunluğu batıda olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Zira buluşları en
  çok onurlandıranlar ve en çabuk organize olan toplumlar batılılardır.
  Örneğin ilk uçma denemesini yapan insanın, ilk aya gitme denemesinin,
  gerçeğe en yakın haritanın( Piri Reis) ve ilk denizaltının Osmanlılar
  döneminde yapıldığı çok az kişi tarafından bilinmektedir. İlk uçan insan
  ünvanına sahip Hazerfen Ahmet çelebi ödülllendirilmeyi ve dahada
  önemlisi çalışmalarında desdeklenmeyi beklerken ne yazıkki eline
  tutuşturulan bir kese Akçe ile Cezayire sürülmüştür ve mezarının nerede
  olduğu bu gün hala tam bilinmemektedir. Bu gün nasıl yapıldığı hala
  çözülemeyen dünya haritasının sahibi Piri reis ise en olgun yaşında
  hayata veda etmiştir.!

  Bu gün ulaşılan teknolojinin temeli bilimdir. Bu iki kavram tarihsel
  süreçte ilk kez ilişkiye girdiklerinde bilim teknolojinin bir sonucu
  olarak ortaya çıkmıştır. Önce icat yapılmış sonra neden ve sonuç
  irdelenerek prensipler oturtulmuştur. Günümüzde ise bilim teknolojiye
  öncülük etmektedir. Örneğin Transistör, Lazer gibi buluşlar bilimsel
  çalışmaların sonucudur ve teknolojinin vazgeçilmez ögesi olmuşlardır.

  Teknoloji kavramı bilimin uygulamaya geçirilmesi olarak da
  tanımlanmaktadır. Matematik ise bilim ve teknolojinin kuramsal dilidir
  ve evrensel nitelikteki bu dili en yoğun kullananlar mühendislerdir.
  Zaman içinde mühendislik kavramı da gelişerek sadece teknoloji tasarım
  ve üretimiyle sınırlı bir iş olmaktan çıkmıştır. Yapılan tasarımın
  uygulanması ve denetlenmesi bir dizi mühendislik yaklaşımlarını doğurmuş
  ve birbirinden ayrı temel ve alt mühendislik disiplinlerinin oluşmasına
  neden olmuştur.

  Tasarımın ürüne dönüşmesi birbirinden farklı bazı teknik yaklaşımları
  gerektirir. Bu noktada ustalık kavramı önem kazanmaya başlamıştır.
  Geçmişte maharetli ve eğitilmiş usta kişiler tarafından yapılan ve
  sınırlı kalan bu üretimler günümüzde artık makinalar tarafından
  yapılmaktadır. Makinaları tasarlayan mühendislerdir ama kullananlar
  genellikle mühendis olmayan ve emek yoğun çalışan işçilerdir. Kisiden
  kişiye değişebilen kabiliyet ve kişilik yapısı işçiliğin denetimini
  zorunlu kılmıştır. Önceleri üretim sürecinde tecrübeli ve/veya kıdemli
  işçiler ya da ustalar tarafından denetlenen işçilik, zamanla
  teknolojinin denetimine girmiştir. Bu tekniklerin farklı boyutlarda
  kullanımıyla üretimde denetim teknolojileri ya da genel adıyla Otomasyon
  Teknolojileri ortaya çıkmıştır. İşcilik zamanla uzmanlığa dönüşmüş ve
  günümüzde sayıca azalmaya başlamıştır.

  Hızla gelişen mikro elektronik sistemlerine paralel olarak yazılım
  teknolojileriyle entegre edilen üretim yöntemleri iğneden ipliğe
  üretilen her ürün için geçerlidir. Kullandığımız her ihtiyaç maddesi
  neredeyse bir teknoloji harikasıdır. Bir dizi araştırma geliştirme
  sonucu yaratılan bu ürünlerin nasıl bir süreçten geçtiği kullanıcısını
  pek ilgilendirmez. Hangi prensiplerin uygulandığı, nasıl bir matematik
  modele dayandırıldığı hatta nasıl üretildiği kimsenin umurunda değildir.
  Önemli olan sonuçtur. Diğer bir deyişle üründe aranan konfor, estetik,
  fiyat, çevresellik ve en önemlisi kalite özelliğidir.

  Yaratılan yeni pazarlama teknikleri ile toplumsal ihtiyaçların
  genişlemesine paralel olarak üretimde rekabete dayalı maliyet ve kalite
  kavramlarının ağırlığı hızla artmıştır. Özellikle batılı toplumlarda
  rekabetin ve pazarlamanın en temel ögelerinden biri kalitedir. Gelişme
  bu yönde olunca üretim tesislerinde kalitenin denetimi gerekli hale
  gelmiştir. Başlangıçta emek yoğun yöntemlerle yapılan bu denetimler
  bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimiyle yerini PC tabanlı test ve
  otomasyon tekniklerine bırakmıştır. Artık neredeyse insan gibi
  görebilen, ses tanıyan, koklayan, hareket eden, insandan daha hızlı ve
  isabetli karar veren Robotik sistemler revaçtadır.

  Günümüzde insan ve makine bir anlamda bütünleşmektedir.
  Teknolojinin yaşamımıza getirdiği bunca olumlu etkinin yanında doğal
  yaşama olan olumsuz etkileri insanoğlunun çözüm bulmaya çalıştığı diğer
  bir olgu olarak zihinleri meşgul etmeye devam etmektedir. Bu günü
  yarınlar için geçmişten ödünç alan insanoğlu, torunlarının değil artık
  kendi yaşamının kaygısını taşımaktadır. Yaşamda felsefi düşünceyi hızla
  yok eden harika teknolojiler makinaları insanlaştırmanın bir adım
  öncesinde neyazıkki insanları makinalaştırmaya başlamışlardır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi