Put, hanif, kabile irtica anlamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Put, hanif, kabile irtica anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Put, hanif, kabile irtica anlamları
  Soru: Put, hanif, kabile irtica anlamlarını kısaca açıklar mısınınz ? 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Put, hanif, kabile irtica kelimelerinin anlamları

  Put: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş.

  Hanif: Sözlükte; hanif masdarından bir sıfattır. Hanef, dalaletten doğruluğa, çarpıklıktan düzgünlüğe meyletmek demektir. Nitekim doğruluktan eğriliğe, haktan haksızlığa meyletmeye de "cim" ile cenef denir. Şu halde hanifin asıl mefhumu, eğriliği bırakıp, doğrusuna giden demektir.

  Kabile: birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

  İrtica: Terakkinin zıddı olan "irtica" kelimesi, Arapça "Ricat" kökünden türetilmiştir. "İstif'al" babından "İrtica" olarak dilimize girmiştir. Lügatte "geri dönmek" demek olan bu kelime Türkçe'de; yeniliklere değer vermeyip, her yönüyle eskiyi özlemek veya eski düzeni getirmeye çalışmak anlamını ifade eder.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi