Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden ve nerelerden yardım alabiliriz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden ve nerelerden yardım alabiliriz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden ve nerelerden yardım alabiliriz

 2. 2
  DESTE
  Bayan Üye

  Cevap: Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden ve nerelerden yardım alabiliriz

  Hepimizin de bildiği gibi son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte ve sayılarla ifade edilemeyecek kadar mal ve can kaybı oluşmaktadır.

  Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değildir. Bunlar, yıllardan beri bilim adamlarınca dile getirilen fakat daha çok refah ve kazanma hırsıyla kulak ardı edilen acı gerçekle insanlığın yüzleşmesidir. Eğer çevrenin korunması konusundaki duyarsızlık böyle devam edecek olursa büyük bir olasılıkla insanlık daha birçok felaketle karşılaşacaktır.

  Çevre Bilinci Nasıl Oluşur

  Çevre bilinci kavramının çok çeşitli kullanım alanları olmakla birlikte günümüzde kendini en yoğun olarak gösterdiği alan politikadır. Çevre bilincinden amaçlanan, birçok bilim adamının da vurguladığı gibi çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı davranışladır. Bunları çok kısa olarak şu şekilde açıklayabiliriz:

   Çevre bilgisi: Çevreye ait sorunlar, bu sorunlara aranan çözüm yolları, ekolojik alandaki gelişmeler ve doğa hakkındaki tüm bilgilerdir.
   Çevreye yönelik tutumlar: Çevre sorunlarından kaynaklanan korkular, kızgınlıklar, huzursuzluklar, değer yargıları ve çevre sorunlarının çözümüne hazır bulunuşluk gibi kişilerin çevreye yararlı davranışlara karşı gösterdikleri olumlu veya olumsuz tavır ve düşüncelerin hepsidir.

  Çevreye yararlı davranışlar: Çevrenin korunması için gösterilen gerçek
  davranışlardır. Bu tür davranışlar literatürde, çevre dostu veya çevreye yararlı davranışlar olarak yer almaktadır.

  Ancak şimdiye kadar çevre bilinci alanında gerçekleştirilen araştırmalar, çevre
  bilgisinin, çevreye yararlı davranışlar üzerine olan etkisinin düşük olduğunu ve çevreye yönelik olan tutumların da çevreye yararlı davranışlar üzerinde çok fazla anlamlı olmadığını göstermiştir. Çevre bilincine sahip kişi, çevre dostu davranışların yanı sıra, çevrenin bozulmasına tarafsız, duyarsız kalmayan, egoist davranmayan ve sadece kişisel kazanımlarını hırsa dönüştürmeyen kişidir.

  Çevre bilincine sahip bir birey kimdir? Çevre konusunda birçok bilgiye sahip bir kimse, atıkların azaltılması konusunda çaba harcamıyorsa, enerji kullanımında tasarruflu veya tutumlu davranmıyorsa (örneğin; yaya veya toplu taşıma araçlarıyla gidebileceği yerlere dahi tek başına özel otomobili ile gidiyorsa, çok gerekli olmadığı halde arabasıyla giderken 100 km’nin üzerinde hız yapıyorsa, evinde veya iş yerinde oda sıcaklığını 20 C derecenin üzerinde tutuyorsa, kalorifer açık iken kapı ve pencerelerin açık olması onu rahatsız etmiyorsa, çalışmadığı halde bilgisayarı saatlerce açık duruyor ve bundan rahatsızlık duymuyorsa, hiç gerekmediği zamanlarda bile yanan ampulleri söndürmüyorsa vb.), suyu tasarruflu kullanmıyorsa (örneğin; işyerinde veya herhangi bir yerde bozuk musluklardan saatlerce, günlerce akan su onu rahatsız etmiyor ve onu bu konuda bir şey yapmaya itmiyorsa vb.),
  mümkün olduğunca alışverişlerinde depozitolu ürünleri tercih etme gibi bir
  davranışı yoksa, satın alacağı ürünün çevreye ne kadar zararlı olup olmadığını
  bakma gibi bir alışkanlığı yoksa, çevreye zarar verenleri gördüğünde sessiz kalıyor yetkililere haber vermiyorsa ve benzeri çevreyi koruyucu davranışlarda bulunmuyorsa bu kişinin çevre bilincinden söz edilemez. Bu kişinin çevre konusunda bildiği bu bilgilerinin de bir anlamı yoktur. Çevre dostu davranışları göstermeyen kişi çevre konusundaki tüm bilgileri bilse bile bir anlam ifade etmez.

  Çevre Bilincinin Gelişmesi için Eğitim Kurumları ve Yetkililerin Üzerine Düşen Görevler

  Bilgilerin yapay ortamlarda öğretilmesinden ziyade doğal ortamlarda, uygulamaya yönelik ve günlük yaşamda kullanılabilir şekle dönüştürülmelidir.

  Okullarda arzu edilen çevre eğitiminin etkin bir şekilde verilebilmesi için her şeyden önce bu okullarda çalışan öğretmenlerin çevre bilincine sahip olması gerekir. Bundan dolayı bu okullarda çalışan diğer personelin de hizmet içi eğitimle veya seminerlerle çevre bilinçlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, öğrenmeyen bir kişi başkasına da öğretemez başka bir deyişle çiftçi bilmediği, tanımadığı bir ürünü tarlasına veya bahçesine ekmez.

  Araştırma yapılan okullarda çevre eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar yeterli değildir. Çevre eğitimi, okulların eğitim programlarında en azından uygulamada öncelikler arasında yer almadığı bizzat tarafımdan gözlenmiştir. Çok az okulda bitki ve hayvan yetiştirmesi çalışmaları vardır. Bunların dışında günü birlik geziler düzenleyen okullar vardır. Fakat bu gezilerin birinci amacı doğayı tanıtma veya doğada yaşantılar kazandırma yerine piknik yapmaya yöneliktir.

  Gelecekte çocukların bitki ve hayvanlara karşı olumsuz tutum geliştirmelerini ve diğer canlılara karşı acımasızca davranmalarını ve hayvanlardan tiksinti duymalarını önlemek için, hayvanları kötü birer varlık olarak gösteren, devamlı insanlara zarar veren yaratıklar olarak sunan masal ve hikâyelerin anlatılmasına son verilmeli ve aynı zamanda ormanların da kesilmeye ve kullanılmaya mahkûm birer ham madde olduklarını çocukların beynine yerleştiren şarkılardan ve şiirlerden vazgeçilmelidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi