Toplumda Görülen iletişim Sorunlarına Örnekler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Toplumda Görülen iletişim Sorunlarına Örnekler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: toplumda görülen iletişim sorunlarına örnekler nelerdir

  Bizim ilk belirteceğimiz husus, iletişimin yeni bir olay olmadığıdır. İletişim son dönemlerin ürünü olmadığı gibi bağlı olduğu toplumsal yasa ve koşulların dışında tek başına, tek başına öncesi sonrası yokmuş gibi ele alınamaz. Konunun toplum yaşamına geçiş aşamasına kadar geriye götürülebilme özelliği bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, iletişimin toplumsal bir eylem olma özelliği ortaya çıkmaktadır. İletişim, toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her aşama ve durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir.
  Bu durumda tartışmaya toplumun kendisiyle başlanması, toplum ve buna bağlı olarak iletişimin gelişme koşullarının ele alınması gerekmektedir. Böylece iletişimi de günümüz koşullarına, günümüzdeki görünümüne açıklamak yerine olayı tarih içerisinde izlemek ve konuyu temelinden bir açıklamaya kavuşturmak mümkün olabilecektir.
  Temel varsayım, toplumun mutlak, önceden verili, otomatik olarak gerçekleşen, doğadan gelen bir örgütlenme biçimi olmadığıdır. Tam tersine toplum yaşamı, yahut toplumsal örgütleniş biçimi önündeki sorunları aşabilmek için insanın sonradan geliştirdiği bir çözüm biçimi olarak karşımıza çıkmıştır. Başka bir ifadeyle toplum yaşamı, insanlığın gelişiminin bir aşamasıdır.
  Toplum yaşamının insanlığın başlangıcına kadar geriye uzaması, bu örgütleniş biçiminin mutlak ve verili olduğu izlenimini doğurmaktadır. Söz konusu örgütleniş biçiminin tarihin başlangıcından beri görülmesi onun otomatik olarak gerçekleşen mutlak bir olay olduğunu göstermediği gibi, tersine insanların ilk ilişkilerinde önlerine çıkan sorunlarını kendi başlarına çözemedikleri ve çözümü toplum yaşamına geçmekte buldukları anlamına gelmektedir.
  İnsan başlangıçta kendi yaşamını sürdürmek, korunmak, beslenmek gibi sorunlarını çözmek için doğa ile ilişki içindedir. Bu ilk temel sorunlar önünde insan, doğrudan ve anında ilişkilerle, kendiliğinden gerçekleşecek, bir çözüme sahip değildir. Bu durumda doğa ile zorunlu ve kesintisiz bir ilişkiye geçilmesi söz konusu olmaktadır. Ancak insanın, doğa olan ilişkisinde gerekli ve yeterli donanıma sahip olmaması sorunlarla karşılaşmasına yol açacaktır.
  İnsan, doğal donanım açısından belki de canlıların en zayıf olanıdır. Bu yüzden de doğayla tam bir uyumu söz konusu değildir. Hayvanların doğa ile ilişkilerinde kendiliğinden ve anında çözüm bulmaları, onların kendi doğal yapılarıyla doğa yasaları arasındaki uyumdan kaynaklanmaktadır. Böylece hayvanlar, doğuştan gelen donanımları sayesinde doğayla uyum içerisinde bir ilişki kurabilmektedir. 3. 3
  Ziyaretçi
  çevre sorunları ve ve genel diğer sorunlar vardır. 4. 4
  Ziyaretçi
  İletişim, en az iki insan arasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan bilgi alışverişidir diyebiliriz. İnsanlar gün içinde girdikleri her ortamda mutlaka birileriyle iletişim içerisine girerler. Bu nedenle iletişim insanlar için kaçınılmaz bir olgudur.

  İletişim olgusu ilk önce insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaları için ortaya çıkmıştır zamanla ise iletişim insan hayatını geniş bir alanına hatta tamamına yayılmıştır. Ancak iletişimin varlığı beraberinde iletişim çatışmalarını da beraberinde getirmiştir.

  İnsanlar toplum içinde çatıştıkları için iletişimde de problemler yaşanmaya başlamıştır. İnsanların birbirlerini dinlememesi, birbirlerine konuşma fırsatı vermemesi ya da birbirlerini yanlış anlamaları iletişim çatışmalarının en temel nedenleridir.

  İnsanlar birbirlerini anlayamadıkları ya da yanlış anladıkları zaman insanlar arasında ve dolayısıyla toplumda iletişim çatışmaları ortaya çıkmaktadır. Bu da insanların birbirlerini anlamlı ve doğru bir şekilde anlamalarını engellemektedir.

+ Yorum Gönder
toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma,  toplumda gorulen iletisim catismalarina ornekler,  toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler,  iletişim sorunu örnekleri,  toplumda görülen iletişim çatışmaları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi