Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

 2. 2
  seher
  Özel Üye

  Cevap: Anayasa
  • Devletin yönetim biçimini gösterir.
  • Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir.
  • Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir.
  • Devletin temel kanunudur.
  • Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.
  • 20 ocak 1921'de TBMM'si ilk anayasasını kabul etti.
  • Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.
  Türk Medeni Kanunu
  • Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur.
  • Cumhuriyetten önce medeni kanun yoktu.
  • İsviçre medeni kanunu örnek alındı.
  • TBMM 4 ekim 1926'da medeni kanunu kabul etti. Bu kanuna göre:
  • Resmi nikah ve tek eşle evlilik getirildi.
  • Evlenme,boşanma ve mirasta kadın erkek eşitliği getirildi.
  Milli EğitimKadın Hakları
  • Eğitimin amacı cehaleti ortadan kaldırmaktır.
  • Atatürk,eğitimin çağdaş olmasını istemiştir.
  • Anayasamıza göre,kuz ve erkek öğrenciler için ilköğretim zorunludur.
  • Okullarda karma eğitim yapılır.
  • Atatürk'e göre"kadınlarını eğitmeyen toplum yükselemez.
  • Çağımız bilgi çağıdır.
  Öğretim Birliği
  • Osmanlı devleti zamanında medrese ve okul diye iki ayrı eğitim kurumu vardı.
  • TBMM 3 mart 1924'te öğretim birliği kanununu kabul etti.
  • Bu kanuna göre;
  • Tüm okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı.
  • Medreseler kapatıldı.
  • Eğitim sistemimiz laikleştirildi.
  Yeni Harflerin Kabulü
  • Cumhuriyetten önce Arap harfleri kullanılıyordu.
  • Okuma yazma öğrenmek çok zor oluyordu.
  • Türk dilinin yapısına uygun ve öğrenmesi kolay olan Latin harfleri hazırlandı.
  • 1 kasım 1928'de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti.
  • Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak için, Atatürk Türk dil kurumunu kurdurttu.
  Toplumsal Alanda İnkılaplar
  • Kıyafette yenilik.
  • Takvim,saat ve ölçülerde yenilikler.
  • Soyadı kanunu(1934).
  • Türk kadınına verilen haklar.
  Kadın Hakları
  • İlk Türk devletlerinde kadın ve erkekler eşitti.
  • Osmanlı devletinde kadınlar bir çok haklarını kaybetti.
  • Medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlandı.
  • Kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi
  Ekonomik Alanda
  • 1923'te İzmir'de iktisat kongresi toplandı.
  • Aşar vergisi kaldırıldı.
  • 1926'da kabotaj kaldırıldı.
  • Bankacılık geliştirildi.
  • Kooperatifçilik ve makineleşme gelişti.
  • Kapitülasyonlar kaldırıldı.
  • Fabrikalar kuruldu.
  • MTA kuruldu.
  Milli Güç Unsurları
  • Siyasi güç
  • Ekonomik güç
  • Askeri güç
  • Sosyo kültürel güç
  Eğitim Alanında
  • Öğretim birliği sağlandı.
  • Öğretim yaygınlaştırıldı.
  • Yeni Türk harfleri kabul edildi.
  • Karma eğitim kabul edildi.
  • Kızların okula gitmesi sağlandı. 3. 3
  seher
  Özel Üye
  Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler

  Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924
  Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922
  Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923

  Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

  Mecellenin kaldırılması 1924 - 1937
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi , 1924 - 1937

  Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri

  Çiftçinin özendirilmesi
  Aşar vergisinin kaldırılması
  Örnek çiftlikler inşa edilmesi
  Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
  1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

  Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler

  Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
  Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
  Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması, 30 Kasım 1925
  Soyadı kanunu ,21 Haziran 1934
  Lakap ve unvanların kaldırılması, 26 Kasım 1934
  Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931

  Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri

  Öğretimin Birleştirilmesi ,3 mart 1924
  Yeni Türk harflarinin kabulü ,1 Kasım 1928
  Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
  Güzel sanatlarda yenilikler+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi