Değişme değiştirme bir toplumdaki kuralların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Değişme değiştirme bir toplumdaki kuralların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Değişme değiştirme bir toplumdaki kuralların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: değişme değiştirme bir toplumdaki kuralların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi


  değişme değiştirme bir toplumdaki kuralların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi

  İlk toplumlarda bireylerin mülkiyet kavramı gelişmemişti. Bireylik bilinci oluşmamıştı.Devlet kurma aşamasına gelemeyen toplulukların en belirgin özelliği “insan birey olarak gerçek yerini henüz bulamamıştır. Devletin belirmesindeki ilk toplumsal öge bilinçlenme aile kavramının ortaya çıkmasıyla başladı.en güçlü ailenin reisi gittikçe zenginleşti ve aile ve mülkiyet kavramı gelişti.mülkiyeti çok olan reislere herkes itaat etti ve böylece devlet oluştu.
  Kültür: Bir insan topluluğunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiği maddi manevi bütün değerlerin toplamıdır. Ekonomi bilim sanat din vs.her türlü değer kültürdür.
  Medeniyet –Uygarlık: Eğer kültür yerleşik düzene geçerek kentleşmiş topluluklar tarafından üretiliyorsa ve belli toplulukların bu tür kültürler arasında büyük benzerlikler varsa o takdirde uygarlık söz konusudur.
  Bir devletin en önemli işlevi: devlet kendisine güvenen insanları ancak hukuk kuralları koyarak yönetebilir.hukuk kuralları devletin üstün gücünü gösteren en önemli kanıtıdır.
  İlk anayasa İngiliz kolonisi olan kuzey amerikadan geldi İngiliz kralına karşı ayaklandılar ve ilk yazılı anayasayı yazdılar 18.yüzyılın sonlarında yazıldı ve insanlığın yazılı en eski anayasası oldu.ve ilk ihtilal olmuş oldu.
  İhtilal: mevcut siyasi düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması demektir.
  Bu ihtilal ile ortadan kalkan düzenin boşluğunu yeni esaslara dayanarak bir devlet kurdular işte bu ikinci aşamaya devrim veya inkılap denir. İnkılap toplumdaki düzenin kısa sürede ve belli bir zorlama ile değiştirilerek, yerine yeni bir sosyal yapının kurulması demektir. Devrim devrilmişin yerine konan demektir. Fransada 1879 yılındaki ihtilalle krallık ve soyluluk kalktı ve laiklik ilkesi devlete temel oldu. Din ve ahlak devrim dışı kalmak zorundadır zorlanamaz. Evrim (Evolution) toplumsal kurumların kendiliğinden hissedilmeden ve zamanın koşullarına uyarak değişmesidir. Devrim (Revolution) ise öyle değildir.darbeler devrim değildir.eski düzene yeni kadrolarla gidilmesidir. George Kohler bugünkü Avrupa birliği düşüncesinin Amerikan ve Fransız devrimlerinin ortak düşüncesinden ortaya çıktığını söyler.
  Fransız düşünürleri aydınlanma çağına katkısı oldu/ Türk inkılabında egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi birlikte yürütülmüştür./türk inkılabı bağımsızlık için mücadele verilmesinden dolayı Fransız inkılabından farklıdır/ değişme, değiştirme bir toplumdaki kurumların kısa zamanda ve zorla değiştirilmesi inkılaptır./tarihte bilinen ilk devlet Sümerlerdir./ Toplumun yapısının köklü ve hızlı bir biçimde değiştirilmesi inkılap niteliği taşır./ilk çağ uygarlıklarından Mısırda hükümdarlar kendini tanrı olarak gösterirlerdi./ bazı toplumlarda devlet yapısının çeşitli alanlarda işlerliğini yitirmesi sonucu düzeltmelere gidilir buna reform denir./koydukları hukuk kurallarını egemen olduğu bugünkü Avrupa ve kuzey Afrika ülkelerinin çoğunu kapsayan çok büyük alanda uygulayabilen devlet Roma imparatorluğudur.Batıda ortaçağın sonlarına doğru bir uyanış başlamış ve bu uyanış sonucu aydınlanma çağı açılmıştı.bu uyanışın nedenleri- kapalı ve içine dönük ekonomik yaşamın kırılması-ilkçağın büyük düşünürlerinin yapıtlarının yeniden değerlendirilmesi –aklın giderek özgürleşmesi- coğrafi keşiflerin etkisidir./ bütün yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu yolundaki görüşlerin belirlenmeye başladığı dönem aydınlanma çağıdır./ Avrupa kıtasını derinden etkileyen ve bütün 19.yüzyılda getirdiği yenilikler Avrupa toplumları tarafından benimsenen devrim Fransız devrimidir.
  Türk devriminin sosyolojik ve hukuksal açıdan tarihte eşi görülmemiş bir devrim olmasının nedeni diğer devrimlerde görülen özelliklerin ulusal kalıba dökülüp kendine özgü bir model oluşturmasıdır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi