Öykü türünde yazılmış metinler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öykü türünde yazılmış metinler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: öykü türünde yazılmış kısa metinler

  İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.

  *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.

  *Ana olay etrafında olaycıklar vardır.

  *Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.

  *Zaman olarak geri dönüşler olur.

  Romanlar çeşitli türlere ayrılır;

  - Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.

  - Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.

  - Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.

  - Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.

  - Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.

  - Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır.
  HİKAYE

  Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa sanat eserleridir.

  *Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur.

  *Şahıs kadrosu romana göre dardır.

  *Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.

  *İki tür hikaye görülür;

  a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.

  b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır


  MASAL

  Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.

  *Olaylar hayal ürünüdür.

  *Yer ve zaman belli değildir.

  *Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.

  *İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.

  *iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

  *Eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir.

  *Olaylar miş'li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.


  MAKALE

  Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.

  *Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.

  *Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.

  *Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.

  *Her konuda makale yazılabilir.

  *Gazete ve dergilerde yayımlanır 3. 3
  Ziyaretçi
  yaa çok güzel olmuş sağol :D+ Yorum Gönder
öykü türünde yazılmış metin,  öykü türünde yazılmış bir metin,  öykü türünde yazılmış metin örnekleri,  öykü türünde yazılmış metinler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi