İmamın görevi nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İmamın görevi nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İmamın görevi nelerdir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: imamın görevi nelerdir

  Camilerdeki imamların görevi nedir


  İmam:
  Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde tekil, beş yerde de çoğul olarak geçen "imam" kavramı önder, reis numune, işaret, misal ve rehber anlamlarına gelir. Din ıstıhalında İmam devlet reisi anlamına da kullanılmıştır. İslamın ilk yıllarında imamlık ve hatiplik hizmetini bizzat Hz. Muhammed'in kendisi yürütmüştür. Günümüzde diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilere atanan imamlar, camide nizamı muhafaza etmek, 5 vakit namaz kıldırmak, ayrıca Cuma ve bayram namazlarını kıldırarak hutbe okumakla mükelleflerdir.

  Hatip:
  Bir şahsa veya bir topluluğa hitap eden kişidir. Söz söyleyen kişiye "Hatip", söylenen söze de "Hitabe", "Söylev" denmektedir. Din gibi, hükümleri ilahı mefhumlara dayanan bir konuda söz sahibi olmak, halkı aydınlatmak, inandırmak, onların imanlarını takviye ederek vicdanlarını yıkamak kolay bir iş olmadığı için, din eğitimcilerinin yetişkin bir hatip olmaları gerekir. Osmanlılar zamanında Cuma Hatiplerinin, cami imamlarından ayrı, hususi bir mevkii vardı. Cuma namazları daima hatipler tarafından kıldırılırdı. Günümüzde, camilerde namaz kıldıran ve hutbe okuyan kişilere: "İmam-Hatip" denilmektedir.

  Müezzin:
  Camilerde ezan okuyan, namaz vakitlerini bildiren kişiye verilen isimdir. Müezzinlik, dini faaliyetlerin en önemli, en hassas ve en manevi olanları arasında yer almaktadır. Müezzinlik müessesesinin bizzat kurucusu Hz. Peygamber (s.a.v.) dir. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Müezzin sesinin gür ve güzel olması,ezanı ayakta ve yüksekçe bir yere çıkıp makam ve usulüne uygun okuması önemlidir.

  Kayyım:
  Kayyım tabiri, belli işleri nefsinde toparlayan bir kimse için kullanıldığı gibi caminin temizlik işlerini yapan hademesine de bu ad verilmektedir. Günümüzde kayyım tabiri müezzin sözcüğü ile birlikte kullanılmaktadır. Camilerin bakım, temizlik, korunması ve ibadet sırasında her türlü müezzinlik görevinin yerine getirilmesinde Müezzin-Kayımlar Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilmişlerdir. Müezzin kayımlar camide imamın yardımcısı olup, imam olmadığı zaman da imamet görevini üstlenirler.

  Vaiz:
  Vaazları sunan kişilere denir. Bir program dahilinde haftanın muhtelif günlerinde vaaz eden ve vaaz kürsüsünü kullanan vaizler vardır.

  Cemaat:
  Cami; yaygın din eğitiminde mekan, cami görevlileri bilgi veren elemanlar, cemaat ise bu eğitime tabi topluluktur. Günün beli namaz saatlerinde veya haftanın, yılın belli günlerinde (Cuma ve dini bayram günlerinde) camilerde toplanan bu topluluğa cemaat adı verilir. 3. 3
  Gizliyara
  Frmacil.com
  Camilerde cemaate namaz kıldıran ve vaaz veren kişilere imam denir. İmam Sözlükte "kendine uyulan, önder, halife, ordu komutanı, delil" gibi anlamlara gelir.dinî bir kavram olarak ise, devlet başkanı, bir ekolün veya hareketin önderi, cemaate namaz kıldıran kimse demektir İmâmet de, imamlık yapmak demektir.

  İmâm olacak kimsenin Müslüman, akıllı, buluğ çağına erişmiş ve erkek olması, ayrıca namaz sıhhatli olacak kadar ezbere Kur'ân bilmesi, özürlü olmaması, namazın sıhhat şartlarından birisini yitirmiş olmaması gerekir Buluğ çağına erişmeyen mümeyyiz çocuk, kendi gibi çocuklara imamlık edebilir Aynı şekilde kadınlar, kadınlara imamlık edebilirler Ancak bu mekruhtur Özürlü olan kişi de, sıhhatli kimse bulunmadığında kendisi gibi özürlülere imamlık edebilir

  Fıkıh literatüründe imâm, devlet başkanı, halîfe anlamında kullanılmakta olup, cemaate namaz kıldıran imamdan ayrılması için imâmet-i kübrâ denilmiştir .

  Günümüzde imamlık ve müezzinlik bir meslek haline geldiğinden, camide namaz kıldırmak bunların görevleridir Ancak cami dışında veya görevlisi bulunmayan camilerde, namaz hükümlerini en iyi bilip Kur'ân'ı daha güzel okuyan, daha müttaki olan, yaşça büyük olan, ahlâken daha üstün olan imamlık için tercih edilir. 4. 4
  Ziyaretçi
  tesekur edrim faydalandim saolun

+ Yorum Gönder
imamın görevleri nelerdir,  imamın görevleri,  imamların görevleri,  imamın görevi,  imamın görevleri kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi