Camilerin dinimizdeki yeri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Camilerin dinimizdeki yeri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Camilerin dinimizdeki yeri nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: camilerin dinimiz açısından yeri

  Camiler, topluca ibadet ettiğimiz, namaz kıldığımız, Allah`ı zikrettiğimiz, dua ve niyazda bulunduğumuz Beytullah`ın şubesi kabul edilen müstesna yerlerdir. Mescitler İslam tarihi boyunca, insanlık için önemli hizmetler görmüştür. İslam dinini anlatma, öğretme ve dünyaya yayma hizmeti camiden başlamıştır. Yüce Allah, caminin önemini Kuran`da şöyle bildiriyor: “Allah`ın mescitlerini, ancak Allah`a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah`tan başkasından korkmayan kimseler imar eder [1] ” Sevgili Peygamberimiz (s) ise: “Kim Allah için bir mescit yaptırırsa, Allah da onun için cennette onun benzerini inşa eder [2] ” buyurmuştur.

  Bilindiği gibi camiler, dua ve ibadetlerin topluca Allah`a arz edildiği, gönüllerin yıkandığı, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı kutsal mekânlardır. Peygamber Efendimiz`in hicreti esnasında daha Medine`ye varmadan Kuba mescidini, Medine`ye ulaşınca da ilk iş olarak Mescid-i Nebevî`yi, bizzat çalışarak ve teşvik ederek inşa etmeleri dinimizde cami ve cemaate verilen önemi ortaya koymaktadır.

  Yüce Allah`ın engin rahmet ve bereketinin cemaat üzerine olduğunu unutmayalım. Meşru mazeretlerimiz dışında namazlarımızı cemaatle kılmaya özen gösterelim. Rasulullah (sav) Efendimiz bu hususta: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür [3] ” buyurmuştur. Zira camilerin zineti cemaattir. Camiler, Allah katında en sevimli mekânlardır. Camilere cemaat olmak, Yüce Yaratan`a misafir olmaktır. Unutmayalım ki bu mübarek mekânların maddi ve manevi bakımdan imar ve ihyası cemaatle olur.

  Camiler, bulundukları yörenin sosyal hizmetlerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan bir kandil gibidirler. Namaz için camiye gelen insanlar, orada birbirleriyle tanışırlar. Aralarında sevgi ve saygı bağları oluşturur, arkadaşlıklar ve dostluklar geliştirirler. Oluşturulan bu maddi ve manevi bağlar sayesinde hastaları ziyaret eder, muhtaçların dertlerine çare aralar. Namaz için camiye yönelen müminler, her türlü kötü duygu ve düşünceden arınırlar. Birbirlerinin sevinç ve kederini paylaşırlar. Amiri, memuru, işçisi, patronu, büyüğü, küçüğü yan yana omuz omuza durarak Allah`a secdeye kapanırlar, bir ve eşit olurlar

  Camiler, şifa ve huzur evlerimiz, gerçek mutluluğu bulabildiğimiz manevi sığınaklardır. Mescitler edep, terbiye, ilim ve irfan ocağıdır, İrşat kaynağı ve birlik mekânıdır. Bu sebeple camilerle aramızdaki bağları sıcak tutalım. Çocuklarımızı da camilere alıştıralım. Onların temiz kalplerine din, iman, Kur’ân ve peygamber sevgisini yerleştirelim. Müminlerden uzak kalan camiler matem havasına bürünürler, Allah`ın mescitlerini mahzun bırakmayalım. Bunalan, sıkılan, umutsuzluğa kapılan gönüllerimizin, ruhlarımızın, camilerin manevi havasıyla bir dinamizm ve canlılık kazanacağını unutmayalım. Dünyanın aldatıcı, bitmez tükenmez emellerine oralarda kazanılan ruhla dur denilebileceğini bilelim. Hutbemi bir ayet-i Kerime`nin mealiyle bitiriyorum, Yüce rabbimiz buyuruyor ki:“Şüphesiz mescitler Allah`ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin [4] ”
  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Tevbe Suresi/ 18.
  [2] Müslim, Mesâcid, 533.
  [3] Müslim, Mesacid,+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi