Dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki konumu

  1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

  * Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

  * Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir.

  Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir:

  A. Yapı Bakımından Dünya Dilleri

  1. Tek heceli diller:

  * Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
  * Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır. * Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.
  * Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.

  2. Eklemeli (Bitişken) Diller:

  * Bu dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.
  * Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir.
  * Bu dile en güzel örnek Türkçedir. Ayrıca Altay dilleri, (Moğolca, Mançu-Tunguz) küçük ayrımlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyetçe) ile bazı Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer.

  3. Çekimli (Bükümlü) Diller:

  * Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir.
  * Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.
  * Hint- Avrupa dilleri (Almanca, Farsça, Fransızca, Hintçe) ile Arapça çekimli dil grubuna girer.

  B. Köken Bakımından Dünya Dilleri

  1. Hint – Avrupa Dilleri Ailesi
  a. Asya Kolu: Hintçe, Farsça, Ermenice
  b. Avrupa kolu:
  * Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemekçe (Hollanda’da ve Belçika’nın bir kısmında kullanılan dil).
  * Romen Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca
  * İslav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe (Lehistan bölgesinde kullanılan dil).
  2. Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akatça, Arapça, İbranice

  3. Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve Güney Afrika’da yaşayan Bantuların dilleri bu gruba girer.

  4. Çin Dilleri Ailesi: Çince ve Tibetçe bu ailedendir.

  5. Ural- Altay Dilleri Ailesi:
  a. Ural Kolu: Fince, Macarca, Estonca
  b. Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca

  “ Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Köken bakımından ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. “ 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında kısa bilgi

  Yeryüzündeki dillerde ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından bazı benzerlik ve yakınlıklar görülür. Bunlara dil akrabalığı (ailesi) denir. Dünya dilleri yapı ve köken bakımından olmak üzere iki bölümde incelenir. Yapı bakımından tek heceli diller, eklemeli (bitişken) diller ve çekimli (bükümlü) diller olmak üzere üçe ayrılır.

  Köken bakımından Hint-Avrupa dilleri, Hami-Sami dilleri, Bantu dilleri ve Çin-Tibet dilleri ile Ural-Altay dilleri olmak üzere beşe ayrılır. Bunlardan Hint Avrupa dilleri Hint kolu ve Avrupa kolu olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır. Türkçe yapı bakımından eklemeli; köken bakımından Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna girer.

  Türk dili başlangıçtan günümüze gelinceye dek birtakım aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalar şöyle sıralanabilir: Altay çağı, En eski Türkçe çağı, İlk Türkçe çağı, Eski Türkçe çağı, Orta Türkçe çağı, Yeni Türkçe çağı ve Modern Türkçe+ Yorum Gönder
dillerin sınıflandırılmasi ve turkcenindunys dilleri arasindski yeri,  türkçenin yapı ve köken bakımından dünya dilleri arasındaki yeri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi