Geçmişten günümüze vakıflar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Geçmişten günümüze vakıflar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: geçmişten günümüze vakıflar nelerdir
  Vakıf kültürünün temeli

  İslam’da mülkün hakiki sahibi Allah (celle celaluhu) insanlar ise sadece birer emanetçidirler. Belli bir süre imtihan edilmek için dünyaya gönderilen insan bütün davranışlarından sorumludur.

  Malımızı nasıl kazandığımız ve nerede harcadığımız elbette sorgulanacaktır. Helal yollardan kazanılmayan ve yerinde kullanılmayan para kişinin başına dert olabilmektedir.

  Ayrıca mal varlığımızı insanların hayrına kullanmak manevi mertebemizi yükseltir. İnsanların en hayırlıları insanlara faydalı olanlardır. Bu anlayış vakıf kültürünün doğmasına zemin hazırlamıştır. Geçmişte insanlarımız vakıflar kurarak hayırda yarışmışlardır.

  Vakıflar özde dayanışma ve yardımlaşma temeline dayanır. İslam kültürünün ve medeniyetinin geçmişten bugüne aktarılmasında vakıfların ifa ettiği görev çok büyüktür. Selçukludan Osmanlı’ya Osmanlı’dan günümüze kadar vakıflar çok mühim işlere imza atmışlardır.

  Şahısların yapamadığı işleri vakıflar gerçekleştirmiştir. Onun içindir ki vakıflar kültür ve medeniyet tarihimiz içerisinde çok ciddi roller oynamıştır.

  Osmanlı’nın vakıf anlayışı

  Osmanlı devleti çok zengin bir vakıf medeniyeti kurmuştur. Bu kurumların uzun ömürlü olması için onlara kalıcı gelir kaynakları sağlanmıştır. Vakıflar devletin tekelinde olmaktan kurtarılmış bu hizmetlerin manevî boyutu hakkıyla anlatılarak şahısların vakıflara sahip çıkması sağlanmıştır. Durumu iyi olanlar vakıflara maddî yardımlarda bulunmuşlardır. Durumu iyi olmayanlar ise bizzat hizmet ederek bu hayır yarışına destek olmuşlardır.

  Vakıflar sadece yardım amaçlı kurulmuş teşkilatlar değildir. Selçuklulardan günümüze kadar akla gelebilecek hemen her alanda bir vakıf kurulmuştur. Hangi alanda bir eksiklik ve boşluk görülmüşse onunla ilgili bir vakıf teşkilatı oluşturulmuştur. İnsanların dışında hayvanları ve çevreyi koruma amaçlı çok sayıda vakfın varlığından bahsedilmektedir.

  Bizler hasta ve garip leyleklerin bakım ve tedavisi için bile vakıf kuran bir milletin evlatlarıyız. Bu millet bayram günlerinde top atılarak halkın sevindirilmesini düşünmüş alışveriş edenlerin aldatılmasını önlemeyi kendine vazife saymıştır.

  Yoksul genç kızlara çeyiz verilmesi bunların düğünlerinin yapılması bile hesaba katılmıştır. Cezaevlerindeki mahkûmların ihtiyaçlarının karşılanması ziraatın geliştirilmesi borç yüzünden hapse girenlerin borçlarının ödenmesi bir mesele olarak görülmüş ilgili vakıflar kurularak gerekli önlemler alınmıştır.

  Hatta neredeyse her mahallede bir vakıf kurarak halkın ihtiyaçları karşılanmıştır. Çocukların açık havada gezdirilmesi Van gölünde gemi işletilmesi kimsesiz fakirlerin cenazelerinin kaldırılması mektep çocuklarına yardım edilmesi gibi alanlarda da vakıf kuran Osmanlı bu hayır müesseseleri sayesinde uzun ömürlü olmuştur. Böylece halk devletine güvenmiş sevgi beslemiştir.

  Günümüzde vakıflar

  Bugün vakıf medeniyeti o görkemli günlerinden çok uzaktır. Onun içindir ki aradığımız huzuru bulamıyoruz. Zira insana huzur veren şey başkalarına faydalı olmak ve onların hayır duasını kazanmaktır.

  Zamanımızda kurulan derneklerin ve vakıfların önemli bir kısmı tabela vakfı olmaktan öteye gidemiyor. Çünkü bir kısmının teşkilat yapısı çok zayıftır; bir kısmı kişilerin tekelindedir ve zaman içerisinde adeta birer ticari kurum haline gelen vakıflar asıl gayesinden çok uzaklaşmıştır.

  Eğer o eski vakıf medeniyeti bugün de varlığını sürdürebilseydi aç ve mağdur insan ve hayvan kalmazdı. Günümüzde satıcılar müşterilerini aldatıyorsa; fakirlerin boynu bayramlarda bükülüyorsa; evlenme çağına gelmiş kızlarımız ve erkeklerimiz evlenemiyorsa; insanlar borç yüzünden hapse veya mezara giriyorsa; garibanlar hastanelerde rehin kalıyorsa; bazıları çöplerden rızkını arıyorsa; kimsesiz ölüler ortada kalıyorsa; işkence sıradanlaşmışsa çevre tahrip ediliyorsa; büyüğe saygı küçüğe sevgi kalmamışsa; bencillik hayatı kasıp kavuruyorsa bunlarla ilgili vakıfların olmayışı yüzündendir.

  Geçmişte vakıflar halka hizmet ederek devlete büyük destek sağlıyorlardı. Emin olabiliriz ki vakıflar ihya edilirse pek çok sosyal mesele kendiliğinden çözülecektir. Halk devlet dayanışması güzellikleri beraberinde getirecektir. Huzur ancak böyle sağlanır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi