Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıkla

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıkla ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıkla

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıkla

  Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle

  Toprağın Yeryüzü için Önemi

  toprak geçmiş tarihlerimizdede büyük önem ve yarar sağlamıştır

  Toprak Nedir?
  Toprak, kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır
  Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar
  Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir
  Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler
  Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir


  Toprağın Yeryüzü İçin Önemi

  Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır
  Toprak insanların yaşamında çok önemlidir Besinlerimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlaılarb için önamlidi Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar
  İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlarYani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir
  Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olurToprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır

  1- Toprağın Tarımsal Önemi
  Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştırİnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedirİlk ıslah işlemi ise teraslamadır Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır

  2- Toprağın Endüstriyel Önemi
  Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.

  3- Toprağın Ekonomik Önemi
  Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır.

  4- Toprağın Ulusal Önemi
  Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır. 3. 3
  Ziyaretçi
  tşk ödevlerde çok yardımcı oldu 4. 4
  Ziyaretçi
  performans mdevi yaptım sağol

 5. 5
  Ziyaretçi
  Çok yardımcı oldu ellerinizle sağlık

+ Yorum Gönder
üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar,  üretimde ve yönetimde ,  topragin oneminitarihten orneklerle acikla,  üretimde ve yönetimde toprağın önemi tarihten örnekler#spf=1,  üretimde ve yönetimde toprağın önemini örnek vererek açıklayınız
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi