Müdür yetkili öğretmenlerin yapması gerekenler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Müdür yetkili öğretmenlerin yapması gerekenler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Müdür yetkili öğretmenlerin yapması gerekenler

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: müdür yetkili öğretmenlerin yapması gerekenler hakkında bilgi

  • Müdür yetkili öğretmenin yıllık çalışma programı olmalıdır.
  • Müdür yetkili öğretmen bu görevi kendine verilmiş ek bir görev olarak değil kendisini geliştirmesine yönelik
  bir fırsat olarak görmelidMüdür yetkili öğretmenler görev yerlerinde özellikle bayrağımızın korunması/saklanması, Atatürk büstü/köşesi
  ve genel temizlik, düzen, bakım, koruma hizmetlerini dikkatle yerine getirmelidirler.
  • Müdür yetkili öğretmenler özellikle okulu terk etmeden önce okulun tüm bölümlerini kontrol etmelidir.
  • En yakın emniyet birimine yazılmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul güvenliğinin sağlanması ile
  ilgili altı ayda bir yazı yazılmalıdır.
  • Okulda yapılacak her türlü tadilat ve proje değişikliğinin valilik onayı ile yapılabileceği unutulmamalı ve
  yapılması planlanan değişiklikler için gerekli izinler zamanında alınmalıdır.
  • Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almalıdır.
  • Müdür yetkili öğretmenler okulda yapılan eski uygulamaları incelemelidir. Ancak, bir uygulamanın önceden
  yapılmış olması onun doğru olduğunu göstermeyebilir. Okulda yapılacak her türlü iş ve işlem için öncelikle
  ilgili mevzuata başvurulmalıdır. Özellikle MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin her müdür yetkili
  öğretmenin elinin altında olması gerekmektedir. Güncel bilgiler için MEB mevzuat bankası sürekli takip
  edilmelidir.
  • Müdür yetkili öğretmenler bu göreve ilişkin Kaymakamlık/Valilik “Olur”larının bir örneğini personel özlük dosyasına
  muhakkak koymalıdırlar. Ayrıca bu görevlendirmenin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü
  tarafından İLSİS kayıtlarına işlenip işlenmediğini kontrol etmelidirler (Kitabın MEBBİS bölümüne bakınız). Bu
  durum yukarıda belirtilen okul müdürlüğüne başvuru esnasında geçmişe dönük bilgilerin kaybolmasını engelleyecektir.
  • Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak
  mesleki çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri
  yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Mesleki çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan
  öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül
  ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce
  saklanmalıdır. Müdür yetkili öğretmenler okulda görev yapan öğretmenler için bu konuda gerekli
  kayıtları tutmalıdır.
  • Müdür yetkili öğretmen okulların açık olduğu dönemde izin kullanırsa başka bir öğretmene vekâlet bırakması
  gerekmektedir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne resmî yazı ile bildirilmelidir.
  • Müdür yetkili öğretmen çalıştığı okulda erişim ve devam sorunu var ise, diğer paydaşlarla 222 sayılı İlköğretim
  ve Eğitim Kanunu’nun 52 ve 53. maddeleri gereğini yerine getirmelidir.
  • Müdür yetkili öğretmen bölge eğitim müfettişleri, il/ilçe eğitim yöneticileri ile işbirliği ve iletişim içerisinde
  olmalıdır. Bir önceki eğitim öğretim yılına ait teftiş tebliğini okumalı ve tebliğde belirtilen öneriler doğrultusunda
  gerekli önlemleri almalıdır.+ Yorum Gönder
müdür yetkili öğretmenlerin yapması gerekenler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi