Stajyer öğretmenin yapması gerekenler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Stajyer öğretmenin yapması gerekenler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Stajyer öğretmenin yapması gerekenler

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: stajyer öğretmenin yapması gerekenler

  stajyer öğretmenin yapması gerekenler

  AMAÇ:

  MADDE 1: Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ikinci kademe, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görevli stajyer öğretmenlerin bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaşmasını sağlamak ve öğretmenliğe geçirilmesi ile ilgili işlemleri düzenlemek amaç ile hazırlanmıştır.  KAPSAM:

  MADDE 2: Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ikinci kademe, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarından görevli stajyer öğretmenlerin stajyerlik süreleri içinde yetiştirilmeleri ile ilgili stajyerliklerinin kaldırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.  DAYANAK:

  MADDE 3: Bu yönetmelik 1702, 652, 1739 ve 2287 sayılı kanunlara göre hazırlanmıştır.  STAJYER ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMESİ

  MADDE 6: Milli Eğitim Müdürlüklerince her il merkezinde veya imkanı olan ilçe merkezinde stajyer öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için asil öğretmen kadrosu, eğitim araç ve gereçleri ile diğer imkanları yönünden yeterli seviyede olmaları açısından ihtiyacı karşılayacak sayıda okul ayrılır.

  Stajyer öğretmenler, Bakanlıkça yetiştirme programının uygulanacağı okullara kura ile atanırlar, bunlardan stajyerlik süresi sonunda başarılı olanların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi kurumları, Temel Eğitim 2. kademe okulları, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerin tayin ve nakil yönetmeliği esaslarına göre görev yerleri belirlenir. Zorunlu hallerde yetiştirme programının uygulandığı okullara da stajyer öğretmen tayin edilemez.  YETİŞTİRME:

  MADDE 7: Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmelerinden okul müdürü ile rehber öğretmen sorumludur. Okulun bütün öğretmenleri stajyer öğretmenin yetiştirilmesinde Okul idaresi ve rehber öğretmenin en yakın yardımcısıdırlar.  MADDE 8: Rehber öğretmen, stajyer öğretmenin branşındaki öğretmenler arasındaki mesleki yetişkinlik, başarılı davranış durumları dikkate alınarak Okul müdürüne seçilir.  MADDE 9: Rehber öğretmene bir arada en fazla üç stajyer öğretmen yetiştirme görevi verilebilir.  YETİŞTİRME PROGRAMI:

  MADDE 10: Rehber öğretmen, zümre öğretmenlerinin ve okul idaresinin de görüşünü alarak bir yetiştirme programı hazırlanır. Bu program Okul müdürünün onayından sonra uygulanır.

  Yetiştirme programı okulun ve branşın özelliklerine göre şu unsurları kapsar:

  a-Dersin Yıllık planının hazırlanması  b-Günlük Ünite planının hazırlanması (ilgili okullarda)

  Örnek: Derslerin değerlendirilmesi.  MADDE 16: Örnek dersler; Okul müdürü, rehber öğretmen ve değerlendirmeye davet edilen öğretmen tarafından müştereken değerlendirilir. Bu değerlendirmede stajyer öğretmenin başarılı olup olmadığı düzenlenecek bir değerlendirme raporunda açıkça belirtilir.  MADDE 17: Yetiştirme programı sonunda rehber öğretmen stajyer öğretmenin katıldığı bütün faaliyetleri ve bunlardaki başarı durumunu belirten bir son değerlendirme raporu hazırlayacak okul müdürlüğüne verilir.

  Bu raporda:

  a-Örnek derslere davet edilen öğretmenin görüşlerine de yer verilir.

  b-Stajyer öğretmenin değerlendirmesi yetiştirme programının esaslarına göre yapılır. Milli Eğitim temel konumda amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim, öğretim bununla ilgili yönetim görevlerini yapıp yapmayacağına açıkça belirtilir.  MADDE 18: Son değerlendirme raporunda rehber öğretmen tarafından bağımsız görev yapacak yetişkinliğe erişmediği için okul müdürlüğüne stajyerliğinin kaldırılması tavsiyesinde bulunan stajyer öğretmenin stajyerlik süresinin bir yıl daha uzatılmasını valilik kanalıyla bakan- lığa teklif eder. Bu teklifte diğer tezkiye emirlerinin de gerekçeli kanaatleri de belirtilmelidir.

  Okul müdürü ile rehber öğretmenin, stajyer öğretmeni değerlendirmenin farklı olması durumunda diğer tezkiye emirlerinin gerekçeli kanaatleriyle ilgili belgeler değerlendirmek üzere Bakanlığa gönderilir.  STAJYERLİĞİN KALDIRILMASI:

  MADDE 19: Okul müdürü, her stajyer öğretmen için ayrı ayrı hazırlanan;

  a-Ara raporlarını

  b-Dönem sonu raporları

  c-Örnek dersler değerlendirme raporlarını

  d-Stajyer öğretmenin yıl içindeki örnek iş, konferans vb. çalışmalarını

  e-Öğretmenin sağlık raporunu dikkate alarak stajyerliğinin kaldırılmasına karar vermesi halinde stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılmasının uygun görüldüğü Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.  MADDE 20: Milli Eğitim Müdürü ile valinin, okul müdürünün kanaatine katılması halinde stajyerliğinin kaldırılması için valilikçe Bakanlığına teklifte bulunulur. Farklı bir değerlendirmenin ortaya çıkması durumunda konu Bakanlıkta değerlendirilir. Stajyerlikleri kaldırılan stajyer öğretmenin esas görevi yerlerinin belirlenmesi tayin ve nakil yönetmeliğini hükümlerine göre yapılır.  MADDE 21: İlk yıl yetiştirme programı sonunda stajyerliğinin kaldırılması uygun görülmeyen stajyer öğretmenler için ikinci yıl yeni bir yetiştirme programı hazırlanır ve uygulanır.  MADDE 22: İlk yıl yetiştirme programı sonunda stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılması hakkında sicil amiri tarafından bir üst sicil amirine yapılan teklifin üst sicil amirince üst sicil amirine uygun görülmesi halinde durum gerekçeli olarak Bakanlığa bildirilir. Bu gibi durumlarda ne gibi işlem yapılacağı hakkında Bakanlık karar verir.  MADDE 23: İlk yıl başarılı olmayan stajyer öğretmenler için düzenlenen ikinci yıl programının sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen kesin sonuçlar, stajyer öğretmenin iki yıllık stajyerlik süresinin bitiminde üç ay önce ilgili öğretim dairesinde bulunacak şekilde Bakan lığa gönderilir.

  (www.milliegitim.net)

  MADDE 24: İkinci yıl yetiştirme programı sonunda da başarı gösteremeyenlerin görevlerine usülune uygun şekilde son verilir.  MADDE 25: Stajyerlik süresi içinde Milli Eğitimin genel amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulundukları hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak tutumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tespit edilenlerin durumları gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça bu bilgiler hakkında gerekli işlemler yapılır.  MADDE 26: Stajyerlik süresi içinde sorunlu bir sebeple başka bir okula nakledilenlerle, asker dönüşü tayin edilen stajyer öğretmenlerin göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde stajyerlik süresi de göz önünde bulundurularak yeni bir yetiştirme programı hazırlanır. Bu gibilerin daha önce çalıştıkları okullardaki stajyerliğin kaldırılmasına ilişkin çalışmaları ve haklarında düzenlenen raporlar önceki okullardan istenir. Yetişme programının sonunda yapılan değerlendirme de bu raporda dikkate alınır.+ Yorum Gönder
anaokulunda stajyerin yapması gerekenler,  stajyer öğretmenin yapması gerekenler,  stajyer öğretmenlerin yapması gerekenler,  atanan staj ogretmenlerinin okulda yapmalari gerekenler,  okul öncesi stajyer öğrencinin görevleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi