İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları nelerdir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları nelerdir


  insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları

  Günümüzde İKY’nin üstlendiği pek çok işlev vardır. Bu işlevleri dört temel faaliyet alanı içinde gruplandırmak mümkündür. Şimdi tablo 1.2′de de topluca gördüğünüz bu alanları, yerine getirilen işlevleri ve ilgili oldukları konu başlıklarını kısaca inceleyelim.

  Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılması

  Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Bu nedenle İKY’nin öncelikli temel faaliyet alanı örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmaktır. Bu alanda İKY’nin yerine getirmesi gereken işlevler İK planlaması, iş analizi ve iş tasarımıdır. İK planlaması, istenen yer ve zamanda, istenen sayı ve nitelikte insan kaynağının hazır bulundurulmasını sağlar. İş analizi, örgütte yapılmakta olan işleri ayrıntılı olarak incelemek, tanımlamak, bu işleri yapacak kişilerde bulunması gereken nitelikleri saptamak, yeniden tasarlamak vb. amaçlarla işler hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına yardım eder. İşlerin yeniden tasarlanması ise, işlerin verimlilik ve kalite artışı ya da maliyetlerde azalma ve çalışanlar açısından da iş tatmini artışı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini mümkün kılar.

  İKY’nin örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmasıyla ilgili konuların başında stratejik İKY gelir. Çünkü İK bölümünün başarısı işletmenin amaçlarına ulaşmasıyla ölçülür. Bu, İKY ile ilgili olarak yapılacak her şeyin bu amacı gerçekleştirmeye dönük olması gerektiği anlamını taşır. Bu bağlamda İK yöneticileri, örgütün üst düzey planlarının hazırlanmasına, stratejilerin formüle edilmesine katılmalıdırlar. Ayrıca bunların uygulamaya geçirilebilmesi için uygun sistemleri ve prosedürleri tasarlamalı ve programları hazırlamalıdırlar. Bu nedenle stratejik İKY’nin uygulanması, İK yöneticisinin hem işletmenin stratejilerinin formülasyonunda, hem de bu stratejilerin personel bulma, seçme, eğitme, ücretlendirme, ödüllendirme gibi İK programları ve sistemleri yoluyla uygulanmasında bir stratejik ortak (partner) olarak kabul edildiği anlamını taşır.

  İnsan Kaynakların Elde Edilmesi

  Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları insan kaynaklarıdır. Bu nedenle işletme yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için İKY’nin bazı işlevleri yerine getirmesi gerekir. Daha önceden hazırlanan İK planları ve yapılan iş analizleri doğrultusunda yerine getirilen bu işlevler personel bulma, seçme ve işe yerleştirmedir.

  İKY öncelikle işletmenin uzun, orta ve kısa vadeli planları doğrultusunda nerede, ne zaman, kaç tane ve hangi niteliklerde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu tahmin eder. Daha sonra boş pozisyonları belirler, bunları analiz ederek tanımlar ve bu işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri saptar. Bu niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan bulunabileceğini araştırır. Bu adaylara ulaşır ve işletmeye başvurmalarını sağlayarak bir aday havuzu oluşturur. Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak istenen niteliklere sahip adayları seçer, işe yerleştirir, işe ve iş ortamına alıştırır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi