Bilinçli tüketici davranışlarına örnek veriniz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilinçli tüketici davranışlarına örnek veriniz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bilinçli tüketici davranışlarına örnek veriniz

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Bilinçli tüketici nasıl olunur,nasıl olmalıdır?

  1) Bir mal satın alırken gerçekten bu mala ihtiyacınız olup olmadığını düşününüz.
  2) Satın alacağınız malın fiyatının bütçenize uygun olup olmadığına bakınız.
  3) Malı teslim almadan sözleşmeyi imzalamayınız ve peşin ödemede bulunmayınız.
  4) Alacağınız malın sağlam ve ayıplı olup olmadığına dikkat ediniz.

  5) Taksitli olarak kapıdan ve kampanyalı mal satın alırken, hazırlanan sözleşme metnini imzalamadan önce mutlaka okuyunuz.

  6) Sözleşme kağıdında aşağıdaki bilgilerin bulunmasına dikkat ediniz.

  a) Satıcının adı, ünvanı ve adresi,

  b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih (Sözleşmeye geçmiş tarih atılması cayma hakkını ortadan kaldırdığından geçmiş tarih atılmadığından emin olunuz.)

  c) Satın alınan malın cinsi ve miktarı,

  d) Malın teslim tarihi, (malı teslim almadan tarih atmayınız)

  e) Malın peşin fiyatı, taksitli fiyatı ve faiz oranı

  alıntı 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  Bilinçli Tüketici Örnekleri


  Tüketici; kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için “pazarlama bileşenleri”ni satın alan yada satın alma kapasitesinde olan kişidir.

  Tüketici davranışları; tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin edebilmek için sahip oldukları değerleri (para, kredi, zaman, güç) kullanma kararlarıdır. Diğer bir deyişle, tüketicilerin hangi mal ve hizmetleri satın alacaklarına, kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alacaklarına ve satın alıp almayacaklarına ilişkin karar süreçleridir.

  İnsanı tüketici olarak harekete geçiren güdülerin neler olduğu bilinmelidir. Tüketici satın alma davranışına etki eden faktörler iki kısıma ayrılır:

  Dış faktörler (çevre faktörleri): Kişinin öğrenim durumu, mesleği, başarısı vb. gibi sosyal değişkenler ile piyasadaki mal ve hizmetler, bunların markaları ve fiyatları, reklamların yoğunluğu, tüketicinin gelir seviyesi vb. gibi ekonomik değişkenler olarak tanımlanabilirler.

  İç faktörler ( kişiye ait faktörler): Bireyin fizyolojik ve psikolojik kişiliğini oluşturan faktörler olarak değerlendirebiliriz.

  Ve aslında tüketici davranışları insanın çeşitli güdülerle gerçekleştirdiği hareketidir. Bu güdüler davranışın psikolojik nedenleridir:

  biyolojik ve sosyal güdüler

  asıl ve seçme güdüler

  rasyonel(ussal) ve duygusal satın alma güdüleri

  uyanık ve uyuklayan satın alma güdüleri

  Tamamen bu güdülere göre hareket eden tüketici, ekonomik kısıtları altında tüm alternatifleri değerlendirecek ve kendisine maksimum faydayı sağlayacak olanları seçecektir.

  Grayson ve Olsen’e göre rasyonel davranacak tüketici:

  Tüm alternatif mallardan haberdardır

  Sadece kendisine fayda sağlayacak mallarla ilgilenecektir

  Satın alma yerlerini akıllıca seçecektir

  En yüksek faydayı sağlayanı satın alacaktır

  Malın kalitesini ön planda tutacaktır.

  Bu tanımlamalardan hareketle rasyonel insan tanımının ütopik olduğu düşünülebilir. Mutlaka birey davranışlarında, birçok psikolojik ya da sosyo-psikolojik faktörler bulunduracaktır. Kendini gösterebilme, yarışma ve geçme, gösteriş, hırs, eğlenme, gurur, prestij sağlama gibi güdülerde davranışlarda ortaya çıkacaktır. Bireylerin öğrenim durumlarının satın alma davranışlarını etkileyebildiği ve özellikle yüksek tahsilin insanları davranışlarında rasyonelliğe itebileceği varsayılmaktadır. Gelir durumu, promosyon, reklam, aile fertleri ve komşular gibi unsurlar satın alma davranışındaki güdüleri etkileyecektir.

  Şimdi de tüketici davranışını açıklamak için geliştirilen modellere göz atalım:

  İktisadi Model; insanın ihtiyaçlarının tatmini için ürünün maliyeti ile faydası arasında ilişki kuracak ve tüketime yönelecektir.

  Psikolojik Model; insanın kişilik özellikleri, davranışlarını belirler. İnsanı belirli ürünlere motive edip, o malın ihtiyacını tatmin edeceği mesajıyla inandırarak satın almaya yöneltir.

  Sosyolojik Davranış Modeli; insanın yaşadığı sosyal ortam onun tüketim davranışını şekillendirecektir.
  BU SÜREÇTE İŞLETMELERE DÜŞENLER

  Sürekli bir gelişim ve değişim gösteren tüketici ihtiyaçları, satın alma tercih ve alışkanlıkları, işletmeleri, ürünlerini geliştirmeye ve tüketiciler açısından daha cazip biçimde sunmaya zorlamaktadır. Bunun içinde tüketicilerin iyi tanınması ve işletme ürünlerine ait bilgilerinde tüketicilere aktarılması gerekmektedir.

  Tüketici davranışı bir karar sürecidir. Tüketici davranışını anlamak için bu sürecin incelenmesi gerekir. Tüketici karar verme sürecinin- sorunun belirlenmesi aşamasında, tüketici sorunu veya ihtiyacı tanımlanmaya çalışılır. Bu aşamada tüketicilerin güdüleri, deneyimleri ve ürün ya da marka hakkında elde edilebilecek bilgilere dikkat edilmelidir. Genellikle, tüketiciler ürün ya da marka seçenekleriyle ilgili bilgileri iki önemli kaynaktan elde edebilirler: içsel arama sonucunda; daha önceki deneyimleri sonucu belleklerinde kalan bilgilerden ve dışsal arama yani içsel arama sonucu elde edilen bilgilerin yeterli olmadığı durumlarda, çevreden elde edilen bilgilerden.

  İşletmeler kısalan ürün yaşam süreci sebebiyle, ürünlerini çok hızlı yenilemeli ve sürekli yeni ürünlerle pazar paylarını korumaya çalışmalıdırlar. Bunun için sadece yeni ürün geliştirmek değil, üretilecek ürünün tamamen müşteri istekleri doğrultusunda geliştirilmeli, pazara sunulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

  Artık tüketicinin bilinçlenmiş olması, haklarının farkındalığı ve onu kullanabilmesi, alternatif ürün ve markalar hakkında bilgiyi kolay elde etmesi, gelişen teknoloji sayesinde istediği ürüne daha kolay ulaşması müşteriyi zirveye oturtmuştur. Yeni dönemde bay, bayan tüketici çok kaprisli, en ufak bir ayrıntıya bile titizleniyor. Yıllardır alıştığı firmayı, en ufak bahane ile terk ediyor. Tüketicinin parası kadar konuşabildiği, “size göre malımız yok” diye kapı dışarı edildiği dönemler de geride kaldı. Parası yeterli olmasa da tüketici memnun olduğu kadar mükemmerl ürün talep ediyor. Şirket yöneticileri o kdar işlerinin arasında bir de tüketici tutum ve davranışlarını, tercihlerindeki değişimi izlemek zorundadır artık.

  Modern çağdaki tüketicinin satın alma davranışı ruhu:

  Tüketicinin Süper Market Tercihi:

  Tüketicileri etkileyen çevresel faktörlerdeki değişmeler onların satın alma alışkanlıklarında da değişikliğe yol açmaktadır. Gelirlerinin, eğitim seviyelerinin v.b. artması ile alım gücü artan tüketiciler satın alma da daha fazla kolaylık istemektedirler. Günlük yaşamlarında tüketicilerin, alışverişe daha az zaman ayırmak istemeleri, onları; kendilerine çeşitli ihtiyaçlarını tatmin edebilecekleri ikame mal bileşenlerinin çok sayıda çeşidini sunan süper marketlere yöneltmiştir.

  Yapılan bir anket çalışmasında, tüketicilerin süper market tercihlerinde satış özendirici unsurlar, müşteriye sunulan kolaylıklar, fiyatlandırma, müşteri hizmetleri, ürün sunma özellikleri ve personelin davranışı ve fiziki şartların etkili olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır.

  Tüketicinin Market Markaları Tercihi

  Tüketicilerin güven duydukları ve sürekli alışveriş yaptıkları market isimlerini taşıyan ürünleri tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu da kaliteyi, uygun fiyatla alabilecek olmalarındandır.

  Amerikan Araştırma Şirketi Wirthlin Wordwide’ın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin alışveriş yaptıkları marketin markasını tercih etmelerinde ürünün cinsine önem verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Çok fazla kalite farkının olmadığı genel ürünlerde, fiyatın düşük olması tüketiciyi bu markaları tercih etmeye yöneltmiştir.

  Bilinçli tüketici nasıl olunur,nasıl olmalıdır?

  1) Bir mal satın alırken gerçekten bu mala ihtiyacınız olup olmadığını düşününüz.
  2) Satın alacağınız malın fiyatının bütçenize uygun olup olmadığına bakınız.
  3) Malı teslim almadan sözleşmeyi imzalamayınız ve peşin ödemede bulunmayınız.
  4) Alacağınız malın sağlam ve ayıplı olup olmadığına dikkat ediniz.

  5) Taksitli olarak kapıdan ve kampanyalı mal satın alırken, hazırlanan sözleşme metnini imzalamadan önce mutlaka okuyunuz.

  6) Sözleşme kağıdında aşağıdaki bilgilerin bulunmasına dikkat ediniz.

  a) Satıcının adı, ünvanı ve adresi,

  b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih (Sözleşmeye geçmiş tarih atılması cayma hakkını ortadan kaldırdığından geçmiş tarih atılmadığından emin olunuz.)

  c) Satın alınan malın cinsi ve miktarı,

  d) Malın teslim tarihi, (malı teslim almadan tarih atmayınız)

  e) Malın peşin fiyatı, taksitli fiyatı ve faiz oranı

  alıntı+ Yorum Gönder
bilinçli tüketici,  bilinçli tüketici nasıl olmalıdır,  bilinçli tüketici nasıl olur,  bilincli tuketici,  bilincli tuketici nasil olmali
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi